Tarihi Gerçekler

43

Milletçe dikkatli, çok dikkatli olmalıyız şu gerçeklerin hangisini göz ardı edebiliriz.

1-Yusuf Hemeda’niler, Şeyh Ahmet Yesev’iler, Nakşibend’îler, Hacı Bektaşi Veli’ler, Taptuk Emre’ler, Mevlana’lar, Yunus Emre’ler, Hacı Bayram-ı Veli’ler, Akşemseddin’ler, Molla Gürani’ler, Pir Sultan Abdal’lar, Sarı Saltuk’lar, Ayvaz Dede’ler gibi yüzlerce hak dostları milletimizin büyük kültür hazineleri teşkil ederler. Bu hepimizin övünç kaynağıdır.

2-Vaktiyle adalete, hürriyete, sevgiye susuz kalan Avrupa’dan yükselen feryatlara beraberce cevap vermedik mi?

3-Bin yıldan beri Türk – İslam kültür beşiğinde aynı ninnilerle beraberce büyümedik mi?

4-İslam’ın tevhid sancağını kıtalardan kıtalara beraberce taşımadık mı?

5-Sevgili Peygamberimizin övgüsüne ve hediyesine beraberce mazhar olmadık mı?

6-Vatan için, bayrak için beraberce şehit olmadık mı?

7-Bin yıldan beri İslam’ın sancaktarlığını beraberce yürütmedik mi?

8-İnsanlığın irşad görevini, nizam-ı Âlemin öncülüğünü beraberce sürdürmedik mi?

9- İngiliz casusu HAMPER’in itiraf ettiği gibi İslam düşmanları, Osmanlıya ve 5.000 civarında ifsat görevlisi olarak casus gönderirken bizler onlara Gül Baba, Sarı Saltuk, Ayvaz Dede gibi irşad erleri olarak beraberce gitmedik mi?

Geliniz hep beraber haykıralım ve kucaklaşalım vatan bir, millet bir, devlet bir, bayrak bir, kitap bir, peygamber bir, cami bir, mezar bir, Allah birdir.

Türk Milletinin Kürt Boyundan olan değerli Kürt kardeşlerimiz geliniz emperyalist güçlerin oyuna gelmeden gerçekleri görün ve benliğinize geri dönün.