Mübarek Üç Aylar

57

Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, mübarek üç aylar mevsimine girmek üzereyiz. 3 Haziran Cuma günü üç ayların ilk ayı olan Recep ayını idrak etmiş olacağız. 2 Haziran Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece kandillerin ilki olan Regaip Kandili’dir.

“Üç Aylar” dünya hayatımızda, yaptığımız iyiliklere karşı bir yıllık zaman dilimi içinde bire yüz, bire yedi yüz ve bire bin kat iyilik ve mükâfat göreceğimiz mevsim olarak bilinen feyizli ve bereketli aylardır. Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.  Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli günler ve geceler vardır ki, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti, bu gün ve gecelerde mü’minler üzerine sağanak gibi yağar.

Bu mübarek aylardan birincisi olan Recep; kutlu zaman dilimi olan üç ayların hem ilki, hem de müjdecisi konumundadır. Recep ayı, Regaip ve Miraç gibi mübarek geceler ve ilâhî tecellilerle şereflendirilen, Ramazan’a hazırlıkların başladığı mübarek ve şerefli bir aydır.

Recep ayının ilk Cuma gecesi, kandiller geçidinin ilki mübarek Regaip Kandili, duaların kabul edileceği ve isteyen kullarına Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ve ikramının bol bol verileceği bir gecedir. Bu gece Allah (c.c.) lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip Gecesi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in Yüce Allah’ın çok özel tecellilerine mazhar olduğu, nuranî lütuf ve ihsanlara eriştiği bir gecedir.

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Peygamberimiz (s.a.s.)’in hakkında; “Bu ay benim ayımdır, çünkü bu ayda amellerim Rabbime yükseltilir” (Feyzü’l Kadir, 4/161) buyurduğu, amellerimizin Allah’a yükseldiği “Berat Gecesi”ni içinde bulunduran pek faziletli bir aydır.

Mübarek üç aylar geçidinin son halkası ve en kıymetli ise; Kur’an ve oruç ayı olan Ramazan-ı şerif ayıdır. Ramazan ayı, on bir ayın sultanıdır, çünkü yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in, Peygamberimiz (s.a.s.)’e indirildiği, bin aydan (83 yıl) daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde bulunduran mübarek bir aydır.

Üç aylar diye adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Yüce Allah’ın bizlere ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçididir.

Mübarek üç aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. İnsanların, işlemiş oldukları hata, kusur ve günahlarından tövbe ederek temizlenmesi için üç aylar büyük bir fırsattır. Üç aylar; Ramazandan önce oruçla buluşanların, namaza başlayanların, ibadetlerini çoğaltanların, hayırda yarışanların, tövbe ile Allah’a yaklaşanların ve manevî kazanç elde edenlerin çokça görüldüğü aylardır.

Peygamberimiz (s.a.s.) üç aylar hakkında şöyle buyururlar: “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşf’ül-Hafâ, 1423) Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bu ayların başlangıcında şöyle dua ettiği de rivayet edilmiştir: “Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1259)

Mübarek üç aylar, Yüce Rabbimize, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı; hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize; gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ihtilafları, şahsî menfaat hesaplarını bertaraf etmeli; yüce dinimizin bizden ısrarla istediği, barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insanî ve ahlakî meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır.

Bu duygularla bütün Kocaelili hemşerilerimin ve tüm Müslümanların mübarek üç aylarını ve 2 Haziran Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu kutlu zaman diliminde Yüce Mevla’ya yapılan dua ve ibadetlerin, bütün İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, yeryüzünde savaşın, anarşi ve gözyaşının yerini huzur ve barışın almasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.