Sözde Açılımlar ve Hocalı Soykırımı

55

Türkiye son yıllarda öyle güzel yönetiliyor ki, “TRT’de dilimizi kabul ettiniz. Şimdi de toprağımızı kabul edeceksiniz” diye ortalıkta dolaşan mahlûklar türedi.  Vatandaşlığı reddeden, ayrı egemenlik peşinde koşan etnik ırkçı takım ve bunların  dıştan icazetli savunucuları gündemi oluşturuyor.

Bugünlerde herkes Türkiye nasıl ufalanır diye komisyonlar kuruyor, raporlar hazırlıyor. Bunlara bazı  emekli general ve halktan uzak bazı eski büyükelçiler de dahildir. Cehalet ve kafa karışıklığı öyle bir noktaya gelmiş ki; bu zatlar anayasa ve Avrupa hukuku ile çelişen etnik ve ırkî esaslı partileri kabul etmek bir tarafa; onlara daha hoşgörülü davranmamızı istiyorlar. Birçok alanda ferdi hak ve hürriyetler kollektif haklara dönüştürülerek Türkiye’nin önüne dikilmek isteniyor. Eğitimden iktisadi hayata kadar ısmarlama düzenlemeler, sözde “açılımlar”, bilimsel alt yapısı olmayan sadece siyasi  tertipler, düzenlemeler oldukça arttı.

Devletlerin işi ona buna imtiyaz tanıyarak pozitif ayırımcılık yapmak değildir. Ama Türkiye’de bunun tersi oluyor. Anayasanın 3. maddesi “Dili Türkçe’dir diyor.” Yine 10. madde “herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler ile ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” demesine rağmen; eşitlik bozuluyor. Dışarıya hoş görünmek ve hayali AB üyeliği süreci uğruna  toplumun bir amuda kalkmadığı kaldı. Mahalli dilleri kullanarak milli devletleri ufalamak ve mikro uluslaştırma süreci yürütülüyor. İnşallah bu tehlikeli gidişat aklı selim sahibi siyasetçilerce demokrasi içinde durdurulabilir ve biz de gerçekten “hamdolsun” deriz.

Bazılarımız o kadar pişkin ki; üç senedir kendini iyiden iyiye hissettiren, işsizliği arttıran, üretimi perişan eden, tarımı çökerten, iş yerlerini kapattıran iktisadi bunalımı son 2008 sonlarında kendisini gösteren küresel krize bağlayıverdi.  Dış borç ve cari açık ve ihracat düşüşü bizi hiç ilgilendirmiyor.  Mahalli seçimlere giden Türkiye’de  mahalli sorunlar ve projeler tartışılacak yerde; üslup ve seviyesi çok düşük mahalle kavgaları meydanlarda yapılıyor.

26 Şubat 2009 tarihi, Karabağ’da Ermenilerin 613 kişiyi katlettiği Hocalı Soykırımının 17. yıldönümü idi. Bununla ilgili haberler maalesef sadece TRT’de ve bazı  yayın organlarında çıktı. Kollektif hafıza bazı şeyleri çabuk unutuyor. Değişik sorunlar ile karşılaştığında ise şaşırıp kalıyor. Soykırımı nöbetine tutulup Türkiye’yi hedef alanların, “Biz de Ermeniyiz” diye tepinen devşirmelerin, kendi devleti ile başkaları adına kavgalı olanların Hocalı’daki katliamlardan alacakları  çok dersler vardır.  106’sı kadın, 83’ü çocuk hunharca  şehit edilen  613 kişi dışında 900 kişi de kayıptır. Ortaya çıkan sonuçları itibari ile; Sayın Cumhurbaşkanı’nın Erivan’a yaptığı maç ziyareti tam bir dış politika skandalıdır. Bir ara TRT’de oynatılan “Sarı Gelin” belgeselinin okullardan kaldırıldığını öğreniyoruz. Türkiye’nin yönetiminde Ermeni diasporasının etkisi ne ölçüdedir sorusu ister istemez akla geliyor. 28 Mart 2009 Cumartesi günü Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen “Hocalı ve İnsan Hakları” konulu bir toplantıya oturum başkanı olarak katıldım. Kardeş Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu Sayın Sayyad Adiloğlu Salahlı’nın ilgi çekici konuşmasını dikkat ile dinledim. Ayrıca Prof. Dr. Adil Allahverdiyev, Ahmet Demirci ve Nermin Çakır’ın konuşmacı olarak katıldıkları  toplantıyı   her şehirde tekrar etmek gerekir.  Bu vesile ile  Hocalı şehitlerimizi 17. yıl dönümünde rahmet ve saygı ile anıyoruz. Onları unutmayan ve unutturmamak için çabalayanları da tebrik ediyoruz.

Biz Türkler tarih boyu  biyolojik ve kültürel soykırımlarıyla ve insanlık dışı baskılar ile karşı karşıya kalmışızdır. Buna rağmen, haksız ve belgesiz bir takım iddialar ile suçlanmışızdır. Bütün bunlara rağmen, meselâ  eski Van’da 80 bin kişinin öldürüldüğü bilinmesine rağmen, bunun bir anıtı yoktur. Binlerce kişi  Rumeli’nden Anadolu’ya baskı ve göç dolayısı ile yollarda telef olmuş olmasın rağmen, Edirne’de bir muhacir anıtını dikmeyi düşünmemişizdir. Sadece birbirbirimizle uğraşmayı iyi biliyoruz. Etnik bölücü ihanet ve ırkçılık diz boyuna çıkmış olmasına rağmen, hâlâ  yeni Ümraniyeler yaratma ve her olayı ona bağlama merakı içindeyiz.

Önceki İçerikGebze’de Rüzgar Enerji Gülleri
Sonraki İçerik‘One Minute‘in Arasına Sıkışanlar….
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)