Memleket Masası

44

Şuurlu, Bilinçli, Aydın ve Samimi Seçmenin Gözüyle…

Tek çare Üreten Ekonomi,

Maalesef İktidarda kalmaya yönelik göz boyayıcı politikalar sonucu tüketimi öne çıkaran ekonomik yapının darboğaza girdiğini satın almamız gereken vaz geçilemez ürünlere yönelik yapılan günlük zamlar sonucu satın alma gücünün her gün azaldığını sabit gelirlinin zor şartlarda yaşadığını görüyoruz yaşıyoruz.

*

İktidarın ya da iktidar olacakların yapması gereken Köy Enstitülerinin fonksiyonlarını içerir çağdaş meslek okullarının güçlendirilerek tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle endüstrisinin güçlendirilmesine yönelik politikalar üretmelidirler.

Tarım alanlarının inşaat sektörüne açılmasına yasal zeminde durdurulmalıdır.

Ders almamız gereken yaklaşık Konya Ovası kadar alana haiz Hollanda devletinin tarım ve hayvancılıkla ilgili üretiminde ve endüstrisinde, ihracatında önemli bir marka olduğunu biliyoruz;

*

Yakın geçmişe kadar ihraç ettiğimiz ürünleri ithal etme durumuna nasıl düşürüldük? Tarım ve hayvancılığa darbe vuran; bugünkü ekonomik darboğazına girmemizin başlangıcı sayılacak dış patentli zihniyeti görelim kavrayalım.

*

Varlıklarımızı koruyarak, büyütmek;  Çağın en ileri teknolojik ürünlerini üreterek, güçlü olunacağı gerçeğini yerleşik kılmak; Savunma sanayinde başlayan hamleleri büyütme ve genişletme çalışmalar çağımızın olmazsa olmazıdır elbette.

*

Aydın Türk seçmeninin görmek istediği; dar gelirlileri, ücretlileri, üretenleri, alın teri dökenleri koruyarak, ekonomide yeterli olma mücadelesinde başarıyla öne çıkacak radikal kararların alınmasında hükümetler rey kaybı derdinden uzak cesur adımlar atmalıdır

Üreticimize kolaylıklar sağlayarak daha fazla üretmelerini sağlama temelinde politikalar üretilmelidir. Gerektiği alanlarda devletin içinde bulunduğu Karma Ekonomik Sisteme yeniden dönülmelidir

*

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken ana konulardan biri de katma değeri yüksek ürün üreten sanayi modelimizden asla taviz verilmemesi temelinde politikalar üretilmelidir.

*

 Türkiye’nin bugününü ve geleceğini geçmişin kötü örneklerinden tecrübe edilerek ihtiyaç duyulan gerçekçi politikalar üretilmelidir.

Bu anlamda tek adama dayalı sistemin ne kadar yetersiz olduğunu, yaşayarak görüyoruz.

İnsan haklarını öne çıkaran ve adaleti önceleyen bağımsız evrensel hukukun üstünlüğüne dayanan güçlü Demokratik Parlamenter Sistemin öncülüğünde devleti yönetecek hükümetlerin kurulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük.

*

Milli ve sosyal devletin ana öğelerinden başlıca biri de ekonomik yapının radikal değişimlerle alt yapısını düzenleyerek ve merkezine insanı yerleştirerek üretime ve istihdama yönelik politikalar geliştirmeyi, ithalat-ihracat dengesini kurmayı öncelemektir.

Muhalefetiyle, iktidarıyla meclis çatısı altında bir araya gelerek alternatif çözümler üretecek güçlendirilmiş yasama yürütme ve yargı erglerinin teminatı sağlanarak demokratik sistemin öne çıkartılması öncelikli ihtiyaç görülmektedir. Bu anlamda Köy Enstitülerinin günümüze adaptasyonunda uzman ekonomistlerin çalışmalarıyla, sosyal devletin üreten ekonominin niteliklerini içerir memleket masası kurulmalıdır.