“Türk Milleti ebru[1] desenidir”

29

Bizi dilim dilim bölmek isterler

Babam Türkmen anam Şabsuğ kime ne?

Bizi il’im il’im bölmek isterler

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Biz mozayık asla değil ebruyuz

Albayrakta tek kan olmuş kübrayız

Gökyüzüne demir kazık* ibreyiz *(Kutup
Yıldızı)

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Türkiye’ye birliği çok gördüler

Başımıza bin bela saç ördüler

Hem cahiller hem nefsi aç kördüler

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Babam Gurmanc anam Türkmen Türküz biz

Anam Torbeş babam Çeçen Türküz biz

Babam Oset anam Alban Türküz biz

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Babam Nogay anam Varsak Türküz biz

Anam Abhaz babam Abzeg Türküz biz

Babam Avşar anam Kınık Türküz biz

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Hem Çerkezim hem Tatarım Türküm ben

Hem Pomağım hem Lezginim Türküm ben

Hem Kafkas’ım hem Balkanım Türküm ben

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Zaza Türkü Gurmanc Türkü adımdır

Türk Birliği ebedî bir katımdır

Cahil olan bana düşman yadımdır

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Kıpçak Gürcü Tomris benim kanımdı

Asparuğ’um Kafkas Bulgar hanımdı

Başkurt, Özbek, Kırgız, Azer canımdı

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Abdal oldum nice türkü söyledim

Kundaktaki bebeleri eyledim

Obaları ocakları beyledim

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Alban oldum Adriyatik dar geldi

Uygur oldum Sarı deniz ar geldi

Türkmen oldum bir güzelden yar geldi

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Boşnak benim Kazak benim Laz benim

Gök Börülü Oğuz denen Guz benim

Tarihteki şanlı Alan Az benim

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Hem Giritli hem Moralı Türk benim

Teselyalı hem Adalı Türk benim

Barbaros’a torun adlı Türk benim

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Oğuz oldum Hemşin oldum şenlendim.

Dedem Korkut sazı ile dinlendim

Muhammed’e biat kıldım ünlendim

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Yörük oldum yayla yayla gezerim

Kilimleri damga damga bezerim

Türk’e düşman yedi düvel ezerim

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Altaylarda anlatılan kuğuyum

Çınarların söğütlerin oğluyum

Ali Bektaş şerbetiyle doluyum

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Ağaçlardan ismi kaba bizdedir

Tacik dede Haydar baba bizdedir

Nice Sultan Âli Aba bizdedir

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Özden der ki Türk’ü Türk’ten ayırma

Sakın ola haksız güçlü kayırma

Hem masuma hem güçsüze bağırma

Bir ve bütün TÜRKÜZ behey kime ne?

Canımızdan Aziz Türk Milletinin
ebrucularından

[1] EBRU DESENİ MOZAİK GİBİ DEĞİLDİR.
BİRİ BİRİNDEN AYRILMAZ BİR 
DESENDİR. DESEN BİRLİKTE VARDIR.
BİRLİKTE DEĞİŞİR. TÜRKLERİN 
BİNLERCE ASIRLIK TARİFİ İÇİN EN GÜZEL
BENZETME EBRUDUR.