Türk – Kürt Kardeş

22

Sn. Arslan Bulut’un aşağıya aldığım satırları, özellikle gençler tarafından tekrar tekrar okunmalı.  Bu topraklara dün gelmediğimiz gerçeği zihinlere kazınmalı. Böylece Türk’ü  Kürt kardeşiyle kapıştırmak isteyenlerin hayalleri kursaklarında kalmalı. Zaten hep kalmaya mahkûm ya.

Bütün iç – dış çaba, gayret ve kışkırtmalara rağmen, Türk – Kürt çatışmasını çıkaramadılar. İnşallah buna asla fırsat bulamıyacaklar. Çünkü aynı kökün dalları, aynı milletin çocukları, aynı dinin mensuplarıyız. “Muhakkak ki, ancak inananlar  kardeştir.” (Hucurat: 10) seddini asla bu asîl, bu mübarek milletin çocuklarına aştıramıyacaklar:

X

“İTÜ’lü Prof. Timuçin Binder, Anadolu’nun 1071 sonrasında Türkleştiği savına karşı çıkıyor. Anadolu’nun 1071’den sonra Türkleştiği iddiası gerçekten (tam olarak) doğru değildir. Çünkü Türkler 40 bin yıl denilemese bile en az 8 bin yıldır. Anadolu’dadır.

“Oğuzlar’ın göçünden önce İskitler, Kimmerler, Peçenekler, Kumanlar Anadolu’da yerleşik hayata geçmişlerdir…Hakkari – Bişkek Kaya Resimleri benzerliği de Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türkleri arasında en az 8 bin yıllık birlikteliğin fotoğrafıdır….

“Orta Asya’dan gelenlerin…saf  Türkler olduğunu, Anadolu’ya vurdukları 24 Oğuz boyunun damgaları ve halen yaşıyan isimleri ile biliyoruz. Üstelik 13. Asırda Süryani tarihçi Mihael, göçleri anlatırken: ‘Yeryüzü Türkleri taşımaya yetmiyordu.’ Der.

“Bugün de ezici çoğunlukturlar. Türklüğün…aynı zamanda bir kültürel kimlik olduğu doğrudur. Öyle ki, başlangıçta Türklük, Kök Tengri’ye (Gök Tanrı’ya) inananların ortak adı idi. Sonradan etnosun adı haline geldi. Tabii bu binlerce yıl önce cereyan etti.

“Türkiye Türkleri, ağırlıklı olarak Azerbaycan, İran ve Türkmenistan Türkleri ile ortak kan bağına sahiptir. Çünkü hepsi Oğuz kökenlidir…

“Türklerle en çok karışan Kürtler’in, İranlılardan ve Yunanlılardan bile uzak sayılmasının da hiçbir bilimsel temeli yoktur. Bölücü emellere uydurma bilimsel veri üretmek anlamını taşır. Üstelik Kürtlerin büyük kısmı zaten Kürtleşmiş Türkmenlerdir.

“(Başbakanlık Arşivi’nde ‘Türkman-ı Ekrat’ / Kürt Türkmenleri,’ Ekrat-ı Türkman’ / Türk Kürtleri tabirlerinin geçmesi çok düşündürücüdür.)

“(Osmanlı Devleti’ni kuran Osmanlılar’ın içinden çıktığı bir aşiret olan) Karakeçililer gibi! Karakeçililer (Oğuzların) Kayı boyundan (olup bugün Kürtleşerek Türkçeyi konuşamaz olmuşlar)dır.”

Önceki İçerikNecdet Bayraktaroğlu Hakkında
Sonraki İçerikBiraz da Ankara
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.