Yeni Anayasayı Yazdım

25

Anlaşıldı partiler uzlaşarak

Aralarında yeni anayasayı yazamayacaklar.

Her kesimin uzlaşacağı  anayasayı yazmaya karar verdim.

İŞTE YENİ  ANAYASAMIZ

1 – Devletin adı Türkiye rejimi Cumhuriyettir.

2 – Resmi dili Türkçe’dir.

3 – Devletin başkenti bayrağı ve İstiklal Marşı aynıdır.

4 – Resmi dini İslamdır.

Diğer dinler seçmeli ders ve de isteğe bağlı olarak öğrenilebilir.

5 – İnanç ibadet giyim ve kuşam kamu ve özel ayrımı yapmaksızın serbesttir.

6 – Temel hak ve özgürlükler lütuf olarak görülemez, doğuştan bütün insanlar aynı haklara sahiptir.

7 – Devlet üniter yapıya sahip hukukun üstünlüğü anlayışıyla tüm vatandaşlarına din, dil, ırk, azınlık, çoğunluk, mezhep, meşrep, tarikat ve cemaat ayrımı yapmaksızın eşit davranmalıdır.

8 – Tüm siyasi partilere aldıkları oy oranlarına bakılmaksızın hazine yardımı kaldırılmalıdır.

9 – Başkanlık yarı başkanlık ve partili Cumhurbaşkanlığı sistemi kamuoyunda artısı ve eksisi ile yeterince tartışılabilmesi için bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar ertelenmelidir.

10 – Mahalli seçimlerde genel seçimler gibi dört senede bir yapılmalıdır.

11 – Milletvekili seçimlerinde dar bölge seçim sistemi uygulanmalı.

Her il çıkardığı milletvekili sayısınca bölgeye ayrılmalı

Seçmene tercihli oy hakkı sağlanmalı

12 -Milletvekilliği sıralaması kaldırılmalı

Hiçbir aday için listeye girip girememe endişesi olmamalı

En fazla tercihli oy alan aday vekil seçilmeli

Torpilli vekillik dönemi kapanmalı

Halk genel başkanın adayını değil kendi adayını seçmeli

13 – Ülke çapındaki seçim barajı tamamen kaldırılmalı

Vatandaşların iradesine dolaylı yada dolaysız ipotek konulmamalıdır.

14 – 550 Milletvekilinin 100 Tane Türkiye milletvekili olmalı.

Yüzde bir oy alan her parti bir tane Türkiye milletvekili çıkarmalıdır.

Böylece bütün seçmenlerin oyunun amacına ulaşması sağlanmalıdır.

15 – Seçimle gelinen her türlü görev iki dönem yada makul bir süreyle sınırlandırılmalıdır.

Böylece değişim sürekli canlı ve diri tutulmalı.

Unutmamak gerekir ki; havuz ne kadar büyük ne kadar ilaçlı olursa olsun sirkülâsyonun olmadığı yerler zamanla yosunlanır ve yozlaşır

16 – Milletvekilliği seçiminde başörtülü başı açık ayrımı kaldırılmalı

Her kadın aynı haktan yararlanma imkânına sahip olmalıdır

17 – Zorunlu askerlik kaldırılmalı.

Askerlikte polislik gibi profesyonel olmalıdır.

Böylece zaman emek ve para kaybı da önlenmiş olur.

18 – Çalışma hayatındaki taşoren uygulaması kaldırılmalı

Geçiş sureci  (altı ay yada bir yıl) sonunda uygun görülen her işçi kadroya alınmalı

Değilse işine son verilmeli

Asgari ücret sadece geçiş sureciyle sınırlı kalmalı.

19 -En alt ve en üst düzeyde maaş alan kamu görevlilerinin maaşları arasında beşte bir oranı uygulanmalı.

Yanı en üst düzey kamu görevlisinin maaşı en alt düzey kamu görevlisinin maaşının beş katı

Yada en alt düzey kamu görevlisi en üst düzey deki görevlinin maaşının beşte birini almalı.

En düşük görevli maaşı 1.500 TL ise en yükseği 7.500 TL olmalı

Yada örnek Cumhurbaşkanının maaşı 20.000 TL ise en düşük maaş 4.000 TL olmalı.

Ona göre bir kademelendirme yapılmalı

Hukuk bunu gerektirir.

Çarpıklık böyle giderilir

Adalet böyle sağlanır

Bu kural özel sektör içinde geçerli olmalı

20 – Yasama dokunulmazlığı hariç tüm dokunulmazlıklar milletvekilliği bürokrat ve memur dokunulmazlıklar dahil olmak üzere kaldırılmalı.

21 –  75 yaşının üzerindeki hiçbir insan siyasi partilerde aktif görev alamamalı milletvekili genel başkan olamamalı.

22 – Devlet eğitimde ve sağlıkta olduğu gibi ekonomide de denge unsuru olmalı,

Çalışanları tamamen patronların insafına terk etmemeli.

23 – Devlet memurlarına siyasi partilerde görev alma ve görev yapma hakkı tanınmalı

Her sendikanın siyasi zihniyeti belli değil mi?

Sendika üyeliği ile siyasi parti üyeliği arasında ne fark var.

Böylece illagalite ortadan kalkar,

Siyasete de kalite gelir.

24 – Şiddete başvurmamak kaydıyla her türlü fikir düşünce örgütlenme serbesttir.

25 – Seçim propagandaları televizyonlarda açık oturumlar şeklinde yapılmalı.

Seçim zamanlarında siyası partilerin miting yapmaları parti bayrağı asmaları yasaklanmalı

Böylece işçiye memura emekliye verilmeyen paralar havyada savrulmamalı

26 – Tutukluluk süreleri makul bir süreyle sınırlandırılmalı. Bu sürenin sonunda cezası varsa kesinleşmeli yada kaçma ihtimali olmayanlar için tutuksuz yargılama yapılmalı.

27 – Eğitimde zihinsel dönüşüm sağlanmalı, düşünen sorgulayan üreten taklitten uzak milli ve manevi değerlere bağlı aynı zamanda teknolojiyi üreten bir anlayışa geçilmeli.

Yüz üzerinden doksan dokuz alan bir öğrenci o dersten kendini eksik kabul etmeli.

Yeni Fatihler, Yavuzlar, Mimar Sinanlar, İbni Sinalar, Farabiler, Biruniler, Mustafa Kemallar, Mehmet Akifler, Hamdi Yazırlar yetiştirecek bir anlayışa geçilmeli.

Osmanlı eğitim sistemi yıkılış döneminde Mustafa Kemal ve Mehmet Akif gibi insanlar yetiştirdi bu insanlar Cumhuriyeti kurdular.

Yükseliş döneminde ise çağ açıp çağ kapatan insanlar yetiştirmişti.

28 – Diyanet İşleri Başkanlığı tüm dini renkleri içerisine alacak şekilde yeniden
yapılandırılmalı.

Ayrıca devletten bağımsız özerk bir yapıya sahip olmalı işte o zaman gerçek laiklik sağlammış olur.

Bu kadarlık bir anayasa Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaya yeterlidir

Her şeyi teferruata boğarsak hiçbir şeyi başaramayız.

Veda hutbesinden günümüze

Unutmayınız ki; Arabın Aceme üstünlüğü yoktur.

Çünkü her ikisinin de atası Hz Âdemdir

Âdemin asli da topraktır.

Üstünlük takvadan

Yani Allaha yakın olmaktan

Yani iyi insan olmaktan geçer.

İyi insan olmak temennisiyle…