Kuşatmayı Yarmakta Kararlıyız!

32

2011 yılının Ülkemiz ve Türk Milleti için hayırlı, başarılı ve aydınlık günler getirmesini diliyorum. Bütün okurlarımın yeni yılını kutluyorum. Temennimiz; 2011’de Türkiye’yi Türkiye yapan değerlerin yıpratılmaması, sözde demokratikleşme ve açılım adı altında ülkenin olmadık maceralara açılmamasıdır. Türkiye’yi karmaşaya sokucu, ayrılıklara götürücü, kendi kimliğini inkâra zorlayıcı, etnik fitneyi ve taassubu zorlayıcı yanlışlardan uzaklaşılmalıdır.

Egemenlik haklarımızı adeta açık arttırmaya çıkarmak herhalde iktidar sorumluluğu ve devlet adamlığıyla bağdaşmaz. Milli egemenlik hakları paylaştırılamaz ve devredilemez. Dış ipoteklere rağmen; siyasi ve ekonomik çıkarlarımız korunabilmelidir. Devletin dili olan Türkçe ve Türk kimliği ile uğraşanları ve bütün bu olup bitenlere tepki göstermeyip seyreden sözde milliyetçi kuruluş ve şahısları ayıplıyor ve kınıyoruz. Yakınlarının namusu konusunda hassas olanlar, aynı şeyi vatanları için de düşünmelidirler.   

Ülke ne hale getirildi ki; MGK “tek devlet, tek millet, tek vatan” vurgulamalı bildiri yayınlıyor. Bunlara aykırı hiçbir girişimin kabul edilemeyeceği açıklanıyor. Aslında, MGK’nun çözülmenin aracı olan demokratik özerklik ve iki dilliliği gündemine bile alması doğru mudur? Bunları eğer gündeme alır, tartışılır kabul ediyorsanız; bu, ihanet cephesine acaba taviz olmaz mı?

Rey verelim vermeyelim; bizim demokrasi anlayışımıza göre rejimden yana, Türkiye Cumhuriyeti’nin var olmasıyla kendini özdeşleştirmiş her siyasi parti güçlü olmalı ve iktidar alternatifi bir özelliğe kavuşmalıdır. Bilhassa son kurultay sonrası CHP’nin nasıl değiştirildiğini ve dönüştürüldüğünü ibretle izliyoruz. Soroscusu, cemaatçisi, Habur Kapısı’ndan giren teröristlerin avukatı ve dünyada artık nesli tükenmiş, küreselleştirilmeye hizmet eden bir takım liberallerle beraber CHP bir yerlere götürülüyor ve bir yerlerin uygun bulduğu bir ana muhalefet partisi yapılıyor.

Geçenlerde Kosova’da genel seçimler yapıldı. Balkanlar ve diğer bazı bölgeler Türkiye’nin güvenlik çemberini teşkil eder. Buralarda kültürel ve siyasi etkinliğimizi korur ve geliştirirseniz; Anadolu üzerindeki talepleri ve saldırıları kırabilirsiniz. Bu seçimlerde Demokratik Türk Partisi’nin karşısına yeni bir parti çıkartıldı. Destekçisi az veya çok olsun fark etmiyor; önemli olan bu partinin milletvekili sayısını azaltabilmek. Tezgâh bu! Demokratik Türk Partisi böylece dört milletvekilliği yerine üç milletvekilliği çıkartabildi. Acaba, bu sonuçtan kimler kazançlı çıktı? Kimlere hizmet edildi? Eğer bir hizmet yarışı söz konusu ise; geliniz hep beraber Prizren’de bir Türk Kültür Merkezi açalım. Sadece Osmanlı-Türk eserlerini onarmakla iş bitmiyor. Türk kültürünü yaşatmak, Türkleri Kosova’daki demokratik hayatın tamamlayıcı ve anlamlı bir parçası yapmak uğruna gerekenler yapılmalıdır. Demokrasi çıtası böyle yükseltilebilir.

Son yayımlanan Wikileaks Belgeleri bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Türkiye’de ABD diplomatlarına servis yapan sözde İslâmcı, eski komünist, sağ ve sol kesimden birçok kimse ortaya çıkıverdi. Bunların önemli bir bölümü sürekli TV ekranlarındadır. Aynı ekip ve kadro Türkiye’yi Brüksel ve Washington’un istediği gibi dönüştürmeye çabalıyor. Bu kadronun önemli bir bölümü iktidarın vazgeçemediği ve akıl aldığı isimlerdir.  Tahribat biraz var ama; yavaş yavaş tezgâh geri tepiyor. Ne de olsa burası basit bir Afrika veya Uzakdoğu ülkesi değil! Demokrasi yaralı da olsa, yine de biraz şeffaflık sürdürülebiliyor. 2011 Haziranında sandık milletin önüne konulacak. Hafıza kaybına uğramadan herhalde gereği yapılacaktır. Seçim sonuçlarını açıklayan ABD şirketi yine iş başında kalacak mı, bilemiyorum!

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde okuyan ve doktora yapan bazı Türk öğrenciler, kendilerini Türkiyeli görmeyenler, geçenlerde beni aradılar. Türkiye’ye karşı yoğun bir propagandadan ve bunun değişik şekillerinden bahsettiler. Kıbrıs Rumları ve ırkçı Ermeniler başta olmak üzere Türkiye ile kavgalı ismen Türk olanlar da aynı cephede buluşmuşlardır. Hedef, milli devlet, üniter yapı, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıdır. TSK’ne karşı yürütülen psikolojik harekât ve Milli Mücadele’nin devamı olarak gördüğümüz MHP’ne karşı kurulan tezgâh, birlikte yürütülmektedir. Kısaca satılmışı ve ihanet edeni bol bir ülkeyiz.             

     

Önceki İçerikLodos (Notos)
Sonraki İçerikDr. Mehmet Niyazi Özdemir Röportajı
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)