Konudan Konuya (11)

36

     Ressamın ressam
olduğunu işiterek, ressamı bilmek ve tanımak var.

     Ressamın ressam
olduğunu, yaptığı resimleri görerek bilmek ve tanımak var.

     Birisi mücerret /
soyut biliştir. Reddedilebilir!

     Diğeri müşahhas /
somut biliştir. Reddedilemez.

     Allah da
isimlerinin tecellisi / yansımalarının gereği olarak;

     Kâinat / evren ve
içindekileri yaratıp ortaya koymasıyla bilinir ve bilinmeli.

     Eserden müessire /
tesir edene / etkili olana geçiş,

     Yani yapılandan
yapana geçiş,

     Resimde ressamı
görüş,

     Besteden bestekâra
/ besteyi besteliyene / beste yapana varış;

     İşte budur
gerçeğe, gerçek varış.

     Yoksa sözde kalan,

     Bulamaz kendine
alan.

     Ortalığa sadece
söz salan,

     Olur ancak
hakikati / gerçeği çalan.

     Gerçek karşısında
bilgisiz / nâdân,

     Gerçeği reddeder
bularak bahane sudan.

     Maddede bulamayan
mânâyı,

     Cümlenin ancak
olur alayı.

     Ancak “Senden sana
eyler sefer.”

     Olarak Zâtına
cümle zerre nefer.

X

     Fırça, boyalar,
tuval yan yanalar,

     Ne kadar zaman
sonra,

     Bir manzara veya
bir portre hâlini alırlar? Tabii ki, hiçbir zaman.

 X

     Memur;
kanunlardan, âmirinden, üst makamlardan aldığı emirler veya verilen imkânlardan

     Aldığı salâhiyet
ve yetkilerle yaptığı işleri kendi güç ve kuvvetinden bilir

     Ve kendisini bir
şey sanırsa, ne kadar yanlış, cüretkâr bir iddia ve sav ise, insan da;

     Yaptıklarını kendi
güç ve kuvvetine vermemesi gerekir.

     Çünkü kendisinde
olanlar ve yaptıkları mevhibe-i İlahiye /

     İlâhî vergi ve
kabiliyetler sayesindedir.            

X

     Kürküyle övünen
birine: “O kürkü senden önce bir hayvan giyiyordu.

     Ama onunla insana
üstünlük taslamıyordu.

     Çünkü dışı kürk
idi ama, içi insan değildi.” dendiğini duyunca,

     Mevlânâ’nın “Nice
insanlar gördüm. Üzerinde elbise yok!

     Nice elbiseler
gördüm. İçinde insan yok!” sözünü hatırlamamak mümkün mü?

   X

     Allah insanı
Rahman’ın suretinde yarattı. Allah insanı Âdem suretinde yarattı hükmünden;

     Allah insanı,
kendi isimlerini gösterir, aksettirir

     Şekil ve suretinde
yarattı, mâna ve anlamını çıkarmalıyız.

      X

     “Peygamberimizin
evlilikleri şehvet değil, şefkat evlilikleridir.” (M. İslâmoğlu) Ne güzel
tespit.

       X

     “Ölüm güzel
olmasaydı, ölür müydü Peygamber?” Ölüm, ancak bu kadar güzelleştirilebilirdi.

       X

     Mektep / okul,
talebe varsa; hoca da var demektir. Birbirini gösterir. Birbirine delil olur.

Önceki İçerik‘Zamanın Kokusu’ndan Mülhem Aforizmalar -2
Sonraki İçerikÇöküş Emareleri
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.