Kuş Gribi, Domuz Gribi, Kene Isırığı Hastalığı Enfeksiyonları

68

Bu enfeksiyonlar viral enfeksiyonlardır. Son günlerde kamuoyu gündemini fazlasıyla ilgilendiren haberler sebebiyle konunun bir hekim gözüyle değerlendirilmesinin uygun olduğunu düşündüm.

Virüsler canlılarda (İnsan ve hayvanlarda) çeşitli enfeksiyonlara sebep olan fakat bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlarda kullandığımız antibiyotiklerle tedavi edilemeyen ve bakterilerden çok daha küçük, değişik çeşitlilikte etkenlerdir. Bu canlılar muhtelif gruplar halinde sınıflandırılarak adlandırılıp incelenirler. Bunların yaptığı bazı hastalıklara karşı koruyucu aşılar üretilmiş ve bu hastalıkların bazılarına karşı önemli başarılar elde edilmiştir. Mesala çocuk felci hastalığı, kuduz hastalığı, kızamık hastalığı gibi…Grip hastalığına sebeb olan virüslerin her salgınında ki yapısal özellikleri degişkenlik gösterdiği için hazırlanan aşıları yeterince koruyucu etki yapamamaktadır. Aynı hastalık grubunda olmasına rağmen kendilerine karşı hazırlanıp kullanılan koruyucu aşılar bir sonraki  benzeri hastalıkta etkisiz kalmaktadırlar.  Kuş gribi virüsü kuşlarda enfeksiyon yapan bir etkenken yapı değişikliğiyle insanlarda da hastalık yapıcı özellik kazanmış, domuz gribi virüsü de özellik değiştirerek domuzlar arası enfeksiyon yaparken domuzdan insana, daha sonrada insandan insana bulaşıcılık ve hastalık yapıcı özellik kazanan bir etkendir.

Nezle bir virüs hastalığı olduğu gibi Kuş gribi, domuz gribi, Honk Kong gribi, Asya Gribi, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı (Kene ısırığı)… birer virüs enfeksiyonlarıdır. Bunlar çıkış yeri veya hastalığın başladığı bölge veya virüsün ilk yaşadığı canlı türüne göre isimlen-dirilirler.

NEZLE Mİ? GRİP Mİ?       

BELİRTİLER                    GRİP                                              NEZLE

Hapşırma, aksırma                     Hastalığın başlangıcında                             Sıklıkla
Ateş                                             38 C’nin üzerinde                                         Nadir
Boğaz Ağrısı                               Sıklıkla                                                        Sıklıkla
Baş ve Eklem ağrıları                  Her zaman ve ciddi                                     Nadir
Yorgunluk bitkinlik                     Uzun süre ve iyileşme sonrası da                Bazen ama daha kısa süreli
                                                     devam edebilir
Burun akıntısı, tıkanıklığı            Nadir                                                           Sıklıkla
Bulantı, kusma, diyare                5 yaş altı çocuklarda ve yaşlılarda sık         Nadir
Göğüs ağrısı                                Sıklıkla ve ciddi                                           Nadir ve kısa süreli

Görüldüğü gibi nezle birden ortaya çıkan, burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, ateşin genellikle 38 C’nin altında olduğu ve 7 ila 10 günde kendiliğinden geçen bir virüs hastalığıdır. Hapşırık ile çıkan damlacıklar vasıtası bulaştığı gibi, bu damlacıkların bulaştığı direk temas ettiğimiz eşyalar üzerinden de insandan insana bulaşarak yayılır. Önemli bir komplikasyonu olmaz ise  kendiliğinden iyileşirler.

Grip ise daha belirgin bir baş ağrısı,  adale ağrıları ve yorgunluğun eklendiği boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürüğün de olduğu ateşin de çoğunlukla 38 C’nin üstüne çıktığı bir hastalıktır. Bu belirtiler peyder pey virüsün alınmasından iki üç gün sonra başlar ve ilerler. Vücut mukavemeti zayıf olan kişilerde; bağışıklık sistemi zayıf kişilerde; üşütme, yorgunluk, uykusuzluk gibi bağışıklık sistemini zayıflatan durumlardan sonra; şeker hastalığı, kalp ve akciğer hastalıkları, kronik diğer hastalıkları olan kişilerde grip hastalığı, komplikasyonlara sebep olarak, insan sağlığında ölüme kadar götüren sonuçlara sebep olur.

Ülkemizde yine özellikle yazın ortaya çıkan kene ısırığı hastalığı (Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı-KKKA) da bizlerin ilgisini çeken haberler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu da bir virüs hastalığı olup, bir tür kenenin ısırmasıyla insana bulaşır.  Virüsün bulaşmasından 1 ila 3 gün sonra ortaya çıkan ateş, kırıklık, baş ağrısı, kol ve bacak ağrıları, belirgin bir  iştahsızlıkla başlar, kusma, ishal, ciltte morarmalar gibi belirtilerle devam eder. Bu konuda en önemli husus bir kene tarafından ısırılan insanın en yakın bir sağlık kuruluşuna giderek veya bir bilene keneyi uygun şekilde aldırmasıdır. Isırılan bölge bir antiseptikle temizlenip şahsın bulgu ve belirtiler yönünden takip edilmesi uygundur. Her kene bu virüsü taşımadığı gibi her ısırılmadan sonra da böyle bir hastalığa yakalanılmaz.  Bu hastalıkta bilinçsiz avlanma ile kene tüketici kuş, karınca ve böceklerin ortadan kaldırılması, kırsal kesimde keneleri yiyen tavuk türü evcillerin azalmasının etkili olduğu bilinmektedir. Bu da  yaşadığımız çevrenin doğal dengesini de korumak ve sürdürmek gibi bir sorumluluğumuzu da  hatırlatmaktadır.

Bu tür hastalıklarla mücadelede kişisel hijyen şartlarına riayet önemli bir tedbirdir. Salgın zamanlarında kapalı ortamların havalandırılması ve bu tür yerlerde az durulması,  şahısların el ve vücut temizliğine riayeti (sık sık ellerin sabunlu su ile yıkanması), gereksiz el sıkışma ve öpüşmelerin yapılmaması, öksüren- aksıran insanların mendilleri ile gerekli kişisel korunmayı yaparak bulundukları ortamı kirletmemeleri, dengeli beslenme ile vücut mukave-metimizin sürdürülmesi, yeterli fizik hareketlilik ile vücut direncimizin kuvvetlendirilmesi önemli koruyucu unsurlardır. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatan bir rahatsızlığı olanların (bunlara risk grupları diyoruz) salgın önceleri aşılanması  önemli bir tedbirdir.

Konunun gereğinden fazla önemsenerek bir vesvese (opsesyon) unsuru haline getirilmesini doğru olmadığını düşünüyorum. Grip salgınları ve diğer virüs hastalıklarına karşı korku ve endişe ile yaklaşmaktan ziyade koruyucu tedbirlere riayet, genel sağlık kurallarına uyarak vücut mukavemetimizin sağlam tutulması, herhangi bir hastalık durumunda da ilgili uzmana zamanında müracaat ile gereken gereken tedbirlerin alınması ve yapılmasını  sağlamak işin temelidir.

Sağlıklı günler ve gelecek dileğiyle.