AB’nin Amigolarına Ne Oldu?

45

 

Acaba müzakere süreci ne alemde? Hangi fasıldayız, hangi fasılda oyalanıyoruz?
AB konusu son yıllarda ısrarla gündemden kaçırılan bir konu olmuştur.

Türkiye’nin AB macerası ve tek taraflı aşkı hiçte iyi gelişmedi. Siyasi tarihimizde kamuoyunun yansıtıldığı ve bunda maalesef Türkiyeli basının başrolde yer aldığı konuların başında AB üyeliği gelir.

Medeniyet projesi diye takdim edilen, allanıp pullanıp tek yol olarak gösterilen teslimiyet projesi ülkemizde son yıllardaki karışıklıkların ve karmaşa ortamının hatta terörün artışına yardımcı olmuştur.

Ekranlarda AB amigosu ünvanlı veya ünvansız aydın sıfatlı hokkabazlara artık rastlanmıyor. Yazık oluyor topluma, artık bilgilendirilemiyoruz!

Kendimizi tam bir ortaklığa atalım, sırtımızı AB’ye dayayalım her şey anında düzelecek zannedenler askeri vesayetten şikâyet edipte Brüksel’in vesayeti altına girmekten utanmayan fikir soytarıları ekranlarda AB’nin faziletlerini, AB cennetini bize artık anlatamıyorlar.

Efendim AB istediği için değil; vatandaşımız buna layık olduğu için AB istekleri kabul edilmeliymiş.

Üye olup olmamak önemli değilmiş. AB bir milliyetçilik projesi değilmiş. Neden milli menfaatler korunmuyormuş. AB yolunda devlet değil; vatandaş kazançlı çıkacakmış.

KKTC; üyelik önünde engelmiş. Zaten Kıbrıs’ında stratejik önemi kalmamış. AB bütünleştirir bölmezmiş. (İspanya’yı tam üyelik acaba bütünleştirdi mi, yoksa 17 bölgeye ve eyalete mi bölüyor.)

Kıbrıs’ ta sorun çözülecekmiş. Şu halde KKTC ile Rum kesimi ayrımına gerek yokmuş. TSK ve Kemalistler pozitifleştirilmeliymiş. Atatürk’ün resimleri kaldırılmalıymış. Etnik gruplara özerklik sağlanmalıymış. Milli sınırlar ve milli devletler ortadan kalkıp tek devlete geçilecekmiş.

Şu halde milli menfaatleri korumaya da bölücülük yapmaya da ne gerek varmış?

Kamuoyu araştırmalarına göre türlü aldatmacalara, şaşırtmalara ve milli olamayan sermaye ile basının önemli bir bölümüne rağmen AB’ ne bakış değişmektedir. %55 destekten %30’lara ve günümüzde de %17’lere gerileyen destek ile bazıları suçüstü yakalanmıştır.

Bir ara Guardian isimli İngiliz gazetesinde ilginç bir yorum vardı. Bir yazara göre Avrupa ne Türkiye ile evlenmeye niyetli nede ondan ayrılmaya gönüllüdür. Metresiyle ne evlenmeyi ne de onu kaybetmeyi göze alabiliyor.

Bu yorumda da olduğu gibi Türkiye devamlı oyalanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine karşı olanlar ister sınıf çatışmasına bel bağlamış aşırı sol; ister milliliği reddeden sağın milliyetsiz, milli devletsiz, milli kimliksiz kesiminin AB taraftarlığın da nasıl birleştikleri unutulmamalıdır.

Küresel gücün oyuncağı olan bu farklı çevrelerin küresel patronun emrinde oldukları bir gerçektir. Gözlerden kaçırılan gerçek çatışmanın milli yerli kalabilenlerle dışarıdan yönetilenler arasında oluşudur.

Ancak laik-anti laik kutuplaşması ile toplum oyalanmakta asıl kamplaşma göz ardı edilmektedir.

06 Ekim 2004 AB ilerleme raporu daha tercüme edilmeden Sayın Başbakan olumlu ve dengeli ifadesini kullanmıştı. Ancak rapor Türkiye’yi Türkiye olmaktan çıkarıyor yeni etnik ayrılıklar yaratıyordu.

O dönem de basındaki bazı manşetler utanç vericiydi;  “Çok güzel oldu, artık dönüş yok Avrupalıyız”, “Artık niye değil yolun açık olsun Türkiye”  “biz değil çocuklarımız kazandı”  “Bastır Türkiye, merhaba Avrupa biz geldik”  “Başbakan konuştu Avrupa dinledi” “Başbakanımız birde İngilizce bilseydi. Yine vücut dilini kullandı”  “KKTC yardım paketi hazırlanıyor. Ambargolar kalkacak”  “Brüksel de nikah Ankara’da düğün”

Bu manşetler basın için önemli eksilerdir.

O tarihlerde Yeniçağın manşeti ise  “Satışımız Toptandır ” idi.

Türkiye için iç ve dış güvenlik konusu haline gelen ve son yıllarda uyutulan bu macerayı daha çok ele alacağız.

 

 

Önceki İçerikTürkmenlerin Siyasi Tarihinden Bir Yaprak Türkmenlerin Dünü Bugünü ve Yarını
Sonraki İçerikAltan Deliorman
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)