Londra Kraliyet Sanat Akademisinde: Türkler (4)

36

 

          Türkleri
“Şeytan” resmiyle, temsile kalkmaları bula bula;

          Yenilir
yutulur lokma mı, sevgili dostlar Allah aşkına?

 

          Bu ne
densizlik, Türk Milleti’ne karşı aziz canlar?

          Bunun altında
yatan hınzırlığı, kim olsa anlar.

 

          Yine de
teşekkür ederiz, Royal Academy of Arts’a.

          Çünkü teşhir
etmeleri Türkleri dünyaya, büyük fayda.

 

          Ne kadar
karartmaya çalışsalar da, o şanlı tarihi.

          Türkün Güneşi
balçıkla sıvanır mı hiç, sevgili kaari?

 

     Şimdi de sergiyi
şöyle bir gezelim, yüzlerce tarih kalıntısından bazılarının üzerine biraz
eğilelim.

     Her şeye rağmen
söndürülmek ne kelime, bir nebze de olsa karartılamıyan, pırıl pırıl parlayan
İslâm – Türk Medeniyetinin ışık saçan huzmeleri altında, bir an olsun durup,
muhteşem mâzimizi yâd edelim:

 

          Ve aynı
ruhla, daha mükemmel yarınlara koşalım.

          Aynı iştiyak,
aynı arzuyla, yine dolup taşalım.

          Aynı incelik,
aynı ustalık, aynı insanî ruhla;

          Daha nice
güzel asırları, hep birlikte aşalım.

 

     İşte gördüğümüz,
yüzlerce sanat eserleri hakkında, kalem oynatabildiklerimizden bazıları:

 

          İnci ve
yakutlarla süslü, İslâm motifli destiler.

          Kimbilir,
susuz kalmış nice dudak üstünde estiler.

 

          Sultan ve
şehzadelerin giydiği, kimi lâle desenli kaftanlar.

          Utansın,
Osmanlı’da sanat yok diye iftira edip lâf atanlar.

 

          On altıncı
asır işi, göz kamaştırıcı bir seccâde.

          Bakınca
anlaşılıyor, hemen değil öyle âlelâde.

 

          On altıncı
asır yapımı, altın gümüş, yakut ve zümrütten el aynası.

          “Âyinesi
iştir kişinin lâfa bakılmaz.” sözüne bedel nârin yapısı.

 

          Ceviz tahta
üzerine, bronz ve pirinçle işlenmiş çifte kapı.

          On üçüncü
asır Cizre’sinden, tarihe açılan muhteşem kapı.

 

          Türk halı ve
kilimlerinde, en çok rastlanan desen ve motif koç başları.

          Anadolu’nun
ilmik ilmik, renk renk, el emeği, göz nuru tapu taşları.

 

          Türk
câmileri, meselâ Ulu Süleymaniye câmisi;

          Mânevî
başkent İstanbul’un, taştan oyulmuş tek incisi.

 

          Elbette
kendisi değil ama, resmi var bu sergide.

          Sinan’ın
önceki büyük eseri, ustalıkta gide gide.

 

Önceki İçerikMaksat Baroları da Ele Geçirmek
Sonraki İçerikVahşi Kapitalizmin, Emeğine Çöktüğü Bir Dahi: Nikola TESLA
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.