Sevimsiz Hastalıkların Sebepleri

59

– Hareketsiz yaşam
– Terörist gıdalarla beslenme
– Yemekte aşırıya kaçma
– Yeterince su içmeme
– Üzüntü ve korkulara esir olma
– Ümitsizlik ve karamsarlık
– Bireysel ve çevresel hijyene dikkat etmeme 
– Periyodik sağlık kontrollerini önemsememe
– Aşırı şüphecilik ve evhamlı olma
– Sevgisizlik
– Affetmeyerek kin ve intikam duyguları ile yaşama
– Sürekli şikâyet etme
– Anlamlı ve değerli üretim ve paylaşımlarda bulunamama
– Yaşama sevincini kaybetme
– Sürekli negatif faktörlere odaklanma
– Kurban rolü oynama
– Çaresizliği öğrenme ve uygulama
– Mükemmeliyetçi yaklaşım.
– Sinir, stres ve kavgaya meyilli olma
– Sürekli küslüklerle yaşama
– İfrat ve tefrite dalma
– Olumsuz varsayımlarda bulunma
– Gıybet ve dedikodu yapma
– Peşin hükümlü ve önyargılı olma
– Vücuda toksin ürettiren her türlü eylemler