Mühihimdir, Diyanet İşleri Başkanlığı’na

40

Muhterem Başkanım, Selamünaleyküm. Önce
selam eder, Cenâb-ı Allah’tan hayırlı günler niyaz ederim. Şahsım tarafından
mühim olarak telakki etiğim bir meseleyi Teşkilatın başkanı olarak Zat-ı
Alinize arz etmek istiyorum. Mevzu şudur,

 Sabah Namazlarını Allahın
izniyle devamlı olarak camide kılmaya gayret eden bir vatandaşım. Bu cümleden
olarak bugüne kadar muhtelif camilerde Sabah Namazı  kılmak 
nasip oldu.. Fakat üzülerek ifade edeyim ki, imam efendilerin birçoğu maalesef
Sabah Namazlarına gelmemektedir. Bu husus sadece bir caminin imamına mahsus bir
mesele değildir. Vazifelerini aksatmadan
yerine getiren imamları tenzih ederim
. Gittiğim yerlerde de ayni durum ile
karşılaşıyorum. Tabii ki bu durum cemaat arasında memnuniyetsizliğe sebep
olduğu gibi her sabah acaba, imam efendi namaza gelecek mi, gelmeyecek mi  tedirginliğine sebep olmaktadır.

Ehemmiyetine binaen şu hususu ifade edeyim ki, İmamların büyük bir
kısmı,  vazife yaptıkları caminin hemen
bitişiğinde bulunan lojmanlarda ikamet etmektedirler. Hal böyle olmasına
rağmen,  bilhassa Sabah Namazlarında
imamların sık sık vazifelerini ihmal ettikleri görülmektedir. Diğer vakitlerde
de cemaat, namazın ilk sünnetini kılındıktan sonra camiye gelmektedirler. Hatta
öyle ki, Minare de merkezi sistem ezan okunurken lojmanın bahçesinde çapa
yapanı da muhabbet edeni de görülmektedir. Bu gibi durumlar Cami Dernek Başkanı
ve cemaat tarafından müteaddit defa Müftülüğe bildirilmiş olmasına rağmen,
değişen bir şey olmamıştır.

Bu sabah namaz kıldığım
camide meydana gelen bir durumdan bahsetmek istiyorum. Her zaman ki gibi mutat
olduğu üzere, bu sabah imam efendi yine Sabah Namazına gelmedi. Onun yerine
cemaat dan birisi imamlık yaptı. Fakat namazı bariz bir şekilde yanlış
kıldırdı. Bunun üzerine eve geldikten sonra 
ben namazı tekrar kıldım.. Öyle tahmin ediyorum ki cemaatin birçoğu
benim gibi yapmıştır.
.

Acizane kanaatime göre,
bu duruma meydan vermemek bakımından, Merkezi Ezan Okuma sistemi kaldırılıp,
eskiden olduğu gibi yine her imam kendi ezanını okuyup, Namazını kıldırmalıdır.

Buna ilaveten, Başkanlık
olarak alacağınız başka tedbirler ile de imamların Sabah Namazlarına mutlaka
gelmeleri temin edilmelidir.
Zira bu güne kadar bize, Hocalarımız tarafından
sık sık Sabah Namazının Camide cemaat ile kılmanın sevabının çok büyük olduğunu
anlatılmıştır.

 Çok Değerli Başkanım
keyfiyeti

 

Not. Bu yazı namaz
kıldığım caminin Dernek Başkanının bilgisi dâhilinde yazılmıştır.