Tüketici Eğilimleri

57

Türkiye’de bir çok tüketici derneği kuruldu. Arkasından Federasyon oluşturdular, Tüketici bilinçlenmesine ve demokratik anlayışın ülkemizde yeşermesinde büyük katkıları oluyor. Bütün tüketici dernekleri aslında birbirine yakın konuları içine alıyorlar. Bunlardan bir tanesi olan Tüketiciler birliğine bir göz atalım, tüketici eğilimlerini anlama adına.

Tüketiciler birliği 7 ekim 1997 tarihinde kuruldu. Ciddi bir STK(Sivil Toplum Kuruluşu) . 2013 yılına kadar en çok şube ve üyesi olan, aynı zamanda, güclü bir alt yapısı ile uluslar arası etki gücüne sahip, dünyanın en iyi STK’larından biri olmak istiyor.

Amaç olarak; İnsanımızı, ulusal ve uluslar arası pazarda gelişen ve değişen küresel ekonomik ilişkilerin oluşturduğu haksız ve hukuksuz şartlardan korumak, kamusal mal ve hizmetler başta olmak üzere mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşması ile doğabilecek her türlü hukuksuzluğa engel olarak hukukun yaygınlaştırılmasını sağlamak; tüketicilerin her zaman sağlıklı ve hijyenik ürünlere sahip olmalarını; evrensel tüketici haklarının,anayasamızın ve tüketiciyi ilgilendiren başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde ve bilgi çağında bilgiye hızlı ve kolay olarak ulaşmasına yardımcı olmak, tüketicinin sorunlarını çözümünde rehberlik etmek ve sonuçta toplumdaki hak arama bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.(www.tuketiciler.org)

Buna karşın üretici ve tedarik firmaları da artık ürünlerini üretirken ve sunarken tüketici eğilimlerine dikkat eder olmuşlardır. Tarım sektöründen örnek verecek olursak

1 Mayıs 2007 tarihinde Tarımsal Üretici Birlikler kanunu çıkmış. Bununda amacı; üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlarda uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek,tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır…..

Bizim atalarımızın “Müşteri velinimetimizdir” anlayışı hakimdi hepinizin bildiği gibi yeni yapılmak istenen anlayışın gittiği müşteri felsefesini aslında bu ifadeler ancak karşılar.. Son yıllarda müşteri memnuniyeti ön plana çıkartan ve müşteri şikayetlerini dikkate alan bir anlayış hakim olmaya başladı. Bu yapıyı kurumsal hale getirmek için çeşitli prosedür yasa ve kanunlarla uluslar arası normlar ve anlayışlar ülkemizde de uygulanmaya koyuldu. Hem üreticiler hem tüketiciler çeşitli yasalarla korunurken ticaretin uluslar arası olması ile birlikte tüm detaylar irdelenerek hem ulusal hem de uluslar arası norm ve standartlara uyum konusunda ciddi gelişmeler yaşanıyor.

Dünyada tüketici eğilimlerine baktığımızda ise artık; tüketici odaklı yaklaşımlar çok ön planda.  Tüketici talepleri her geçen gün değişiyor farklılaşıyor. Dünyada küresel ısınma, radyasyon, genetiği oynanmış yiyecekler ve bunlara bağlı olarak tedavisi zor ve uzun süren hastalıkların artması, tüketicide farklı tüketici davranışlarına yol açıyor. Alacağı ürünün firmasını inceliyor, ulusal ve uluslar arası çapta hangi Sosyal Sorumluluk Projesine imza atmış diye bakıyor. Eğer o proje kendi dünya görüşü ile uyuşmuyorsa kendinle uyuşan projelere imza atmış firmanın ürünlerine yöneliyor.

Giydiği kazağın yününü hangi koyundan geldiğini öğrenmek isteyen bir tüketici kitlesi geliyor. Kullandığı ürünün yapım aşamalarında küçük çocuklar çalıştırılmış mı? çalıştırılmamış mı? Bunu merak eden tüketiciler var. Yiyeceği peynirin sütü hangi çiftlikten hangi inekten elde edildiğine kadar sorgulayan tüketiciler var. Firmaların ürünü üretirken çevreye olan duyarlılıklarını takip eden bi müşteri kitlesi var. Bu örnekleri çoğaltabiliriz aslında. Bu örnekleri çoğalttığımızda tüketicilerin zaman içersinde kaygı oranlarına göre, fikirlerine düşüncelerine göre, tüketici davranışlarının değişeceğini gözlemliyoruz.

Yeni ortaya çıkan bu tüketici davranışlarına uygun üretim ve sunum süreçleri oluşturan firmaların diğer firmalara göre zaman içinde daha ön plana çıkarak ve fark oluşturacaklardır.