Etekteki Taşlar Bir Bir Dökülüyor!

63

Hayat öyle bir döngü ki gün geliyor geçmişte mağdur olanlar bir bakıyorsunuz mağrur olmuşlar ve eteklerindeki taşları bir bir döküyorlar.

Ve bakıyorsunuz taşlar o kadar çok ki dök dök bitmiyor!

Dökülen taşların en mühimi kanaatimce Cumhuriyet ile hesaplaşma… Ülkemiz Cumhuriyet kurulduğundan beri bitmeyen bir hesaplaşma sürecini yaşamaktadır.

Çünkü kurulan Türkiye Cumhuriyet’i, hep bahsettiğim gibi, o günün oyun kurucularının Türk milletine çizdiği rolü bertaraf etmiştir.

Fakat anlaşılıyor ki oyun kurucular vazgeçmiyor! Türk milletine geçmişte oynatamadıkları roller bugün tekrar gündemde! Onun için devletimizin adından bayrağına kadar her şeyinin değişmesi gerektiğine dair söylemler bugün açık veya kapalı biçimde dillendirilmektedir…

Etekten dökülen diğer önemli taşın, Türk ordusunun en önemli vazifesi olan vatanın bölünmez bütünlüğünü korumanın neredeyse bir suç olduğu şeklinde kamuoyuna lanse edilmesi olduğu kanaatindeyim.

Türk ordusu otuz senedir yürüttüğü bölücü terörle mücadelesinde, düzenli ordunun gerilla tipi saldırıya karşı alabileceği en önemli başarıyı kazanmıştır. Buna rağmen bugün sanki Türk ordusu bu mücadelede başarısız karşı taraf başarılı gibi bir imaj verilmek istenmektedir.

Halbuki barış sürecine gidilmesinin arkasında Türk ordusunun askeri başarısı ile ilgili bir sebep yatmamaktadır.

Bana göre asıl sebep, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında ülkemizin Doğu kesiminde yapılacak yeni bir sınır değişimine zemin hazırlamaktır.

Dökülen taşlardan bir diğeri de bugün mağrur olan bazılarının, geçmişte ülkemizden ayrılan azınlıklara “biz de sizin gibi bu devletin yaptıklarından mağdur olduk, çok şeyler değişti, artık çekinmeden gelin, müşterek olalım” gibi yapılan söylemleridir.

Tarihi ne kadar bildiklerini veya tarihe nasıl baktıklarını sorgulatan bir söylem…

Zira geçmişte azınlıkların ülkemizden ayrılmasının alt yapısında o dönemde hem Türkiye’de Türk milletine karşı yabancı devletlerle müttefik olmaları hem de kendi vatanlarında Türklerin azınlık olduğu yerlerde Türklere yapılan saldırılar yatmaktadır.

Dolayısıyla geçmişte kendi soydaşlarına yapılanlara binaen buradaki azınlıklara tepki gösterilmesinin bugün tek taraflı bir ayıp olarak görülmesi son derece düşündürücüdür!

Bu da gösteriyor ki dün bilinmeden gün, güne iyi hazırlanmadan yarın olmaz…

Bakalım daha ne taşlar dökülecek ve bu taşlardan daha ne roller biçilecek…