30 Ağustos Zafer Bayramı

52

Muhteşem maziye sahip her biri çağlara damgasını vurmuş, özellikle Ağustos aylarında sayısız zaferler kazanmış Yüce Türk Milleti bu gün mutlu bir 87. yıl dönümü daha kutlamaktadır.

Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da samsuna çıkışı ile kurtuluş mücadelesi 30 Ağustos 1922 de yapılan Başkumandanlık Meydan Savaşı ile kazanılan büyük zaferle başarıya ulaştırılmıştır.

Türk Ordusunun yüksek kahramanlığı ile kazanılan 30 Ağustos Zaferi Milletimizin asırların yorgunluğundan silkelenerek yeniden dirilişinin destanıdır.

Zira Osmanlı İmparatorluğu büyük coğrafi alana yayılarak üstün kültürü, üstün devlet yönetme anlayışı ile bu coğrafyadaki bütün insanlara huzur ve mutluluk vermiştir.

Bu güçlü imparatorlukta sonları ilim ve teknoloji takip edilememiş iç çekişmeler ve hizipçilik yayılmıştır. Çalışkanlık tembellik ile tutumluluk israfla yer değiştirmiştir. Adalet bozulmuş, devlet artık dünya tarihinin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini koruyamaz insanı mutlu edemez duruma gelmiştir.

Balkan Harbinden sonra dilden düşmeyen soru şudur;” bu devlet nasıl kurtulur” Batı ülkeleri için Osmanlı İmparatorluğu bir “doğu meselesidir”;ya da “Hasta Adamdır”

Osmanlı İmparatorluğu iç olayların yanında İttihat ve Terakki yönetimince bir emri vaki halinde Birinci Dünya Savaşına katılmış bir milyona yakın vatan evladını şehit vermiştir.

Birinci dünya savaşının sonu imparatorluğunda sonudur. Galip Devletler Mondros’ta yazdığı antlaşmayla taşıdığı ağır şartlar yönünden yeni bir hareketin başlamasına sebep olmuştur. Tarihte “Kurtuluş Savaşı” diye adlandırılan bu hareket bağımsızlık ve şerefine düşkün bir milletin kanıyla yazdığı bir kurtuluş destanıdır. Bu kurtuluş destanı henüz otuz dokuz yaşında Anadolu’ya geçerek millet egemenliğini temel alan Mustafa Kemal’in başlattığı bir destandır. Dünya tarihinin akışını da değiştiren büyük bir milli hediyedir.

30 Ağustos 1922 yılında İngiliz Askeri Kurmayların Yunan mevzilerinin inceledikten sonra “Türkler bu mevzileri beş, altı ayda düşürebilirlerse, bir günde düşürdüklerini söyleyebilirler” diye övdükleri mağrur yunan mevzilerini mucizevî olarak darmadağın yapmışlardır.

Başkumandanlık Meydan Savaşının zaferle sona erdiren milletimiz her şeyden üstün tuttuğu hürriyet ve bağımsızlığına yeniden kavuşmuştur.

Büyük fedakârlıklarla kurtardıkları vatanı sonsuza kadar en kutsal varlığımız bilerek korumaya büyük kazanım olan Cumhuriyeti yükseltmek için çalışmaya üretmeye gayret göstermeliyiz.

Başarının ve güçlü olmanın ancak milletçe aynı duyguları paylaşarak aynı idealler etrafında sımsıkı kenetlenerek kardeşlik duygularını hep şanlı tutarak parçalardan değil bütünlükten güç ve zevk alarak sağlanabileceğine daima inanan Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen bu eşsiz zafer dünya harp tarihinde seçkin yerini almış kutsal bir savaş, kutsal bir destan olmuştur.

30 Ağustos Zaferi Türk Milletinin özü olan önemli değer yargılarının odaklandığı kutsal ocaklı ordumuzun eseri ve başarısıdır.

Atatürk bu anlayışla bu büyük baygı daime güvenliği Türk ordusuna armağan etmiştir.

Bu anlamlı günde yüce Atatürk’ü ve Aziz Şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz.