Türkiye’nin Büyük Çatısı: “Demokratikleşme”ye Doğru Türkiye’nin Çekirdek Ekipleri (1)

59

28-29 Temmuz 2010 Tarihinde “Türkiye’nin Büyük Çatısı: “Demokratikleşme”ye Doğru Türkiye’nin Çekirdek Ekipleri ” : Çalıştayı Beykoz’da Halk Bankası Sossyal tesislerinde yapıldı. Gözlemci olarak katıldığım toplantıda Daha önceki toplantılara ilave Mersin ve Hakkari toplantılarına katılan Mersin ve Hakkari’den katılımcılar da vardı.

27 Ocak 2009 Türkiye’nin Büyük Çatısı ve Ortak Aidiyet ve 16-17 Kasım 2009 Türkiye’nin Büyük Çatısı: Mezkur Meçhul Mesele toplantılarında bulunmuş ve KAO sitesinde Ekopolitik’in toplantı  transkripsiyonlarını yayımlamıştım.

Özellikle Kimlik temelli sorunlar üzerine Dünyada kendini kanıtlamış Politik psikoloji disiplininin kurucularından Prof. Dr. Vamık Volkan’ın danışmanlığında yapılan toplantılar. Bu seferde yine Vamık Volkan’ın yönetiminde başladı ve farklı kesimlerden insanların bir araya geldiği renkli, bilgiye ve tecrübeye dayalı, verimli bir toplantı oldu. Yeni arkadaşlar edindim ve farklı görüşlerden istifade etme fırsatım oldu.

Çalıştay disiplinlerine çok dikkat eden EKOPOLİTİK toplantı öncesi Çalıştayın taslak metnini gönderdi. Bu metin üzerinde çalışma yapıp, katılımcılar toplantıya katıldıklarından dolayı konu dışına çıkılmadan verimli bir toplantı oldu.

Müzakere konularından bir kaçını burada vereceğim.

Müzakere Konuları:  

  1. Gelinen noktanın hem açılım hem de Türkiye’nin tüm sorunları ile yüzleşmesi sürecinde değerlendirilmesi
  2. TBÇ(Türkiye’nin Büyük Çatısı)  süreci ve toplantılarının bundan sonraki adımlarının planlanması
  3. “Ayrılık” düşüncesinin kamuoyu nezdinde oluşturduğu tansiyon karşısında neler yapılabileceğinin konuşulması
  4. Yükselen gerginlikler noktasında işe yarayacak, rasyonel ve pratik ama derinlemesine düşünülmüş kısa, orta ve uzun vadede sonuçları alınabilecek stratejiler geliştirme üzerine yapılabileceklerin değerlendirilmesi
  5. Toplumsal ve siyasi kanallarda hala çalışan diyalog kanalları üzerinden çatışma içinde olan grupları sakinleştirebilecek ne tür ilk adımlar atılabileceğinin planlanması
  6. Söz konusu ilk adımların Track I (siyasi kanallar) ile hangi türlü bir kontekste paylaşımının gerçekleşebileceği ve uygulamada süreçlerin ne türlü bir takibatının yapılabileceği yönünde yolların araştırılması

    …………………….

Toplantı  katılımcısı olarak Ekopolitik Koordinatörü A. Tarık  Çelenk ve Ekopolitik Direktörü Murat Sofuoğlu ile Ulusal Çekirdek Ekip ‘den Murat Belge, Musa Serdar Çelebi, Altan Öymen, Mete Yarar, Ümit Fırat, Cezmi Bayram, Raif Türk, Muhsin Kızılkaya vardı. Gözlemciler arasında Ayla Yazıcı, Ayşe Betül Çelik, Ayhan Bilgen, Cahit Büyükkanber, Esra Çuhadar Gürkaynak, Ruşen Çakır, Mithat Bereket, Nuriye Atabey, Ramazan Pertev, Nuriye Akman, Tahir Özakkaş, Turan Sarıtemur vardı. Ayrıca Mersin Çekirdek Ekibi’nden Yasmina Lokmanoğlu, Yusuf Ölmez ve Halil Koçak toplantıya iştirak ettiler. Hakkari Çekirdek Ekibi’nden ise Halit Yalçın, İdris Ağacanoğlu, İsmail Akbulut, Cemal Erip toplantıda bulundular.

Beni bu toplantıda En çok etkileyen konu. Dr.cAyla Yazıcı (Psikiyatrist, Psikanalist) 4-7-07-2010 tarihleri arasında Hakkari ilinde yaptığı saha çalışması sonucunda çıkardığı değerlendirmeleri idi.

Bu değerlendirmelerin bazı bölümlerini sizlerle paylaşacağım. Bir sorun sadece düz mantıkla çözülemez. Eğer sorun birde insan kaynaklı ise. Dolayısı ile Ekopolitik burada da çok doğru yaklaşım ile sorunun kök nedenlerinden biri olan insan psikolojisinin önemine inanarak yapmıştır. Bu çalışma, bana çözümün bu temel etrafında olacağı intibahını uyandırdı.

Dr. Aylin Yazıcı’nın  psikanalitik gözlemlerinden oluşan ve  bu ilde yaşayan insanların ruhsal durumuna bir pencere açma amacı taşıyan bu değerlendirmelerinde en çarpıcı olanları; Hakkari’de yaşayan herkes, bir cezaevinde yaşama şartlarına uygun bir ortamda olmalarından bahsetmesi idi. Birde göç eden ailelerde göç travmalarının şiddetli yaşanmalarına dair değerlendirmeleri çok çarpıcı idi. Her şeye rağmen insan onuruna yakışır bu çalışmaları yürekten kutluyorum.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya katılanlar

Panelistler ülke meselelerini tartışırken

Panelistler ülke meselelerini tartışırken