Türklerin Yeniden Dirilişi Nevruz Bayramı!

142

9 Mart – 21 Mart

Dünyanın en eski bayramı Nevruz, Türk dünyasında Göktürklerin Ergenekon’dan çıkışı ve 12 hayvanlı Türk takviminde yeni yılın başlangıcı olarak binlerce yıldan bugüne kutlanıyor.

*

“Yeniden Doğuş, Yeniden Diriliş, Yeni Hayat, Yeni Gün” anlamlarında olan Nevruz; Türklüğün birliği, sevincidir, 13 gün sürer.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan da 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatildir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi tatil olmasa da kutlanır.

*

Azerbaycan Hükümet Başkanı Neriman Nerimanof’un Mustafa Kemal Paşa’ya Nevruz dolayısıyla 24 Mart 1921 tarihinde çektiği kutlama telgrafı şöyledir:

”Cenubi Kafkasya Komiseri, Azerbaycan serbest Harbiye Mektebi Talebeleri, iki bölüklü Süvari Nişancı Türk Alayı askerleri, Türk Milletinin, büyük Nevruz Bayramını tebrik ediyor ve biz ümid ediyoruz ki Azerbaycan İnkılâp Ordusu kahraman Türk Ordusu ile beraber Garp emperyalizmi tazyikinde bulunan Şark milletlerini yakında kurtarırlar. Yaşasın Şark İnkılâp başları Mustafa Kemal!”

*

22 Mart 1922 tarihinde Uluğ Başbuğ Atatürk Nevruz’u komşu devlet başkanlarıyla birlikte Ankara’nın Keçiören semtinde büyük kutlamalarla gerçekleştirmiştir. Sonraki yıllarda da bu kutlamalar sürdürüldü.

Bayramlarımız ulus olma bilincimizi güçlendirir.

*

Türk dünyasının, Ergenekon’dan çıkış bayramı,

Nevruz yeni gün bahar bayramı