O Millet, Hangi millettir?

28

 

Türkiye Cumhuriyeti
Mensubu olmamdan gurur duyduğum ülkemin adı.
T.C.
Ülkemin mührüdür.

Başkenti Ankara,

Yönetim biçimi, Cumhuriyettir.

Bu coğrafyanın ırmaklarında yıkananlar, rüzgârlarıyla serinleyenler, fırtınalarıyla coşanlar, hülasa temiz süt emenler bunu böyle bilir.

Cumhuriyet, Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin ayrılığını esasına dayanmaktadır.

Yasama erki TBMM’ne aittir.

Hepimiz biliriz ki;

“Hâkimiyet kayıtsız Şartsız Milletindir” sloganı birçok yerde olduğu gibi TBMM’nde de bulunmaktadır.

Yasamayı ve de yürütme erkini yerine getirmek için seçtiğimiz milletin vekilleri(!) bu sloganın bulunduğu salonda Cumhuriyetin ilkelerini korumak için yemin ettiler.

Yeminleri, yemin olmasın diye ayaklarını kaldırıp kaldırmadıklarını bilmiyoruz ve de yenim esnasında göremiyoruz.

Lakin, bu slogan altında yemin edenler; Türkiye Cumhuriyetinin değer, misyon ve vizyonlarına uygun davranmadıklarını maalesef hep beraber ibretle seyretmekteyiz.

Büyük çoğunluğunun kendisini Türk olarak tanımlayan bu milletin adını zikredemedikleri gibi bu milletin değer yargılarını savunmayı ayakaltına aldıklarını söylemekten de yüksünmemektedirler.

Yüksünmemektedirler ama ne hikmetse her başları sıkıştığında savunmalarının temelini;

Milletin iradesi!

Milletin seçimi!

Milletin kararı!

………..

Çıkışları oluşturmaktadır.

Eeee şimdi sormak gerekiyor.

O millet, hangi millettir?

İsterseniz ben söyleyeyim; bu coğrafyada yaşayanların büyük çoğunluğu, kendisini Türk olarak tanımlamaktadır.

Bu tanımlama sizin küçücük beyninizin almayacağı kadar engin bir tanımdır.

Sizin gibi milliyetsiz ve ırkçı kafalar anlayamaz.

Lakin Türklük kavramı bir mensubiyet anlayışıdır.

Bu coğrafyada yaşayanlar Türk milletine mensuptur.

Ortak adı ise Türk’tür.