Çözüm Süreci

44

 

Son günlerin en önemli konusu, barış sürecidir. Ortak dilek, sürecin başarıyla sonuçlandırılmasıdır. Doğal olarak destek verenlerin yanı sıra karşıt görüşlerde olanlar da vardır.

Barış sürecinin olumlu ve olumsuz yönleriyle eleştirilmesi elbette gereklidir. Ancak ileri sürülen  görüşler kabul edilebilir ölçüde olmalıdır.

Konu, ülkemize musallat olan bir fesattan, aydınlığa ve düze çıkmaktır. Aklı başında yurdunu seven herkesin yapıcı ve yararlı eleştirileriyle sürece katılması ve destek vermesi normal beklentidir.

Aslında olumlu  sonuca ulaşmak çok zor olmayacak gibi gözükmektedir. Zira çözümsüzlük döneminde, yani geride kalan otuz yıllık dönemde, onbinlerce can kaybedilmiş veya sakat kalmıştır. Çözüm sürecinin olumlu sonuca ulaşmasının en değerli neticesi bu kayıpların nihayetlenmesi olacaktır.

Güvenlik zaafı, boşa harcanan enerji ve yüz milyarlarca Amerikan doları tutarındaki silah harcamaları büyük manevi zararların yanı sıra ciddi maddi  zararlara da neden olmuştur. Oysa en fazla zarar gören bölgeler, en fazla kalkınma  ihtiyacı içindeki yörelerdir.

Bölgedeki silahlı çatışmalar ve huzursuzluk nedeniyle evlerini, köylerini, iş yerlerini, arazilerini terk edenler, yurdumuzun değişik yerlerine göçerek yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır.

Şimdi gözlemlediğimiz en olumlu gelişme, bazı televizyon kanallarında ve gazetelerde son günlerde yoğunlaşan haberlere göre, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’dan göç edenlerin, memleketlerine geri dönmeye başladıklarına dair verdikleri bilgilerdir.

Terör ve huzursuzluğun geride kalacağı inancıyla  kentlerine, köylerine, mecrâlarına geri dönen vatandaşlarımızın, uygulanmakta olan köye dönüş ve rehabilitasyon projesine benzer yardımlarla desteklenmeleri yerinde olacaktır.

Bu arada Reyhanlı ilçemizde meydana gelen pek çok bîgünâ vatandaşımızın hayatını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan hunhar olaydan büyük üzüntü duyduk.

Bu tahrik nitelikli ve insanlık dışı  saldırının, kimler tarafından tertip edildiği, çok kısa bir süre içinde,  güvenlik güçlerimiz tarafından hemen hemen belirlenmiştir. Yetkililerin verdiği bilgilere dayanarak haber ajansları tarafından yapılan yayınlara göre, dikkatler Suriye’nin El Muhaberat  teşkilatının üzerine odaklanmaktadır.

Gereken  girişimler, büyük  devlet deneyimine sahip ülkemizin  hükümeti tarafından itidâlle basiretle, onurluca ve serinkanlılıkla  değerlendirilerek, hukuk kuralları içinde sorumluların cezası mutlaka verilecektir.