Üç Kutuplu Dünya İstiyorum

25

Kutuplardan biri mevcut, ikisi noksan.

Dünyadaki zulmün ve adaletsizliğin sebebi tek kutuplu olmasıdır.

Bu kutuplar

1. ABD ve AB’nin oluşturduğu mevcut Hıristiyan kutup,

AB yalnız başına ne kutuptur nede güç.

2. Türkiye, Azerbaycan, İran ve Mısırın çekirdek kadrosunu oluşturacağı İslam birliği.

Buna Rusya ve Japonya’da dâhil edilebilir.

3. Çin ve Hindistan’ın çekirdeğini oluşturacağı üçüncü blok.

Elbette ki bu bloklar inanç-kültür birliği esas olmak üzere ekonomik çıkarlar temel alınarak belirlenecektir.

Her devlet inanç-kültür ve ekonomik yakınlığı olan blokta yer alacak.

Ortada büyüklerin canı istediği zaman şamar oğlanına döndüreceği sahipsiz devlet kalmayacak.

İslam dünyası;

Ortadoğu, Afrika, Türk Cumhuriyetler, Balkanlar dünya nüfusunun dörtte birini oluşturur.

Aynı zamanda dünya pazarının yüzde 50’sini oluşturur.

Büyüklerin Afrika’ya ilgisi sadece petrol ve doğalgaz için değil.

Aynı zaman da gelecekteki dünya pazarını ellerinde tutmaya yöneliktir.

Pazarınız olmadığı zaman ekonomik ve de teknolojik olarak ne kadar güçlü olursanız olun bitmeye ve çökmeye mahkumsunuz.,

Tüketim olmayınca üretim bir mana ifade etmez.

Bu birliktelik;

1 – İslam dünyasının ekonomik açıdan güçlenmesini sağlar.

2 –  Mazlum durumdan kurtulmasını sağlar.

3 – Saygın olmasını sağlar.

Tek kutuplu dünyada en sadık dost bile olsanız,

Kullanılma süreniz bitince yem olmaktan kurtulamazsınız.

Üç kutuplu dünya bu zulme son verecek olan sistemdir.

Bu hayal midir? 

Hiçbir şey düşünmeden var olmaz.

İslam dünyası bugün bunun alt yapısını oluşturmalı oluşturmaya başlamalı.

Bu anlayış zamanla kesretten vahdete dönüşebilmelidir.

Bunun için;

a) Siyasi iş birlik

b) Ekonomik iş birlik

c) Askeri iş birlik

d) Bilimsel ve teknolojik iş birliği

e) Ortak dil Türkçe ve Arapça

f)  Sivil toplum teşkilatları(STK) iş birliği

g) Medya, kültür ve tarih işbirliği

Bu birliktelikler hem yöneticileri, hem de halkı yakınlaştırır.

Tutturmuşuz bir sömürge dili,

İngilizce, Fransızca,

Yıllardan beri okuyup okuttukta kim ne öğrendi

Kime ne hayrı dokundu?

Sen bir güç birliği oluştur bakayım

Onlar senin dilini öğrenmek için yarışa giriyor mu, girmiyor mu?

Arap halkı belki 80 sene sonra Lawrence’nin oyunlarının farkına vardı

Geçte olsa farkına varmak güzel değil midir?

Bizde hale bu kirli senaryonun farkına varamayanlar var.

Şöyle bir düşünün 22 milyon m2 alan 2 milyara yakın nüfus

Bizden birisi yaramazlık yaparsa kulağını biz çekeriz.

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar fikri çok güzel,

Alt yapısını oluşturamazsanız hayal,

Oluşturabilirseniz gerçek olur.

Gerekirse biz cezalandırırız.

Elin keferesinin cezalandırmasına seyirci kalmayız.

Petrol, doğalgaz, envai çeşit yer altı yer üstü zenginlikler genç nüfus bizde

Aşağılanan biz,

Sömürülen biz,

Bombalanan işgale uğrayan biz.

Sizce de bunda bir terslik yok mu?

Şimdi size bir soru?

Amerika Birleşik devletleri oluyor da

Neden Osmanlı Devletler Topluluğu olmasın ki?

Lütfen şöyle bir 360 derece düşünün.