Soykırım Yapılmıştır!

62

Türkiye bir 24 Nisan baskısı ile yine karşı karşıya… Yok Joe Biden
şöyle diyecekmiş, yok böyle diyecekmiş; geçin bunları!

 

Soykırım yapılmıştır ancak Ermenilere değil Türk ve Türk gibi görülüp
kabul edilen herkese karşı soyuna, sopuna, dinine, imanına bakılmaksızın Asya,
Ortadoğu, Anadolu ve Balkan topraklarında yapılmıştır.

 

Türkler ve Türk gibi görülenler tehcirin daha ağır versiyonu olan
katliam, sürgün ve göçe mazur kalmışlardır.

 

İnanmayanlar gitsinler Balkanlarda katledilen 5.5 milyon Türk ve
Müslümana baksınlar, Kırım ve Ahıska’dan yapılan sürgüne baksınlar, Doğu
Türkistan’da inim inim inleyen Türklere baksınlar, Hocalı katliamına baksınlar,
Anadolu’da Türklere karşı yapılan zulüm, işkence ve tecavüzlere baksınlar!

 

Ortada bir soykırım var ama bu Türklere yapılan bir soykırım!

 

Ermenilere gelince onlar ülkelerine ihanet etmişlerdir. İngiliz,
Fransız, Rus ve hatta ABD ile işbirliğine gidip ülkelerini sırtından
hançerlemişlerdir. Keza buna 1919’daki Yunan işgalinde Yunan ordusunu
destekleyen Rumlarda dâhildir. Bugünün PKK’lı teröristleri ve sevicileri de
aynı kategoride yer almaktadır.

 

Bunların bu ülkede yani Türkiye’de yaşama hakları yoktur…

 

O yüzden tehcir kararını alan ve uygulayan Enver, Talat ve Cemal
Paşalar başta olmak üzere bütün İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarını saygı
ve rahmetle anıyorum. Keza Mübadele ile Türkiye’nin Türk yurdu olduğunu
vurgulayan bir süreci gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin
idarecilerine sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yine Kırım ve Ahıska
meseleleri ile Doğu Türkistan’da, Bosna’da ve benzer yerlerde meydana gelen
hadiseleri gündemde tutan Türk Dünyası gönüllülerine şükranlarımı arz ediyorum.

 

Evet Mr.Joe Biden, yarın 24 Nisan; sen istediğini de ama ne beni nede
Türk Milletini yanıltabilir nede bizi baskı altına alabilirsin… Eğer bir
soykırımcı arıyorsan dön aynaya bak ve Amerika yerlilerine atalarının neler
yaptığını bir düşün…

 

Biz Türkler, eli kanlı Batı’nın bizim hakkımızda uydurduğu yalanlara
hiç prim ve taviz vermeden başımıza gelen ve soykırım hüviyetinde olan olayları
anlatmaya devam edeceğiz.

 

Herkes bilmelidir ki, eğer Türkiye’nin sırtına hançer saplamaya
kalkacak yeni hainler ortaya çıkacaksa, onlara da bu dünyayı dar edeceğiz…

 

Biz diyeceğimizi dedik, Mr. Joe Biden efendi, sen ve arkandaki
karanlık Amerika artık ne diyeceksiniz deyin umurumuzda bile değil!