Selamlaşmak ve Önemi (2)

104

Bundan önce yayımlanmış bulunan “Selamlaşmak ve Önemi” başlıklı yazımız ile selamlaşmanın yüce dinimiz İslam’a göre ne kadar önemli olduğunu ve selamın nasıl verilip alınacağını kısa da olsa bir yazı dahilinde anlatmaya çalışmıştık. Ancak konunun önemine binaen ve ayrıca insanlarımızın dini hassasiyetlerinin diğer aylara nazaran biraz daha arttığı Ramazan Ayı münasebetiyle, selamlaşma konusundan bir nebze daha bahsetmenin faydalı olacağı mülahaza edilmiştir.

Selam ,Cenab-ı Allah’ın güzel isimlerinden (Esmaül Hüsna’dan) biridir.

Selam, yüce dinimiz olan İslam’ın sevgi, muhabbet ve rahmet kapılarının anahtarı mesabesindedir. Mümin gönüllerdeki sevgi hazinelerine o anahtarla girilir. Yüce Rabbimiz’in rahmet ve mağfiret deryalarına o anahtarla erişilir. Selam, Müslümanların birbirleri üzerindeki karşılıklı haklarından birini teşkil eder. Müminlere karşı hakkını ödeyen Müslüman, ebedi alemde ebedi saadete kavuştuğu gibi namütenahi mükafatlarla sevindirilir.

Selam hakkında Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyuruyor:

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız.”

Selam, Allah’ın ve ve Resulünün bildirdiği şekilde verilip alındığı müddetçe selamdır. Yoksa bugün bir çok Müslümanın ağızlarından düşürmedikleri günaydın, tünaydın gibi kelimeler hiçbir zaman İslami manada  selam değildir. Yine hayırlı sabahlar, iyi akşamlar gibi ifadeler de dinimizdeki selamın yerini tutamaz.

Diğer taraftan Müslümanların birbirine İngilizce, Fransızca gibi dillerle selam verip almaları da dinimizce uygun değildir. Bazıları derler ki, biz Arap değiliz ki Arapça selamlaşalım. Müslümanların vermekte olduğu Selamünaleyküm Aleykümselam şeklindeki selam bütün müminlerin ortak ifadesi olup, adeta Müslümanlar arasında kullanılan bir parola gibidir.

Başka bir ifadeyle bizim bahsettiğimiz selam Allah’ın Resulü’nün ve İslam’ın selamıdır. Allah (haşa) bir milletin, bir kavmin değil, her şeyin ve herkesin Allah’ıdır.

Resulullah Efendimiz (S.A.V) sadece bir millete gönderilmemiş, bütün insanlara gönderilmiştir. Bu bakımdan bütün beşeriyetin Peygamberidir. İslam, hangi renk ve ırktan olursa olsun herkese hitap etmektedir.

Bu itibarla, Müslümanların kullandıkları kelimeler ortaktır. Bu cümleden olarak Selamünaleyküm, Aleykümselam tabirleri  Müslümanlar arasında çok yaygın bir şekilde kullanılan en önemli ortak ifadelerdendir.

Netice itibariyle, bir önceki yazımızda da ifade edildiği üzere, selamı vermenin ve yaymanın Allah’ın bir emri olduğu, ve vermenin sünnet, almanın farz olduğu hususu da dikkate alındığı taktirde İslam’a uygun olarak selam verip almanın ehemmiyeti daha iyi anlaşılmaktadır.

Bu yazımızın bütün okuyucularımıza faydalı ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ederim.