Ortadoğu Oyunu ve Yanlışlar

45

 

Sınır değişiklikleri doğuracak bir dönemden geçiyoruz. Güney sınırlarımızda Irak’dakine benzer bir dönüştürme faaliyeti apaçık ortadadır. Terörle mücadelede çözümü Erbil’de arama ve Barzani’den destek bulma adına Dışişleri Bakanı Erbil’e gidiyor. Kısaca düşmanı dost kabul etme yanlışı sürüyor. Durumu kurtarmak için program dışı Kerkük ziyaretine sığınılıyor.

Görüşülen kişinin hedefi bütün Kürt’leri birleştirerek ve PKK ile de işbirliği yaparak, Suriye’nin kuzeyinde açılacak koridorda mahalli bir yönetim kurmak ve bunu Irak’ın kuzeyi ile birleştirmek… Daha sonra sırada İran ve Türkiye’den toprak kazanımı var.

Bize Suriye’deki muhaliflere destek çıkmamızı, hatta bizi kullanmak isteyenler, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütüne müdahaleye izin vermiyorlar, BM kararları gerekir diyorlar. Suriye’den gelenleri yedir, içir, yatır, kamplar kur, buzdolabı ver ama görevinin dışına çıkma talimatı alıyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki yanlıştan sonra, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir Kürt özerk bölgesine izin vermeyecek isek; Oslo ve benzeri müzakere sürecinin sürdürülmesinin, açılım ve saçılımlarla, tavizlerle bölücü terörü azdırmanın ne anlamı vardı? Terörle mücadele edenlerle mücadele etmenin zararlarını görüyoruz.

Kürt sorunu diye takdim edilen dün ve bugün dıştan yönlendirilen ırkçı bölücü hareketin amacı bellidir. Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de insan hakları ve demokratikleşme örtüsü altında merkezi devleti budama, mahalli derebeylikler, özerk bölgelerin yolunu açmak, sonra da bu dört ülkedeki özerk bölgeleri birleştirerek konfederal bir Kürt devleti kurmak… Ne enteresandır ki, Esad yönetimini PKK ‘yı destekler hale soktuk.

Biz ayrılmaya ve bölünmeye karşıyız diyenler, şimdi İslamcı-Kürtçü bir milletvekilinin ağzından TBMM’de konfederal bir Ortadoğu devletini seslendiriyorlar. Biz içe dönük mesajlar vererek ve bağırıp çağırarak yine seçmene hoş görünmeye çalışıyoruz. Daha da üzücü ve düşündürücü olarak, Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesinde, küresel gücün politikalarına uygun olarak “Yerel Yönetimler Temel Yasası” ve benzeri yasaları çıkarmakla yeni Türkiye için Yeni Anayasa yapmakla uğraşıyor ve uğraştırılıyoruz. Devleti ve milleti çözmek için bir şeyler yapmaya zorlanıyoruz. Geleneksel ve doğru olarak mezhepler üstü kalan politikalarımızı içeride ve dışarıda değiştiriyoruz. Adeta mezhep çatıştırması peşinde olan oyun ve tezgâhların önünü açıyoruz.

Ortadoğu’yu kaynayan kazan haline getiren, kan döken, camileri bombalayan işgalci ABD’nin elçi ve konsoloslarına Üsküdar’da iftar çadırlarında yemek dağıttırıyoruz. Üsküdar’da ramazan faaliyetlerinde yer alan bir oyunda bu maskeli diplomatları Hacivat-Karagöz rolüne soyunduruyoruz. Yine de şükredelim; ya bunlar birden İslam’a ilgi duyduklarını söyleyerek farklı ve olmadık bir kılığa girmek isteselerdi; acaba nasıl bir manzara ortaya çıkardı?

 

 

Önceki İçerikKendini Çağdaş Görene Bak
Sonraki İçerikOkumaktan Murat
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)