Peygamber(sav)’in Eşleri ve Çok Evlilik Sebepleri-2

26

Şimdi sırasıyla diğer eşlerini ve evlilik sebeplerini görelim.

Şimdi sırasıyla diğer eşlerini ve evlilik sebeplerini görelim
2- Hz. Sevde(R.Anha) Hz. Peygamber’in ikinci eşidir

İlk iman eden müslümanlardandır.

Mekke’deki putperestlerin müslümanlara yaptıkları eziyetlere dayanamayarak kocası Sükrân ile Habeşistan’a sığındı.

Orada, eşi Hıristiyan oldu ve bir müddet sonra da öldü.

İnançları hiçbir zaman değişmeyen Hz. Sevde, tekrar Mekke’ye dönmek mecburiyetinde kaldı.

Müslüman saflarında savaşırken, 16 yaşındaki oğlunu da kaybetti.

Allah’ın Elçisi, İslâmiyet uğruna çektiği bunca sıkıntılara karşılık Hz.Sevde’ye evlenme teklif etti.

Bu sırada Hz Sevde 50 yaşında bulunuyordu.
3- Hz. Âişe(R.Anha) Hz. Peygamber’in 3.eşi ve en yakın dostu birinci halife Ebubekir(ra)’in kızıdır.

Mekke’de doğup büyüdü, çok iyi bir terbiye alarak yetişti.

Allah’ın Elçisi; Hz. Ebû Bekir(ra)ın ailesi ile dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için Hz. Âişe ile nikâhlandı,

Aişe çok zeki ve akıllı bir kadındı.

Hz Aişe Peygamber’in eşi olarak gereken görevleri başarı ile yerine getirdi.

Dokuz sene müddetle Hz. Peygamber’in en yakını olarak birçok hizmetlerde bulundu.

Eşi’nin yanında askeri seferlere iştirak etti.

Hasta bakıcı olarak da görev yaptı.

Çok sayıda hadisin günümüze kadar gelmesine vesile oldu.

O, İslâm’ın en büyük hukukçularından biri olarak kabul edilir.
4- Hz Hafsa (R.Anha) Hz. Peygamber’in 4.eşidir.

Yakın dostu ikinci halife Hz. Ömer’in kızıdır.

Mekke putperestlerinin eziyetlerine dayanamayarak kocası Huzâfa ile birlikte Habeşistan’a daha sonraları da Medine’ye hicret etti.

Uhud Savaşı’nda kocası şehit olunca dul kaldı.

Peygamberimiz Hz. Ömer’in isteği ile kızını eş olarak aldı.

O’nunla da akrabalık bağını kuvvetlendirmiş oldu
5- Hz. Ümmü Seleme(R.Anha) Hz. Peygamberin beşinci eşidir.

Kendisine derin bağlılığı ile ünlüdür.

Kocası Abdulesed ile İslâmiyeti ilk kabul edenlerdendi.

Kocası, Uhud Savaşı’nda şehit oldu.

Dört çocuğu ile dul kaldı.

Hz. Peygamber kimsesiz kalan Ümmi Seleme ile evlenerek, onu ve çocuklarını koruması altına aldı.

Ümmü Seleme(R.Anha) İslâmiyet’in azılı düşmanı müşriklerin komutanı Halid b. Velid’in de yakın akrabasıydı.

Halid, bu evlilikten çok etkilendi.

iki yıl sonra da İslâmiyet’i kabul etti.

6- Hz. Cüveyriye (R.Anha) Düşman Benû – Mustalık Kabilesi reisinin dul kızı idi.

Hz. Peygamber’in 6.eşidir.

İlk kocası Müslümanlarla yaptığı savaşta öldürüldü.

Esir düşen Hz. Cüveyriye cariye olacağı yerde, Hz. Peygamber’in eşi olmayı tercih etmiştir.

Hz. Peygamber bu evliliği gerçekleştirmekle akraba bağı oluştuğundan, düşman kabilesi mensupları da İslâmiyet saflarına geçmekte gecikmemişlerdir.

7- Cahş Kızı Hz. Zeynep (R.Anha) Hz Peygamber’in öz halasının kızı ve 7.eşidir.

Arabistan’da, azat edilen köleler haksızlığa uğratılıyordu.

Asil (soylu) kadınlar kölelerle evlenmezlerdi.

İşte bu kötü geleneği silmek ve onların da diğer insanlarla eşit olduğunu göstermek için

Allah’ın Resulü; azat olmuş kölesi ve hukuken evlât edindiği Zeyd’i Zeynep ile evlendirdi.
Ancak eşler anlaşamıyor ve uyumsuzlukları devam ediyordu.

Hz. Peygamber’in karşı çıkmasına rağmen Zeyd bu evliliği sona erdirdi.

Hz. Zeynep, bu olaylara çok üzülmüştü.

Bir müddet sonra da Hz. Peygamber’e, Zeynep ile evlenmesi için vahiy yoluyla emir geldi.

Ahzap suresi 37. Ayette

“Hani sen Allah’ın nimetlendirdiği, senin de lütufta bulunduğun kişiye (eşini yanında tut, Allah’tan kork) diyordun ama Allah’ın açıklayacağı bir şeyi de içinde saklıyordun;

İnsanlardan çekiniyordun.

Oysaki kendisinden korkmana Allah daha lâyıktır.

Zeyd o kadından ilişiğini kesince onu sana nikâhladık ki, evlâtlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde, müminler için o kadınlarla evlenmede bir güçlük olmasın”

Zaten Allah(cc) ın emri yerine getirilmiştir”.

Böylece hem Zeynep korunma altına alınarak, onun mutsuzluğuna son verildi

Hem de Arap geleneğine göre:

Evlâtlığın boşadığı kadını onun babalığı alamaz.

Âdeti sona ermişti.
8- Hz. Zeynep. (R.Anha) Hz Peygamberin 8.eşidir

(Bu Zeynep’le yukarıdaki Zeynep farklı kişilerdir)

İlk kocası Bedir Savaşı’nda ikinci kocası da Uhud Savaşı’nda şehit oldu.

Böylece kimsesiz kalan Hz. Zeynep, Allah’ın Resul’ü tarafından nikâhlanarak koruma altına alındı.

Ancak kendisi, bu evlilikten üç ay sonra vefat etti.
9- Hz. Ümmü Habibe(R.Anha) Mekke putperestlerinin lideri Ebu Süfyan’ın kızı ve 9.eşidir.

Babasına rağmen kocası Cahş ile ilk müslümanlardan olmuştu.

Müşriklerin baskısına dayanamayarak Habeşistan’a hicret etti.

Orada eşi din değiştirerek Hıristiyanlığı kabul etmiş ve bir müddet sonra da ölmüştü.

İlk evliliğinden bir çocuğu olan Hz. Ümmü Habibe bütün varlığı ile İslâmiyet’e sadık kalmış ve babasının lideri olduğu Mekke Şehri’ne de geri dönmemişti.

İşte bu vefanın karşılığı olarak Allah’ın Resul’ünden evlenme teklifi aldı.

Böyle bir teklif Müslüman bir kadının ulaşabileceği en büyük ödüldü.

Bu evlilikten sonra babası Ebu Süfyan’ın Hz. Peygamber’e olan düşmanlığı da azalmaya başlamıştı.

Yüce Allah, Mümtehine süresinin 7. ayetinde de şöyle buyurmaktadır:

“Olabilir ki Allah sizinle, onlardan düşman olduklarınız arasına bir sevgi koyar.”
10- Hz. Safiyye(R.Anha). Hz. Peygamber’in 10.eşidir

Hayberli bir Yahudinin kızıdır.

Müslümanlarla Yahudiler arasında geçen Hayber Savaşı’nda kocası öldü.

Kendisi de esir düşerek Hz. Peygamber’e ganimet payı olarak ayrıldı.

Allah’ın Resul’ünün: Kendi dininde kal, seni memleketine göndereyim.

Eğer istersen İslâmiyet’i kabul et, seninle nikâhlanayım teklifine hemen olumlu cevap verdi.

Bu evlilik; harpte mağlup olan Yahudiler arasında etkisini göstermişdi.

bir kısmının İslâmiyet’i kabul etmesine vesile oldu.
11- Mısırlı Hz. Mâriye. (R.Anha) Hz. Peygamber’in 11.eşidir.

Mısır Kralı Mukavkıs tarafından hediye olarak gönderildi.

Allah’ın Resul’ü de onu cariye değil, eş olarak kabul etti ve nikâhladı.

 Bu evlilik Mısır Halkı’nın İslâmiyet’e sıcak bakmasına çok etkili olmuştur.
12- Hz. Meymûne (R.Anha) Hz. Peygamber’in, son ve 12. eşidir.

Allah’ın Elçisi, putperest Mekkeliler ile münasebetlerinde düşmanlığın ortadan kalkmasını istiyordu.

 Mekkeli dul bir hanım olan Hz. Meymûne’nin, muhtelif kabilelerin hatırlı kişileri ile evli 8 kız kardeşi bulunuyordu.

 Bunların kocaları Mekke’de geniş bir etki sahasına sahiptiler.

 Bu evlilik, Mekke Halkı ile gerginliğin azalmasına vesile olmuştur.
Allah’ın Resul’ü; 53 yaşından vefatı olan 63 yaşına kadar birçoğu yaşlı ve çocuklu olan dul hanımlar ile evlendi.

 Böyle ileri bir çağda nefsinin hoşlandığı duygularının veya cinsel isteklerinin tatmini için eşler alsaydı tüm hanımlarının genç güzel ve bekâr olmasını tercih ederdi.