Yasaklar

35

Yasaklar ile alakalı olarak
bundan önce birkaç defa yazdım. Fakat bu güne kadar değişen pek fazla bir şey
olmadı. Bu sebeple vatandaşların mağduriyetleri halen devam etmektedir. Her ne
kadar yasakların sonuna geldiğimiz anlaşılmakta ise de, ben yine de yasaklar
ile alakalı olarak son defa düşüncelerimi bir kere daha ifade edeyim dedim.

            Bilindiği
üzere, İç İşleri Bakanlığı bundan önce yayımlamış olduğu bir genelge ile
arabalara üç kişiden fazla insanın binmesi yasaklamıştır. Genelgeye göre
arabanın ön koltuğu boş bırakılacak, arka tarafta da cam kenarların da olmak
üzere, en fazla iki kişi oturabilecektir. Bu karara riayet etmeyen araba
sahiplerine ise, para cezası kesilmektedir.

            Türkiye
şartlarına göre bizim aile yapımız umumiyetle, ortalama olarak 4 – 5 kişiden
teşekkül etmektedir.  Şimdi 5 kişilik bir
aile düşünelim. Bu aile bir ev de, icabında ayni oda içerisinde beraber oturup
kalkıyor, yan yana, diz dize ayni sofraya oturup yemek yiyorlar. Bu durum
sağlık bakımından hiç şekilde mahzur teşkil etmiyor. Fakat ne zaman ki, bu aile
hadi arabamızla şöyle bir memleketimizi ziyaret edip gelelim deseler, genelgeye
göre aile fertlerinden birisi her halukar da açıkta kalıyor. Beşi birden
binseler,  bu defa para cezasına maruz
kalacakları hususu kesin bulunmaktadır.  Bu durum da ailenin 2 Ferdi, ikinci bir
arabaları varsa ki, bu ihtimal çok zayıf olmakla beraber onunla gidecek veyahut
da şehirlerarası otobüsle gidecek. Şehirlerarası çalışan araba bulmak ise, çok
zor olduğu gibi, bulsa dahi, en yakın mesafelerin bilet paraları 300 – 400 Tl. Den
başlamaktadır.

            Şimdi böyle
bir durum da ben bu uygulamayı senin sağlığın, sıhhatin için yapıyorum
denilmesine inanmakta zorlanıyorum. Uzağa gitmeye lüzum yok. Ayni sıkıntıyı
bizzat ben yaşıyorum. Şöyle ki, iki aydan fazla bir zamandan beri yasaklar
sebebiyle Balıkesir de mahsur kaldım. Şimdi İzmit’e gidemiyorum. Valilik den
izin alma şartı tutmuyor. İzin için son beş gün içerisin de gelmiş olmak ve bunu
otobüs bileti ibraz etmek suretiyle ispat etmek lazımmış. Diyelim ki,  izni bir şekil aldık. Bu seferde, 5 kişilik
aile olarak ayni araba ile gitme imkânımız yok. Bu güne kadar bu genelgenin
değiştirildiğini duymadım.

Şimdi,  yeni bir genelge ile 21 Mayıs 2020 tarihinden
itibaren, 65 yaş üstün de bulunanlara seyahat etme imkânı getirilmiş ise de
onun da şartları bulunmaktadır. Bu şartlar;

1-      Seyahat tek yöne yapılacak

2-      Gidilen yerde en az bir ay kalınacak

3-      Gidilen yerde de sokağa çıkma yasağı devam edecek

Bu şartlarla verilen seyahat müsaadesinin
Vatandaşa hiçbir faydasını olacağını zannetmiyorum.  Ben
gittiğim yerde niçin bir ay kalayım ki,
 Amiyane tabirle, bunu biraz şuna
benzetiyorum.  Bir yerdeki açık ceza
evinde bulunan 65 yaş ütündeki bir vatandaşın, talep etmesi halinde kendi isteği
ile diğer bir başka yerdeki açık ceza evine, en az bir ay kalmak şartıyla
nakline müsaade verilmesi olarak kabul ediyorum. Bilmem yanılıyor muyum?

            Bu cümleden
olarak,  samimiyetle şu hususu ifade
edeyim ki, böyle bir uygulamanın hiçbir suret de haklı ve ikna edici bir tarafı
bulunmamaktadır. Diğer taraftan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerden her gün
mütemadiyen binlerce kişiye 3.150.oo Tl. Para cezası kesilmektedir.  Böyle bir uygulamanın neticesinde ise, AK
PARTİ Hükümeti muhaliflerinin sayısının devamlı olarak artacağı hususu izahtan
varestedir. Zira bunların sayıları milyonlar ile ifade edilebilir hale gelmiş
bulunmaktadır. Diğer taraftan, kesilen cezaların ödenip ödenmediği hususu da
ayrı bir meseledir.

 40 yıl bürokrasinin her kademesinde çalıştım.  Bu itibarla, bürokrasinin nasıl çalıştığını ve
Devlet çarkının nasıl döndüğünü çok iyi biliyorum diyebilirim. Kâğıt üzerinde
karar almak çok kolaydır. Fakat Mühim olan husus, alınan bu kararların ne
getirip ne götüreceğini muhakeme ederek,  hesabının kitabının iyi yapılması icap
etmektedir.

            Hayırlısı
ile Ramazan Bayramını geçirdik. Yaz aylarına da girmek üzereyiz.  Bu sebeple araba ile seyahat edeceklerin
sayısı her geçen gün artacaktır. Ancak arabaya üç kişiden fazla kişinin
binmemesi yasağı devam etmektedir. İçinde
bulunduğumuz sıkıntılı bir dönemde böyle bir yasağın devam ettirilmesi,
şüphesiz vatandaşın aleyhine olacaktır.  
Memleketimiz
şartlarına uymayan, vatandaşlara büyük bir sıkıntı veren bu yasağın en kısa
zamanda kaldırılmasında mutlak bir zaruret bulunduğu kanaatin de bulunmaktayım.

            Bu
vesileyle bütün eş, dost ve arkadaşların Ramazan Bayramlarını en kalbi
duygularım ile tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan hayırlı günler niyaz ederim.