Türk Polis Teşkilatımız

37

Tarihsel süreçte devlet olgusu, toplumların sosyo-ekonomik gelişmişlik
düzeylerine göre süreklilik taşıyan bir evrim geçirmiştir. Sanayi toplumu,  modern ulus ve devlet yapısını ortaya
çıkarmıştır. Modern devlet, geleneksel devletten, “egemenlik, pozitif hukuk, rasyonelleşme, bürokrasi” gibi özellik ve
değerler bakımından farklılık göstermektedir.

 

Kentleşmenin ortaya çıkmasıyla, kentlerin nüfus bakımından fiziki, kültürel
ve sosyo-ekonomik açılardan yoğunlaşması sonrasında, kentsel alanlarda huzur,
güvenlik ve asayişi sağlamak için Polis teşkilatları ortaya çıkmıştır.

 

Nitekim modern devletin ortaya çıkmasıyla kırsal bölgelerden kentlere
göçler başlamış,  kentlerde yoğunlaşan
farklı kültüre ve yaşam tarzına sahip kitleler arasında huzursuzluklar ve suç
olayları patlak vermiştir.

 

Bu bağlamda, kamu bürokrasisinin önemli bir sacayağını meydana getiren polis
teşkilatı, modernleşmenin ve modern devletin bir parçası olmuştur. Modern devlette
egemenliğin getirmiş olduğu sınırların varlığı, bir yandan ordunun varlığını
daimi kılarken, öte yandan polisin mevcudiyetini de meşrulaştırmıştır.

 

Türk tarihine bakıldığında birçok devlet kurmuş olan Türklerin, toplum
içerisinde “huzura, güvenliğe ve refaha” önem verdikleri görülmektedir.
Türkler, toplumda güvenliği ve asayişi sağlamak için çeşitli adlar altında
polis teşkilatları kurmuşlardır. Türk tarihinde ilk kez Osmanlı Devleti’nde,
Tanzimat döneminde, günümüzdeki anlamıyla bir polis teşkilatı kurulmuştur.
Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete geçişte ve günümüze kadar devam eden süreçte
Türk Polis Teşkilatı’nda da pozitif gelişmeler devam etmektedir.

 

Tarihsel
süreç içerisinde Türk Polis Teşkilatı, dosta güven, düşmana korku vermektedir.
Halk için gece gündüz çalışmasını sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç
duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize ne kadar teşekkür
etsek azdır. Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla
24 saat görev başında kalan en önemli kamu görevlisi elbette ki değerli
polislerimizdir.

 

Türk
Polisi, “devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın
can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini
önlemek ve suçluları adalete teslim etmek” gibi önemli görevleri başarıyla
yerine getirmektedir.

 

Kahraman
Türk Polisi, geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele etmekte, vatanımızın,
milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz gayretle
azimle çalışmaktadır. Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde
huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını
sürdürebilmesi için fedakârca görevini ifa etmektedir.

             

 Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde
taht kuran kahraman Türk polisi; can ve mal emniyetimizin teminatı, huzurumuzun
da güvencesidir.

 

Görevini
layıkıyla yerine getiren bütün polislerimize, canla başla, canını dişine takıp
uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyor,
vatanı uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve
minnetle yâd ediyorum.

 

Sevgiyle
kalın.