Mü’min Altın Gibidir

80

Mü’min; Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna inanan, bunu kalp ve dil ile onaylayan kimseye denir. Mü’minin imanı o kadar kıymetlidir ki, Kur’an’da ve peygamberimizin mübarek sözlerinde bu kıymet açıkça ifade ediliyor.

Yüce Allah mü’minleri dost kabul ediyor, Peygamber Efendimiz mü’minlere kardeşlerim diyerek iltifat ediyor.  Bir çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler var ki, onları okuduğumuzda veya dinlediğimizde içimiz öyle ferahlıyor ve umutlarımızı artırıyor ki, bir anda dünyanın sıkıntılarından kurtuluyor, bir anda huzur buluyoruz. İşte bu ayetleri ve hadis-i şerifleri bir demet halinde siz değerli okurlarıma sunuyorum ki, okudukça birlikte rahatlayıp, bir nebze olsun rahat nefes alalım.

Önce ayetlerden demetler:

“Yalnızca Allah’a kulluk ederler.” (Fatiha, 4) “Her şart ve durumda Allah’a şükredici olurlar.” (Bakara, 172)  “İyiliği anlatmaya ve kötülükten sakındırmaya çalışırlar.” (Al-i İmran, 104) “Sözlerine sadıktırlar.” (Bakara, 177) “Sabırlıdırlar, zorluklardan asla yılmazlar.” (Al-i İmran, 146, Hud, 55) “Suçlulara asla arka çıkmaz, daima hakkı ve adaleti savunurlar.” (Nisa, 105, Nisa, 58) “Hakkı söylemekten çekinmezler.” (Maide, 54) “Mü’minler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O’nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.” (Enfal, 2) “Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Enfal, 3)

“Allah’a teslim olmuşlardır.” (Tevbe, 51) “Merhametli ve yumuşak huyludurlar.” (Tevbe, 128) “Allah’a karşı aciz olduklarının farkındadırlar.” (Cin, 22) “Allah’tan korkarlar, O’nun beğenmeyeceği bir ahlak içerisinde bulunmaktan şiddetle sakınırlar.” (Rad, 21) “Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.” (Hicr, 85) “Tevazu sahibidirler.” (Furkan, 63) “Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde olurlar.” (Saf Suresi, 4) “Kimsenin hakkını yemezler.” (Şuara, 184) “Boş şeylerden daima yüz çevirir, daima fayda getirici bir yol üzerinde olurlar.” (Furkan, 72) “Güvenilir ve cesurdurlar.” (Yunus, 71) “Dinlerine bağlıdırlar.” (Araf, 89)

Hadis-i şeriflerden demetler:

 “Mü’minin hali altın parçasına benzer. Az nefha edip, üfleyip (tüf tüf edip) ovaladın mı hemen parlar. Tartıldığında ise bu onun gramajından bir şey eksiltmez.” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 5/655-656) “Mü’minin misali koku satan kimse gibidir. Yanında oturursan için açılır. Gezersen fayda verir, ortak olsan istifade edersin.” (Gümüşhanevî, Ramüzu’l-Ehâdis, II, 390) “Mü’min, hurma ağacı gibidir, ondan aldığın her şey sana fayda verir.” (Ali el-Müttaki, Kenzu’l-Ummal,1/147) “Mü’minin hali arıya benzer. Arı yediği zaman temiz (çiçeğin özünü) yer. Bıraktığı da temiz (bal)dır. Çürük bir dala bile konsa onu kırmaz, ona zarar vermez.” (Münavi, Feyzu’l-Kadir,5/655-656) “Mü’minin durumu şâyân-ı takdirdir; niye olmasın ki; onun her işi hayırdır ve bu da mü’minden başkasına müyesser değildir. O, neşe ve sevinç ifade eden bir duruma mazhar olunca şükreder, bu onun için hayır olur; herhangi bir sıkıntıya maruz kaldığında da sabreder, bu da yine onun için hayır olur.” (Müslim, Zühd 64)

“Mü’min, herkesi sever ve herkesle anlaşır, kendisi de başkaları tarafından sevilir ve anlaşılır. Böyle olmayan mü’minde hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası olandır.” (Ahmed b.Hanbel, Müsned, 2/400:5/335)  “Mü’min gibi ülfet edilen, hemen ısınılıverilen bir başka hayırlı şey bilmiyorum.” (Ali el-Müttaki, Kenzu’l-Ummal, 1/146) “Muhakkak mü’min yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmasında, birine yol tarifinde, birisini bilmediği bir kelimeyi (veya tarifi) açıklamasında, birine yolculukta (azığındaki ) sütünü vermesinde hep sevap kazanır. Hatta o kadar ki elbisesinde kurumuş bir lekeyi silip eliyle kazımasına varıncaya kadar sevap vardır.” (Ali el-Müttaki, Kenzu’l-Ummal,1/157) “Mü’min serâpâ (baştan sona) menfaattir. Her yönüyle insana fayda getirir. Birlikte yürürsen sana yararlı olur. Onunla ortaklık kursan (iyi bir ortak olur) faydalanırsın. Hâsılı onun her işi faydadır.” (Ali el-Müttaki, Kenzu’l-Ummal,1/143)

Güzelliklerde ve mü’min kardeşliğinde buluşmak dileği ve dualarımla…