Ramazaniye – 3

57

 

DİKKAT

Bu haftaki kampanyamız.

Şeytanla küselim

Küstüklerimizle barışalım kampanyasıdır

Şeytanla küsmeden Rabbimizle barışamayız

Şeytana hitaben

Bir ay oruç tutup on bir ay şeytanın peşinden koşturmak

hayatının hatasını yapmak demektir..

Bu gün şeytanınızı karşınıza alın O’na şöyle deyiniz:

Bu gün seninle küsüyor

Küstüklerimle barışıyorum

Hz Ebubekir (ra) dan

Arkanızdan sizi kovalayan eceliniz olduğunu unutmayınız.

Eceliniz sizi ibadet yapamaz hale getirmeden önce salih amel yapmayı ihmal etmeyiniz.

Başkaları için değil kendiniz için yaşayınız.

Bazı insanlar başkaları için yaşamayı alışkanlık haline getirmişlerdir.

Çocuklarınızın ve torunlarınızın ihtiyaçları için uğraşırken ahiretinizi unutmayınız.

Yaşayan varlıklı insanlara gıpta etmeyiniz.

Sağlığında güzel işler yapıpta ölümünden sonra hayırla anılan insanlara gıpta ediniz.

Necip Fazıl (r.aleyh)den

Şu geçeni çekipte durdursam eteğinden,

Soruversem haberin var mı öleceğinden.

Ömer b. Abdülaziz(r.aleyh)den

Ömer b. Abdülaziz

Hilafet makamına geldikten sonra

İki sene dolmadan ekonomiyi düzeltip

Hazineyi ağzına kadar doldurmuştu

Ülke sınırları içerisinde zekât alacak derecede fakir ve yoksul insan kalmamıştı

Tutumluluğu ile de meşhurdu.

Bir gün yanındakiler O’na

Bu kadar hazineye sahipken neden süslü kaftanlar giymiyorsunuz?

Lüks sofralarda yemek yemiyor, iftar açmıyorsunuz?

Diye sorarlar

O’ da cevaben

Doğru olan varken tasarruf etmektir.

Yoklukta tasarruf olmaz.

Dikkat ediniz

Tasarrufu halka kemer sıktırarak yaptırmıyor

Kendisi sarayda yapıyor

Darısı bugünkü yöneticilerin başına

Nebevi Medeniyet

Peygamberimiz (sav) Beni Süleym kabilesiyle yapılacak olan savaşta

Yüksek sesle üç kez tekrarlayarak

“Dikkat ediniz çocuklar öldürülmeyecektir” buyurur

Ensarın ileri gelenlerinden Usad b. Hudayr

Ya Resulallah onlar müşriklerin çocukları değil mi diye sorar

Bunun üzerine peygamberimiz(sav) asırlara ışık tutacak olan şu cevabı verdı

“Şu an sizin en hayırlılarınızda müşriklerin çocukları değimliydi”?

Semi’na ve eta’na (işittik ve itaat ettik)

Müslüman ve günah

Medine döneminde içkiyi yasaklayan son ayette gelmişti.

Sarhoşluk veren her şey artık kesin olarak haramdı

Peygamberimiz bir haberci çıkararak

Medine sokaklarında bu yasağı tüm Müslümanlara duyurdu.

Bunu duyan Müslümanlar işittik ve itaat ettik

Ya Resulallah dediler

Ellerindeki tüm içkileri sokağa döktüler

Rivayet edilir ki Medine sokaklarında içki seli akmıştır.

Darısı günümüz Müslümanlarının başına

HATIRLATMA: Şeytanla küsüp

Küstüklerinizle barıştınız mı?