Mustafa Kemal’in Süvarileri.

35

Sitemizde yayınlanmış olan, “Ulus Devlet Türk
Ulusu ve Kürtler” başlıklı denememde aşağıdaki alıntıya yer vermiştim.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı, ”İlkel
Sosyalizmden Kapitalizme İlk Geçiş İngiltere adlı eserinde,(Diyalektik Yayınları)  Fransız
tarihçi, Foucher de Chartres’in (1058-1127) Haçlı Savaşlarını anlatan
kitabından alıntı yapıyor, bakalım ne var? Tarihçimiz de, yakın tanık tarihçisi
Guibert de Novagent’ ten alıntı yapıyor:

 S51,52; “”” Daha ilk
karşılaşmalarında, Türklerle Franklar birbirlerinin kıymetini anlamayı
öğrendiler. Frankların kendileri, ruh inceliği ve savaşta yiğitlik bakımından,
Türklerinkiyle kıyaslanabilecek, hiçbir insan ırkı tanımadıklarını teslim
ettiler.

 Hele, Türkler,
Franklarla dövüşmeye başladıkları zaman, hasımlarına karşı kullandıkları ve
bizimkilerin hiç tanımadıkları silahların verdiği şaşkınlıklar, hemen hemen
umutsuzluğa düşmelerine sebep oldu.

 Franklar, hasımlarının
atlara yaptırdıkları manevralardaki olağanüstü beceriklileri, bir taarruza
uğrayınca ondan sakınışlarındaki çabuklukları ve kaçarken ok atarak savaşmaya
alışkın vuruşları üzerine, en ufak bir bilgi olsun edinemiyorlardı. Kendi
yönlerinden Türkler de, kendilerini, Franklarla aynı kökten gelmiş sayıyorlar
ve bütün milletler arasında askerce üstünlüğün, hak olarak, bu iki ulusa
düştüğünü düşünüyorlardı “””

Aynı zamanda Tarih bilinci çok yüksek bir aydın olan Büyük
Kumandan Büyük Atamız, Türklerin bu meziyetlerini çok iyi biliyordu.

İskender Öksüz hocamız,  sitemizde yayınlanan “Sezgi tarihçiliği mi
bilgi tarihçiliği mi” başlıklı makalesinin bir yerinde şöyle diyor:

“Tarihin içinde yaşayanlardan misaller vermiştim. Rahmetli
Kafalı Hoca’nın, Büyük Taarruz’un beş bin kişilik o fırtına süvari kolordusunda
yüzyıllar öncesinin yüz küsur bin Anadolu ve Rumeli sipahisi ile Kırım
atlılarını görmesini…..”

Evet, Mustafa Kemal’in Süvarileri,  Büyük Taarruzda, Türk atalarının meziyetleri
ve hemen omuzlarında onlara seslenen 
ruhuyla, Yunan ordusunu önüne katıp İzmir’imize kadar kovaladı.