Yasemin

23

 

Baharlar bahtın olsun, yaprağınım güzünde,
Tüm dileğim Yasemin, elem derme
hüzünde,
Tebessüm armağanım, gonca açsın yüzünde.
Gözyaşım her gün aksın, kırığında camların,
Yeter ki
gül, kalma hiç, kıskacında gamların.

Alışmışım mihnetin, gitsem ardımdan kaçar,
Yutkunmalar çilemdir, doydum
özleme naçar,
Nazlansan da üzülmem, içimde hüsnün açar.
Sen atlastan yatakta, ben garibi damların,
Herkes halinden mutlu, erbabıyım gamların.

Asla mutsuz değilim, her an sevginle varım,
Ahvalimden mesudum, kalbinde diğer yarım,
Daha ne isterim ki, sensin sermayem kârım.
Bağrım olsun salıncak, yat altında çamların,
Taşlar tüyden yastığım, yorganımdır gamların.

Yüreğin gök kuşağım, solmasın gonca rengin,
Yolun açık bahtın ak, asla bulunmaz dengin,
İnan tutkum sığ değil, deryalar kadar engin.
Hep kusursuz mesrur ol, eksiğiyim tamların,
Farkı yok ki keyiften, yardan gelen gamların.

Yeşil gözler solmasın, ne ıstırap ne nemde,
Mutluluk
çiçek açsın, pür aşiyan hanemde,
Duam odur dert bela, olmasın bir tanemde.
Riya yalan, kem sözler;
aşk cahili hamların,
Sevdaya çeşnisi var, hem cefa ve gamların.

Her ıstırap her keder, ırak dursun Yasemin,
İçinde hazinem sen, gönül denen kâsemin,
Aşkta yemindir güven, günahı çok kasem’in.
Seven peşinde değil, para makam namların,
Vuslat hakkımız bizim, sonu hayır gamların.