Muayenehaneler ve Çocukların Dr. Necati Amcası

51

Bir zamanlar sağlık hizmetinde devlet hastaneleri ile beraber muayenehaneler önemli adreslerdi. Sağlıkta dönüşümün başladığı 2003 tarihinden sonra buraları kapanıp kaybolurken özel tıp merkezleri ve özel hastaneler vatandaş için diğer bir sağlık kapısı olarak çoğalarak hizmete girmişlerdir. Bu değerlendirmeyi şehrimizin hekimlerinden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Necati Günaltay Bey’in muayenehanesinin kapattığı haberi üzerine yapmak ihtiyacı hissettim.

Muayenehane hekimliğini seçen hekimlerin bir kısmı tamamen bağımsız özel hizmet verir iken bir kısmı ise hem devlet hizmetinde, ayrıca belirli saatlerde muayenehanelerinde sağlık hizmeti verirlerdi. Bu durum, özellikle 1970’lerden sonra,  muayenehanelerden geçmeden devletin sağlık hizmetinden güvenli bir şekilde istifade edilemeyeceği gibi bir kanaate sebep olmuştu. Bazı hekimlerimizin bu düşünceyi haklı çıkaran yanlış tutumları, serbest hekimlik yapan ve önemli bir sağlık hizmeti alma adresi olan muayenehaneler için olumsuz bir düşünceyi pekiştirmişti. İşte bu sebeple, 2003’de başlayan sağlıkta dönüşüm programındaki muayenehanelerin kapatılması kararı vatandaş nazarında olumlu karşılanmış, Tabip Odalarımızın da serbest hekimlik alanı olan bu hizmet şeklini savunmaması, bu yerlerin kapanıp yok olma sürecini getirmiş, bu adreslerin sağladığı faydaların görülmesini önlemiştir.

Hâlbuki muayenehane hekimliği teşhis ve takipte hem hastalar, hem de bu çalışma şeklini benimseyecek hekimler için önemli kapılardır. Mesleğinde belli bir olgunluğa-tanınmışlığa-güvenilirliğe gelmiş bir hekim için buraları özgürce, bilgi ve sanatını daha gönlünce sunacağı yerlerdir. Burada hekim hastasına çok daha tatmin edici ve güvenli bir hizmeti sunabilir. Devlet ve özel hastanelerimizde ki halen uygulanan performans sistemi, vatandaşta güvensizliği arttırmakta, hekimde ise meslek etiği duygusunu törpüleyen bir anlayışa sebep olmaktadır. Performans konusunun Dr. Can Cabukaş gibi iyi bir dâhiliye uzmanımızın mesleğini bırakmasına, Dr. Ahmet Durukal gibi kabiliyetli bir cerrahı iş yeri hekimliği yapmaya mecbur bıraktığını örnek bilgi olarak paylaşmak isterim. Muayenehaneler, özellikle kıdemli hekimlerin mesleklerini icra edebilecekleri bir umut ve mutluluk, hastalar için ise daha doyurucu ve güven verici hizmet alabilecekleri adresler olarak yaşamalı, yaşatılmalıdır. Hastane hizmeti ile entegre edilmiş muayenehane hekimliği sağlık hizmetine kalite ve güven arttırıcı olacaktır.

Buna bir örnek Kocaeli’nin çocuklarının Doktor Necati Amcasıdır. O güvenilir hekimliği ile güzel hizmetler veren bir çocuk hekimimizdir. İzmit SSK hastanesindeki ve muayenehanesindeki hizmetlerinde çalışkanlığı, bilgisi, teşhis ve tedavisindeki güvenilirliği ile iyi bir hekimlik yapmıştır. Hasta-hekim ilişkilerinde örnek bir hizmet erbabıdır. 80’li yıllarda İzmit SSK hastanesinde kan uyuşmazlığı sebebi ile oluşan ve kan değişimi gerektiren çocuklar gibi benzeri riskli vakalar hep İstanbul’a gönderilirken; O,cesaretle ve maharetle bu hizmeti şehrimizde yapmaya başlamış, yüzlerce çocuğun sağlığına kavuşmasını sağlamıştır. Samimiyeti, gayreti ve çalışkanlığı ile hem hastane hem muayenehanesinde sağlık hizmeti vererek, kendisinin verdiği bilgiye göre 300.000 bin çocuğumuza hekimlik yaparak, Kocaeli’li çocukların Doktor Amcası sıfatını kazanmıştır. Hastanede iken oradaki hizmetini özel muayenehanesi ile karıştırmayan, paralı işlerle hekimliğini bulaştırmayan bu hekimimiz, daha sonra hastanenin Başhekim Yardımcılığı ile SSK İzmit Hastanesinin Efsane Başhekimi Sn. Dr. Kemal Cebeci’nin idareciliğine de önemli katkılar vermiştir. Emekli olup yalnız muayenehanesinde hizmet verirken de ailelerin kolayca ulaştığı, danıştığı, teşhis ve tedavilerinden istifade edilen bir hekim olarak hizmetini sürdürmüştür. Yaptığı hekimlik ile vatandaşımız için güvenilir bir kapı, çocuklarımız için şifa dağıtan bir doktorumuz olmuştur.

Dr. Necati Bey’in muayenehaneciliği, buraların vatandaşı için önemli hizmet adresleri oluşuna güzel bir örnektir. 35 yıldır aynı alanda hizmet verdiğimiz bu arkadaşımız şimdilik muayenehanesini kapatmak durumunda kalmıştır. Şu anki sağlık sistemimiz bu tür adresleri sistemine dâhil etmediği için,  buraları bir bir kapanmakta, yenileri açılamamaktadır. Bu alanda yeni bir düzenleme yapılmaz ise çok azalmış olan bu adresler kapanıp yok olacaktır.

Sağlıkta dönüşümün aksaklıkları iyileştirilirken, tam gün muayenehane hizmeti vermek isteyen hekimlerimize yönelik bir düzenleme yapılarak, tıpkı eczaneler gibi, sistemin daha da iyileştirilmesi faydalı olacaktır. Bu düzenleme ile sağlık hizmetinde vatandaşın ihtiyaç duyduğunda gidilebileceği yeni bir adresi olacaktır. Hekimlerimize, kamuda memurluk ya da özel hastanelerde işçi statüsünde çalışmak yanında, kendisi için gerektiğinde kullanabileceği bir alternatif çıkacaktır. Bu imkân, hem mesleki uygulamalarında hem de mesleki yaşamında onun daha özgür ve mutlu olmasına katkı sağlayacak, hekimliğinin onuruna ve hizmetinin daha verimli olmasında da olumlu rol oynayacaktır.

Sağlıklı, mutlu gönlünüzce yaşayacağınız günler dilerim.