Teröre Çözüm Osmanlı Modeli-1

65

Terör dün vardı
Bugünde var.
Hem bizde hem de Dünya da
Yarında var olacaktır.
Terörün tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.
Terörün babası Hz Âdem as’ın çocuklarından Kabil’dir
Terörist başıdır.
Yeryüzünde ilk kanı kardeşi Habil i öldürmek suretiyle O dökmüştür.
Bundan dolayıdır ki her terör olayında Kabil in amel defterine bir günah yazılır.
Fakat terör hiçbir milletin alınyazısı değildir.
Hele bizim gibi 600 sene 3 kıtaya medeniyet götürmüş
İnananı ve inanmayanı ile herkese adaletle muamele etmiş
Vatandaşlarının açlık ve sefalet içerisinde yaşamaları şöyle dursun,
Vahşi hayvanların bile kış günleri karınlarını doyurmuş,
Feth ettiği ülkeleri sömürmemiş,
Bilakis kalıcı eserler yapmak suretiyle oraları imar etmiş,
Hep bana dememiş paylaşmasını bilmiş,
Diyarı Fırat ta bir kurt kapsa koyunu
Adli İlahi gelirde Ömer den sorar O’nu’
Düşüncesiyle hareket etmiş bir ecdadın torunlarının kaderi acı ve gözyaşı olabilir mi?
Allah cc terörle bu milleti neden cezalandırsın ki,
Hiç kimse kaderimizde varmış deyip sorumluluktan kurtulamaz
Bugün terör varsa bir yerlerde zaaflar boşluklar vardır,
Bu boşluklar doldurulmalıdır.
Adaletin olduğu yerde terör,
Terörün olduğu yerde adalet olmaz
.
Çünkü burada insanlar doğru düşünme yeteneklerini,
Akliselimle hareket etme özelliklerini kaybederler
Terörün çözümü ile ilgili Osmanlı modeli dediğim Önerilerim Şunlardır

1-      Adaletin sağlanması:

Herkes herkesim için mutlak adalet  sağlanmalıdır.
İnsanların ırkları, dilleri, anne babaları kendi seçimleri değildir.
Hiç kimse ırkından ve de dilinden dolayı aşağılanamaz aşağılanmamalıdır
Bunlar övgü ve yergi meselesi olmaktan çıkarılmalıdır.
Bir insan kendini nasıl hissediyorsa öyle ifade etmeli
Kendi ana dilini rahatça konuşabilmelidir
Yasaklarla sorunlar çözülmez
Yasaklar alaca karanlığa benzerler
Her türlü suçu ve suçluyu kamufle etme özelliği gösterirler
Dâhili ve harici art niyetli insanlara zemin hazırlanmış olur
Devletin güçlü olması ve vatandaşlarına güvenmesi herkese eşit davranması adaletin gereğidir
Bu ülkede yaşayan herkes 1. sınıf vatandaştır
Tüm haklardan yararlanabilmelidir
Bu adaletin gereğidir
Adalette devletin görevidir.

2-      Özgürlüklerin Genişletilmesi:

Dini. Dili dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun herkes için mutlak özgürlük esas olmalı
Eyleme dönüşmeyen hiçbir düşünce suç sayılmamalı ve cezalandırılmamalı
Devlet genel ahlak ve kamu düzeni konusunda belli düzenlemeler yapmalı
Kürtçe şarkı söylenmesi, Kürtçe kaset yapılması ile ne devlet yıkılır, nede laiklik elden gider.
Bu özgürlük devletin üniter yapısını bölmek ayrı devlet ayrı bayrak anlamını taşımaz.
Özgürlükler tek vatan içinde tek bayrak altında söz konusudur
Yolculardan hiçbirisi içerisinde seyahat ettiği gemiyi delme hakkına sahip değildir
Buna da müsaade edilemez

3-      Bölgeler arası gelişmişlik farkı azaltılmalıdır:
Herkesin işi aşı olmalı,
Tüm insanlar medeni ölçüler içerisinde yaşayabileceği gelir düzeyine sahip olmalıdır.

Terör Gaziantep’te niçin tutunamaz?
Çünkü taban bulamaz
İşi aşı olan para kazanan rahat ve huzurlu bir hayat süren insanlar gidipte sefalet içerisinde her an ölüm korkusuyla mağarada yaşamak isterler mi?
Elbette ki istemezler.

4-      Bölge sürgün yeri olmaktan çıkarılmalıdır.

Devlet Öğretmeninden polisine Hâkiminden savcısına kaymakamından valisine Bölük komutanından ordu komutanına varıncaya kadar asker ve sivil tüm yönetici ve personelin en babacan ve halkla iç içe olabilenleri görevlendirmelidir.

Halk bu yöneticiler aracılığıyla devletin şefkat -merhamet ve adaletini hissetmeli

Bugün Marmara- Ege ve Akdeniz bölgeleri vatandaşın amirin memurun zihninde nasıl bir çağrışım yapıyorsa GÜNEYDOĞU ANADOLU bölgesi de aynı yâda benzer çağrışımı yapmalı

Bunların dışında işin birde insani boyutu var.

OSMANLI 600 yıl ARABI- KÜRDÜ; LAZI- ÇERKEZİ., ERMENİ VE YAHUDİYİ Kardeşçe nasıl bir arada yaşattı

Osmanlı vatandaşıdır

Herkes devletin tanıdığı tüm haklardan özgürce istifade ederdi

Devlet herkese adaletle muamele eder

Irklar ön plana çıkarılmaz

Farklılıklarımız ayrılık sebebi değil zenginliklerimiz olarak görülür

Millet kaynaşması gerçekleştirilmiş olur

Bu Terör 25 sene devam etti bir 25 sene daha devam etmemeli.

35-40 bin vatan evladı şehit oldu

Bir tek kişi daha teröre kurban gitmemeli

Hiçbir şehit ve gazi ailesi başka ailelerinde aynı acıları yaşamasını istemez

Terörün biran önce bitirilmesini en fazla şehit ailelerinin isteyeceği kanaatindeyim

Eğer doğru bilgilendirilirlerse

Terörsüz ramazan

Acısız bayram temennisiyle…….