Rahmetli Rauf Denktaş’ı Örnek Alınız

45

 

Milli menfaatlerden ve bağımsızlıktan asla taviz vermemiş, Kıbrıs milli davasını hiçbir güçten çekinmeden kucaklayıp götürmüş olan büyük devlet adamı, Türk Dünyasının liderlerinden, KKTC Devlet Başkanı Rauf Denktaş‘ı rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz. O, bizlere devlet adamı nasıl olunur dersini veren liderdir. Rahmetli Denktaş milli davasını savunup devletini yaşatmaya çırpınırken; bizim bazı sözde devlet adamlarımız hangi tavizi nerede ve nasıl vereceklerini düşünüyorlardı. Bunlar KKTC‘yi yok sayıyor ve çok güvendikleri hayali AB üyeliği yolunda KKTC’ni engel görüyorlardı. 40 senedir çözümsüzlük içine itildiğini iddia ettikleri Kıbrıs sorununu tek başlarına çözeceklerini zannediyorlardı.

Çözemediler ama çözüldüler ve tecrübe kazandılar. Teslimiyet projesi olan Annan Planının kabulü için ortaya düşüp tezgâhlar kurdular; mitingler yaptılar. Allah’tan planı bizzat Rum tarafı kabul etmedi de KKTC kurtuldu. İşbirlikçilere ve KKTC’yi engel görenlere rağmen; uzlaşmaz diye suçladıkları rahmetli Denktaş hep haklı çıktı. Bazı sözde devlet adamlarını gördükçe rahmetli Denktaş’ın ve aynı çizgide olanların değerini daha iyi anlıyoruz.

Kıbrıs’ı milli dava olarak görmeyen “ver kurtul” zihniyetinin dünkü temsilcileri de Milli Mücadeleye karşılardı ve Atatürk’ü asi olarak görüyorlardı. Dışarıdan yemleniyorlardı. Onlar milli devleti reddeden mandacılardı. Bugün aynı ihanetin mirasçıları, Türkiye’yi ufalamakla ve küresel güçlerin isteklerine göre dönüştürmekle uğraşıyorlar. Cumhuriyeti ve milli devleti “travma” olarak görüyor; Türksüz, Türk Milletini yok sayan, üniter yapıyı yamalı bohçaya çevirecek yeni anayasa ile uğraşıyorlar.

Anayasa referandumundaki tezgâhı tekrarlayarak kötü niyetlerini “kan akmasın, barış olsun, efendim terör bitsin” yutturmacaları ile örtmeye çalışıyorlar. Kan akmasın terör bitsin; ama bunun karşılığı nedir? Silah bırakmamış, üstelik yenik düşmüş terör örgütü ile pazarlık konuları artık gizli kapaklı değildir.

Demokrasi, demokrasi ve şeffaflık diyenler terörle mücadeleli müzakereyi sürdürmüşler; Habur’da, Oslo’da bunun çirkin örneklerini vermişlerdir. Bugünün Türkiye’si katil teröristlerin şahit veya gizli şahit yapıldığı, terörle mücadele edenlerin suçlu sandalyesine oturtulduğu bir ülke haline dönüşmüştür.

Kürtlere rağmen, ırkçı, kürtçü harekete resmi kanaldan destek verilmiş, PKK sanki bütün Kürtleri temsil ediyormuş görünümüne merdiven olunmuştur. Devlete meydan okuyan siyaset soytarıları gerekli cevabı alamamış, bazı belediye başkanları kendilerini derebeyi zannetmişlerdir. Zaza menşeli üç PKK’lının Paris’te öldürülmeleri Türkiye’de Devlete karşı bir gösteri haline sokulmuştur.

Bunda da Diyarbakır seçilmiştir. “Ben de dağa çıkardım” diyebilen başbakan yardımcısını ister istemez gözümüz bu cenazede aradı. Yerinde ve kaliteli ağlaması ile meşhur başbakan yardımcısının ve diğerlerinin bulunmaması büyük bir eksiklik olmuştur. Dünün aşırı solcusu bir Tunceli milletvekili de terörist ailelerine taziye ziyaretine çıkabilmiştir. Aşırı sol ideoloji çökünce; Devletle kavga etnik ırkçılık üzerinden yapılmaktadır.

70’den fazla sivil toplum kuruluşunu barındıran Türk Dayanışma Konseyi adına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın  İsmail Konçuk ve STK’lar bir araya gelerek anlamlı ve gerekli tepkiyi gösterdiler. Tertiplenen basın toplantısında açılım rezaletleri ve müzakereden çok terörle mütarekeye benzeyen sürece tepki gösterildi. Ayrıca Ankara’da Milli Düşünce Merkezi’nin de bu konuda faaliyetleri oldu. Bu tepkileri duyurmak ve rahmetli Denktaş’ı hatırlatmak, herhalde köşe yazarlarının da görevidir.

 

 

Önceki İçerikNiye
Sonraki İçerikProf. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın Bilinmeyen Yönleri
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)