Ey İnsan

35

Bir tohum içinde ormanı
Bir zerre içinde hayatı

Bir damla içinde deryayı
Altı gün içinde Dünya’yı

Topraktan ve sudan Adem’i
OL. emriyle bütün Alem’i

Yaratan’ı tanıyor musun?
Gereğini yapıyor musun?

Dünya’da ne varsa yalandır.
Ahmak, Dünya’ya aldanandır.