Siyasi Yazıyorum

52

Milletvekili aday listeleri üzerinde konuşmaya gerek var mı?

Gücü elinde bulunduranlarda hala Demirel mantığı hakim.

Ben belirlerim halk onaylar.

İsterse soba borusu olsun.

Bu mantığın Cumhurbaşkanını biz belirleriz meclis onaylar.

Düşüncesinden ne farkı var?

Siyası partiler arasında fark varmı?

Varsa ne kadar fark var?

İçki bütün kötülüklerin, mide ise bütün hastalıkların anasıdır.

Siyaset ise bütün ayak oyunlarının gerginliklerin ve kutuplaşmaların sahasıdır.

Siyasette bu olmaz bu politikadır diye itiraz eden olabilir.

Bu gün yönetimde ve siyasi partilerde hâkim kültürde politikadır.

Gerçi siyasetin doğasında da bu var.

Yönetme yâda yönetimde söz sahibi olma isteği,

İnsanları çoğu zaman yalana yanlışa ve komploya sevk eder.

Bu durum siyasilerin inançlarından yaşantılarından kimlik ve kişiliklerinden ziyade

İşin doğası gereği olduğuda düşünülmelidir.

Siyasi partilerin ana konularda birbirlerinden farkı varmı?

Varsa ne kadar var?

Kim olursa olsun gücü elinde bulunduranlar

 Her şey benim istediğim şekilde olsun demiyor mu?

Adayları ben tespit ederim

Sıralamayı ben yaparım

Halkı iradesi kaç para

Halk belirleme ehliyetine sahip değildir.

Önüne konulanı yemek zorundadır.

Benim adamım yâda dediğim olmayacaksa seçim kazanmakla kaybetmenin bir farkı yok.

Siyasi partilerin yaptırdığı temayül yoklamaları anketler vs hepsi hikâye

Her şey önceden ayarlanmış belirlenmiştir.

Siyasette iki iki anlayış söz konusudur.

1 – Amatör siyaset: Halkımızın tertemiz duygularla vatan millet dava aşkıyla partisini sahiplenmesidir.

Burada çıkar ve şahsi menfaatten ziyade fedakârlık ve özveri hâkimdir.

2 – Profesyonel siyaset: Tepe nokta ve yönetim kadrolarında hâkim olan siyasi anlayıştır.

Şahsi çıkar ve gelecek düşüncesi hâkimdir.

Benim partim yerine Listede olup olmayacağım.

Olursan kaçıncı sırada olacağım,

Yâda benim adamım,

Ben değilsem ,

Benim adamım değilse,

Gerisinin ne önemi var.

İşte buna profesyonel siyaset denir ki sağı solu milliyetçi ve muhafazakârıyla,

Bütün partilerin yönetim kademesinde hâkim olan zihniyet budur.

İl ilçe ve genel merkez kongrelerindeki olaylar ayrılıklar ihraçlar neyin ifadesidir?

Ve neyin gereği olarak yapılır?

Bütün bunlara rağmen hepsini her yönüyle aynı potaya atmakta doğru değildir

Yöneticiler gibi seçmende profesyonel siyaset yapmaya başlayınca bu işler azda olsa düzelme yoluna gider.

Seçmenin iradesine saygı duymayan seçmeni adam yerine koymayan siyasi parti ve onların yöneticilerine seçmen sandıkta gerekli dersi verse bak o zaman keyiflerine göre hareket edebiliyorlar mı?

Temayül yoklamaları anketler halkın istekleri hepsi hikâye..

Esas olan ağaların ne dediği.

Halk adam yerine konulmama pahasına vatan millet ve dava diye partisine sadakat gösterir.

Listeler açıklanınca biraz kızar bağırır çağırırlar ama sonunda tıpış tıpış gelir oylarını verirler.

Nihayetinde seçmende bağrına taş basarak sandık başına gider

Onlarda halkın bu zaafını istismar ederler.

Elbette partilerin ve zihniyetlerin arasında fark olmasını temenni ediyorum

Meclisteki üç partiden hangisi barajların kalkmasından yana?

Siyasi partiler yasasının değiştirilmesinden yana?

Siyasetin birde tüm insanları ilgilendiren ekonomik boyutu var.

Partiler arasında ekonomiye bakışta ne fark var?

Mesela dindar bir iş adamı işçilerine ücreti inandığı görüş esaslarına göre mi, yoksa işine geldiği için kapitalist sisteme göre mi veriyor?

Bu konuda diğerlerinden farkı var mı?

Varsa nasıl bir fark var?

Siyasetin ana hastalıklarından biriside eylem ve söylem uyuşmazlığıdır.

Güvensizliğin ana sebeplerinden biride budur

Bu tutarsızlık siyasette iş dünyasında medyada birçok kurum ve kuruluşta maalesef mevcuttur.

Siyaset balığın başıdır.

Siyasi partilerin işsizlikle eğitim ve sağlıkla,

 Emekli memur işçi ve çiftçiye bakış açılarını,

Balkanlar orta doğu ve dış politikayla ilgili görüşlerini,

 Varsa farklarını ortaya koymalıdırlar.

Hamasi duygularla siyaset yapanları sandık çarpar.

Adayların vatana millete hayırlı olması temennisiyle…