Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmadığı halde adil gibi görünmektedir.

128