Kosova’da Atatürk’ü Anmak ve “Üst Kimlik”

55

 

Aydınlar Ocağı yurtdışındaki Türk topluluklarıyla yakın ilişkileri sürdürme gayreti içindedir. Nitekim, Prizren Türk Aydınları Ocağı 2000 yılında Ocak mensubu bir heyeti gidişiyle açılmıştı.

Bu defa da Prizren’de Filizler Atatürkçü Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği Atatürk’ü Anma Haftasında bulunduk. Filizler Derneği bu güzel faaliyeti 16 senedir yapıyor. Türkiye’den gelen Türk musikisi ve folklor gruplarının gösterileri oldukça dikkat çekti. Öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar yapıldı. Bunun en dikkat çekici olanı Atatürk’ün gençliğe hitabesini okuma yarışmasıydı. Ayrıca film (Fetih 1453) gösterisini kapsayan bu faaliyetler, faaliyetlere katılma ve ilgi gerçekten sevindirici ve duygulandırıcı idi. Bu güzel faaliyetler çocuklarımızı sosyalleştirmekte, mensup oldukları Türk kültürünün özelliklerini onlara kazandırmaktadır.

Toplantılara Sayın Büyükelçimiz Songül Ozan’ın, Türk bakanımız Mahir Yağcılar’ın, Türk milletvekillerinin, Türk temsil heyeti başkanı Albayımızın ve görevlilerin katılması ve faaliyetlere destek olunması birçok güzel tablonun ortay çıkmasına vesile olmuştur. Prizren’de bizlerin de konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldığımız “Atatürk ve Balkanlarda Türkler” konulu açık oturum yapıldı. Aynı açık oturum Priştine’de Kosova Priştineliler Derneği ve Aydınlar Ocağı’nın ortak faaliyeti olarak gerçekleştirildi. Toplantıya iştirak ve ilgi burada da sevindiriciydi.

Priştine’de Türkçe ve Arnavutça eğitim veren bir ilkokulu ziyaret ettik. Bir sınıfta öğrencilerimize hediye kitaplar dağıttık ve öğretmenlerimizle görüştük.

Kosova’da yeni kurulan Prizren Üniversitesi’ni ziyaret ettik. Türk rektör yardımcısı Nuran Malta’dan bilgiler aldık. Öğrenciler ile de görüşme imkânımız doğdu. Kütüphanenin zenginleştirilmesi ve ihtiyaçlar üzerinde durduk.

Ayrıca geçenlerde Prizren’de trafik kazasında kaybettiğimiz, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş idealist Türk aydını, mücadele kadını Müveddet Bako’yu da kabri başında andık ve ruhuna Fatihalar gönderdik.

Balkanlarda Büyük Sırbistan, Büyük Arnavutluk ve Büyük Bulgaristan rüzgarları esiyor. Bizdeki gibi ufalma ve egemenliği paylaştırma görülmüyor. Sırbistan’da 1200 kişi üzerinde yapılan bir araştırma da deneklere AB mi yoksa Kosova mı diye soruluyor. Verilen cevaplarda %68 Kosova çıkıyor. Bazı ülkeler genişleme yolunda dernekler kurduruyor.

Bu vesileyle açık oturumların açılış konuşmasında da belirttiğim bir hususa ele alalım. Kimlik konusunda üst ve alt kimlik tanımları bize uymamaktadır. Farklı milliyetlerden ve etnisitelerden yoğun göç almış Avustralya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde bir şemsiye olarak üst kimlik kullanılabilir. Çünkü göç edenler önceden herhangi bir bağlarının olmadığı yabancı bir ülkeye gitmektedirler.

Bizde ise; Balkanlardan ve Kafkaslardan Türkiye’ye gelenler yabancı milliyet ve etnisite olmayıp dedelerinin vatanlarına dönmüşlerdir. Rumeli göçlerinde binlerce insan yollarda perişan olmuş ve çok kişi hayatını kaybetmiştir. Bu insanlar kolayına kaçar, bu kadar zorluğa katlanmadan Güneye İtalya’ya da göç edebilirlerdi. Ancak, onlar kendilerine hiç de yabancı olmayan kendilerinden önceki nesillerin vatanlarına dönmeyi tercih etmişlerdir. Bundan dolayı yukarıda saydığımız ülkelerin aksine, Türkiye’de birbirinden farklı etnisiteleri barındıran bir havuz ortaya çıkmamıştır. Daha ziyade tercüme kokan kavramları çok dikkatli kullanmak gerekmektedir.

 

 

Önceki İçerik“Kuşlar Ovası”nda Türk Olmak…
Sonraki İçerikAtatürk’ün İslamiyet hakkındaki görüşleri
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)