Namaz Vakitleri

132

1- Sabah namazı vakti: İmsak vaktinden güneşin doğma anına kadardır.  Güneş doğarken, tam tepede iken ve batarken namaz kılınmaz.
İmsak, yatsı namazının bitişi orucun ve sabah namazının başlama vaktidir.
Ramazan ayında sabah ezanı imsak ile okunur. Diğer aylarda ise imsaktan 40-45 dakika sonra okunur. Her halükarda imsak vakti girince sabah namazı kılınabilir.

2- Öğlen namazı vakti: Güneş tepe noktasından biraz batıya kayınca başlar. Her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı olunca biter.

3- İkindi namazı vakti: Öğlen vaktinin bitmesi ile başlar. Güneşin batma zamanına kadar devam eder. İkindi namazını güneşin batmasına 40 dakika kalana kadar tehir etmek mekruhtur. Buna kerahet vakti denir

4- Akşam namazı vakti: Güneşin batması ile başlar. Batıdaki kızıllık kaybolana kadar devam eder.

5- Yatsı namazının vakti: Akşamın vakti çıkınca başlar. İmsak vaktine kadar devam eder.

Lüzumlu bilgiler

 • Vaktinde kılınan namaza eda
 • Vakti çıktıktan sonra kılınan namaza kaza namazı denir.
 • Namazı mazeretsiz kazaya bırakmak günahtır.
 • Kaza namazında sadece farzlar ve vitir namazı kılınır.
 • Namazda tadili erkâna riayet etmek vaciptir.
 • Cemaat ile kılınan namazda imamdan önce hareket etmek rüku ve secdeye varmak namazı bozar.
 • Namazda farzlardan birini terk etmek namazı bozacağından yolculuk esnasında otobüste mazeretsiz oturarak namaz kılınmaz. Çünkü kıyam (ayakta durmak) farzdır.
 • Sadece akşam namazında farz önce kılınır. Sebeplerinden en önemlisi akşam namazının vaktinin kısa olmasıdır.

İTİKADİ MEZHEBLER

1- Maturidilik: İslam’ın inanç konularında Ebu Mansur Maturidi’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu akıma denir. Ehlisünnet mezheplerinin çoğu tarafından kabul edilmiştir.

Maturidilik İslamın itikat alanında ayet ve hadisleri mutlak kaynak görmekle beraber aklıda dinin anlaşılması için gerekli görür.

Ameli konularda Hanefi mezhebinden olanlar itikadı konularda Maturidi mezhebindendirler.

İmam-ı Maturidinin görüşleri şunlardır.

 • İnsan akılla Allah’ı bulabilir.
 • İyi- kötü, güzel ve çirkin akılla bilinir.
 • İnsanda bir cüzi irade vardır. Sevap ve günah bunun neticesidir.

2-  Eşarilik:  İtikat konularında Ebul Hasan El Eşari’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu akıma verilen isimdir. Maturidilik ten sonra gelen önemli bir mezheptir. Bu akım mutezileye karşı bir tez olarak doğmuştur. Kelam ilmine yenilikler getirerek O’nu felsefeyle rekabet edecek güce kavuşturmuştur.

Görüşleri şunlardır:

 • Kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler imanla sorumlu değildir.
 • İyi-kötü, güzel ve çirkin akılla değil din ile bilinir.
 • Kulda cüzi irade yoktur. O’nun iradesi Allah’ın iradesine bağlıdır.
 • Allah’ın fiillerinde sebep ve hikmet olabilirde olmayabilirde.
 • Amelde Maliki ve Şafii olanların çoğu itikatta Eşaridir.

AMELİ VE FIKHİ MEZHEBLER

1- Hanefilik: İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin öncülüğünde gelişen bir akımdır. Kişisel içtihadı(rey) ve kıyası kullanan Hanefilik Türkiye, Irak, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’da yaygındır. Biz Hanefi mezhebindeniz.

İmamı Azam’ın ismi Numan, babasının ismi Sabit’tir. Bunun için ona Numan b. Sabit denir.

En meşhur öğrencileri İmamı Muhammet, İmamı Yusuf, İmamı Züfer’dir. En meşhur eseri ise Fıkhul ekberdir.

2- Şafilik: İmamı Şafiye dayanan mezhebin adıdır. Şafii mezhebi

Suriye, Mısır, Irak, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaygındır.

3- Malikilik: İmam-ı Maliki’nin öncülüğünde gelişmiş bir mezheptir.

Mısır, Tunus, Fas ve Sudan bölgelerinde yaygındır.

4- Hanbelîlik: Ahmet b. Hanbel’in öncülüğünde oluşan mezhebin adıdır.

 Suriye, Irak, Hicaz bölgesinde yaygındır.

5- Caferilik: Kurucusu Hz Hüseyin’in torunlarından İmamı Cafer’dir.

İmamı Cafer aynı zamanda imamı Azam’ın da hocasıdır.

Şia’nın en önemli koludur. Esas adı İmamiye’dir.

Hz. Ali ve oğlu Hz. Hüseyin soyundan gelen on iki imama inanmak hem iman esaslarından biri hem de mezhebin ana düşüncesini oluşturur.

Görüşleri: Abdeste çıplak ayak üzerine mesh edilebilir. Boşanmada iki şahidi şart koşarlar. Zekâtı din adamları eliyle toplarlar.

Beş vakit namaz üç vakit olarak kılınabilir .

Namazda Kerbela toprağından yapılmış türbet denilen parça üzerine secde ederler

Caferiler itikatta Şia Mezhebindendirler.

Bugün İran’ın resmi mezhebidir. Irak ve Azerbaycan’da da yaygındır.