Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Alçalınca da karıncalar balıkları. Bugünkü üstünlüğüne güvenme! Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir.

191