‘Zamanın Kokusu’ndan Mülhem Aforizmalar -2

38

§  Anlamsızlık arttıkça aramızdaki şiddet de artmaktadır.

§  Varlığımızı garantileme adına zaman, mekân ve anlam
yitimine imza atmadayız.

§  Aşırı enformasyon biz datalaştırır ve yüksek hız bizi
kablo hükmüne indirger.

§  Küresel ısınma ile paralel bir anlam soğuması
yaşamaktayız.

§  Meta ve data yoğunluğu, teknolojinin şiddetli
yükselişi ruhumuzu darbetmekte..

§  Modernitenin zihnimize kattıkları ömrümüzü eksiltiyor.

§  Her şeyin dışımızda tamamen hazır hale getirilmesi
hayatımızı yarımlaştırıyor.

§  Hız bir uyuşturucudur.

            Eğlence bir kumardır.

            Tatil depresyondur.

§  Kendi sinemasını çeken ama kendi yaşamına seyirci
kalan insan..

§  Metaların kısa ömür döngüsü insan hayatının kısalma çan
eğrisidir.

§  Şimdi’ye demir atan insan vahiy öncesi insandır,
anlamadan var olandır; varlığından haberdar olmayandır.

§  Varlık bir sarkaçtır.

§  Yol bir imkândır, yürümek ise bir hilkat ve hakikat
duasıdır.

§  Zaman bir sözleşmedir.

§  Sanal/Sosyal medya bir mekânsızlıktır. Ve mekânsızlık
göçebeliktir.

İnternet
ağları bağlamdan kopuştur; linklerle birlikte bulut oluruz.

§  Teknoloji bizi buharlaştırmaktadır. Kütle, yer ve
anlam çekimini daraltıp kendini din ve peygamber olarak dayatmaktadır.

§  Alış-veriş yeni dinin kutsal mübadelesidir.

         
BU DİNDE:

Aforoz
parasızlıktır.

Aza
kanaat imansızlıktır. 

         
VE DAHİ:

Para
totemdir, sihirdir.

Kredi
kartları pos pos zikirdir.  

         
KEZÂ:

Ruhbanımız
firmalardandır.

Mübareklerimiz
markalardandır.

§  Asıl hacılar hanımlardır, her daim mağazaları tavaf
ederler.

§  Zamanlarımız birbirine çarpıp duran an atomlar gibi;
‘Bir barbar tabure üstünde, paramparça’..

§  Biz gene şerefe içelim sağlığa değil.

§  Emek emicidir; Osmanlı’daki kapıkullarından bugünkü
bordro makûmlarına..

§  ‘Emek’ değil ‘Anlam’ en yüce değerdir. Eğercesi:

         
Uğruna bilinçli
akıl kullanmak,

         
Davranışlarının
sorumluluğunu almak

         
Ve varlığı tümden
kavramak.

Yavaşla ki yoksa
varamazsın

Yoldan çıkmadıysan
göremezsin

Askıda zaman,
askıda insan

Ve entübe
hayatlara isyan