Ne Olalım, Ne Olmayalım

61

– Yüksek kaliteli olalım, düşük kaliteli olmayalım.
– Sağlıklı olalım, hastalıklı olmayalım.
– Sevgi yüklü olalım, kin yüklü olmayalım.

– Mutlu olalım, üzgün olmayalım.

– Verimli ve etkin düşünelim, boş ve etkisiz düşünmeyelim.

– Dost ve arkadaş canlısı olalım, soğuk, ilgisiz ve uzak olmayalım.

– Tatlı dilli olalım, sivri dilli olmayalım.

– Kibar ve nezaketli olalım, kaba – saba olmayalım.

– İyiliksever olalım, kötülük düşünen olmayalım.

– Yardımsever olalım, bencil olmayalım.

– Merhametli olalım, taş kalpli olmayalım.

– Karakterli olalım, ikiyüzlü olmayalım.

– Güler yüzlü olalım, somurtkan olmayalım.

– Hüsn-ü zan besleyelim, su-i zan beslemeyelim.

– Sadakatli olalım, başına buyruk ve sorumsuz olmayalım.

– Diğergam olalım, kayıtsız kalmayalım.

– İyimser olalım, kötümser olmayalım.

– Affedici olalım, kin güdücü olmayalım.

– Hoşgörülü olalım, eksik arayıcı olmayalım.

– Alçak gönüllü olalım, kimseye tepeden bakmayalım.

– Sabırlı olalım, aceleci ve tez canlı olmayalım.

– Muhatabımızı anlayalım ve dinleyelim, sözünü kesmeyelim.

– Onure edelim, rencide etmeyelim.

– Takdir edelim, küçük düşürmeyelim.

– Değer verelim, değersizleştirmeyelim.

– Empatik davranalım, gerçeği anlayalım.

– Kendimizi bilelim, saygısızlık etmeyelim.

– Haddimizi bilelim, had bildirmeyelim.

– Ölçülü olalım, kantarın topuzunu kaçırmayalım.

– Dengeli olalım, ifrat ve tefrite kaçmayalım.

– Sade ve düzenli olalım, girdapta boğulmayalım.

– İnançlı olalım, Rab’bimize varalım.

– Cesaretli olalım, korkak olmayalım.

– Azimli olalım, ürkek olmayalım.

– Mücadeleci olalım, pes etmeyelim.

– Ümitvar olalım, karamsar olmayalım.

– Yılmayalım, yarıda bırakmayalım.

– Dua edelim, Yaratıcımızı unutmayalım ve ona güvenelim.

– İsteyelim, O’nun hazinesine güvenelim, ama alacağımız varmış gibi de yapmayalım.

– Şükredelim, doyumsuzluk yapmayalım.

– Kanaatkar olalım, hırs yapmayalım.

– Tevekkül sahibi olalım, yan gelip yatmayalım.

– Gönülden verelim, hemen karşılık beklemeyelim.

– Bilinçaltımızın üstün güç ve zekasına inanalım, bilincimizin zevk ve sefasına kanmayalım.

– Pozitif iletişim sahibi olalım, kimsenin kalbini kırmayalım.

– Ahenkli ve uyumlu olalım, oyunbozanlık yapmayalım.

– Proaktif olalım, reaktif olmayalım.

– Sorumluluk sahibi olalım, vurdumduymaz olmayalım.

– İnsiyatif kullanmasını bilelim, ama negatif yönde kullanmayalım.

– Yetkimizi kullanalım, haktan ve adaletten şaşmayalım.

– Risk almayı bilelim, postu da bedavaya deldirmeyelim.

– Krizleri fırsatlara dönüştürelim, krizlerin altında can vermeyelim.

– Çalışkan olalım, sürmenaj olmayalım.

– Olumlu sonuçlar alalım, ayrıntıda boğulmayalım.

– Esnek olalım, ama kırılmayalım.

– Dinamik olalım, ama rüzgara göre kıvrılmayalım.

– Stratejik olalım, ama yalama olmayalım.

– Misyon sahibi olalım, ama savsaklamayalım.

– Vizyon sahibi olalım, ama önümüzdeki güzellikleri de ıskalamayalım.

– Yetenek sahibi olalım, attığımız taş da kurbağaya değsin.

– Bilge kişi olalım, cahiller arasında kaybolmayalım.

– Öğrenelim ve öğretelim, ama burnumuzu da büyütmeyelim.

– Örnek olalım ve yaşayalım, ama, kimseyi de dürtüklemeyelim.

– Güç ve yeteneğimizi açığa çıkaralım, bedavaya da harcamayalım.

– Amaç ve hedeflerimiz olsun, ama işe yaramaz cinsten olmasın.

– Başarıya tam odaklanalım, bir koltukta on karpuz da taşımayalım.

– İsabetli kararlar verelim, ama nasıl uyguladığımızı da test edelim.

– İsrarlı ve istikrarlı olalım, bıkkınlık hastalığına da yakalanmayalım.

– Tartışalım, ama teknik ve yöntemlerini adam gibi bilip ve uygulayalım.

– Alternatifler üretelim, ama, özü de gözden kaçırmayalım.

– Sorun çözücü olalım, mazeret üretici olmayalım.

– Stresleri akıllıca yönetelim, bunalıma girmeyelim.

– Çatışmanın yerine göre kaçınılmaz olduğunu bilelim, ama, yaşamımızı da bedavaya trampa etmeyelim.

– Aidiyet duygusunun gereğini doya doya yaşayalım,  ama yalnızlaşmayalım.

– Grup dinamizmine dahil olalım, oyunbozanlık ve fitne çıkarmayalım.

– Sinerji oluşumuna katkı verelim, bencil davranmayalım.

– Yerine göre etliye de sütlüye de karışalım, yerine göre ne etliye  ne de sütlüye karışalım.

– Danışalım ve katkı verelim,  ama işgüzarlık yapmayalım.

– Durumun gereklerine göre hareket edelim, ama yanar döner olmayalım.

– Uyulması gereken kurallara uyalım, düzeni bozmayalım.

– Çiğnenmesi gereken kuralları çiğneyelim, kendini yenileyememiş kuralın ipiyle de idam  olmayalım.

– Modelleme tekniğini kullanalım, Amerikayı yeniden keşfetmeye kalkmayalım.

– Özenli olalım, dağınıklığın girdabında boğulmayalım.

– Tedbirli olalım, keşke ve eyvahların insafından medet beklemeyelim.

– Dikkatli olalım hayata sıkı sıkıya sarılalım, güzelim dünyayı zamansız terketmeyelim.

– Önemli işlerimize öncelik verelim, balıklama dalan acillerin insafına kalmayalım.

– Yüksek kaliteli yaşayalım, kalitesizliği kaderimiz haline getirmeyelim.

 Selam, sevgi ve dualarımla…