Türk Milleti Arayış İçinde!

28

Yaşam sorunlar ve sorunlara aranan çözümlerle gelir geçer. Bu
milletler içinde böyledir. Milletlerin de sorunları vardır. Bu sorunlara
aydınların ve siyasetçilerin önderliğinde çözümler aranır…

Türkiye’de
yaşayan Türk Milleti de benzer bir durumda. Bizim de sorunlarımız vardır ve bu
sorunları çözmek için çareler arayışındayız ve hep olmaya da devam edeceğiz.

Türkiye’de
bir “aydınlar ihaneti”
olduğundan sorunlarımızın çözümünde onlardan sağlıklı bir katkı alamayız. Geriye
de, bu sebeple sadece siyasiler kalır.

Türkiye,
siyaset ve devlet adamları yetiştirme konusunda da kısır bir ülkedir. Bu güne
kadar yaşadıklarımız bize bunu göstermektedir. Bir de bu siyasetçilerin dış
bağlantıları vardır ki, bırakın sorunları çözmeyi, bu durum bize acı
reçetelerle karşı karşıya kalma sonucunu doğurur. Böyle yaşanmış pek çok durum
hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır.

Bir de
yüzyıllardır Türkiye’ye ve Türk Milletine musallat olmuş olan bir gayrı milli “müesses nizam” vardır. Bu
siyaseti, uluslararası ilişkileri de kullanarak kontrol eder. Dolayısıyla ülke
içinde eğitim, yargılama düzeni, iş dünyası, üretim, dış politika gibi temel
meselelerde gayrı milli olduğuna inandığım bu yapının çok önemli bir rolü
vardır.

Türkiye’de
yine çoğu zaman olduğu gibi yine siyaset tıkanmış ve sorunlar ağırlaşmıştır.
Mevcut statükonun adına “düzen
partileri”
dediğimiz siyasi yapıları ve onların başında olan insanlar,
çözümü sağlayacak bir umut olmaktan çıkmışlardır.

Bu sebeple “müesses nizam” halkın yeni
arayışlarını dumura uğratmak için birbirine benzer ve eskinin devamı
niteliğinde siyasi partiler kurdurmaktadır. Ancak Türk Milleti tanımlayamasa ya
da adını koyamasa bile bunun farkındadır ve de yerli, milli ve bağımsız bir
hareket arayışındadır.

Sözün özü,
Türkiye’de siyaset tıkanmıştır, mevcutlar (Genel Başkanlar ve kadroları)
sorunları çözemez haldedir ancak buna karşı ülkenin her geçen gün ağırlaşan
sorunları da çözümler beklemektedir. Bu denklem; yerli, milli ve bağımsız bir
hareketle çözülür… Şahsen bende, Türk Milleti de bunun arayışı içindeyiz diye
düşünüyorum…

İnşallah
elbirliği ile bunu başaracağız ve Türk Milletini geleceğe daha sağlam temeller
üzerinde taşıyacağız!  Çünkü Atatürk’e
sözümüz var…

 

#SözümüzVarHareketi