Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın 25.Kuruluş Yılının Hatırlattıkları

146

Kuruluş safhasında içinde bulunduğum Kocaeli Aydınlar Ocağı bana dün kurulmuş gibi geliyor. Fakat kuruluş tarihine baktığımız takdirde ise görüyoruz ki 3 Mayıs 1985. Kocaman 25 yıl geçmiş. Bilindiği üzere tarihte her 25 yıl çeyrek asır olarak ifade ediliyor, yani uzun bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Her neyse, uzun veya kısa. Zaman mefhumu izafi olduğuna göre bu durum herkese göre değişiyor. Hakikat olan bir husus var ise o da Kocaeli Aydınlar Ocağı kurulalı 25 yıl olmuş ve içinde bulunduğumuz yılda da 25. şeref yaşına ulaşmış bulunuyor.

Kocaeli Aydınlar Ocağı, 25 yıl önce Petrol İş Sendikası İzmit Şubesi’nin küçük bir odasında kurulmuştur. Ocağın Kuruluş görüşmelerine sendikanın yerini tahsis eden Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Merhum Özcan Hun’a ne kadar teşekkür edilse azdır. Bu vesileyle kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Kocaeli’ye kadar gelip Ocağın kuruluşunda çok değerli destek ve katkılarda bulunan, o tarihte Aydınlar Ocağı Genel Başkanı olan Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Süleyman YALÇIN ile birlikte, Basf Sümerbank Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin ERİŞ, İstanbul Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem ERGİN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan SONGAR, Milli Eğitim Bakanlarımızdan Prof. Dr. Tahsin BANGUOĞLU, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ ve Türk Edebiyatı Araştırma Vakfı Başkanı Gazeteci Yazar Ahmet KABAKLI isimleri bugün dahi beni heyecanlandırmaktadır.

Yukarıda isimleri geçen muhterem hocalarımızdan bugün sadece Prof. Dr. Süleyman YALÇIN, Dr Metin ERİŞ ve Prof Dr. Nevzat YAÇINTAŞ hayatta olup, diğerleri Hakkın rahmetine kavuşmuş bulunmaktadır. Bu münasebetle, vefat edenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret hayatta kalanlara da hayırlı ve uzun ömürler niyaz ederim.

Ocağın kuruluşunda, İnş. Yüh. Müh. Ahmet ÇELİK,  Dr. Ahmet Hasan ŞAHİN, Eczacı Ahmet Maruf TUNCEL, Mali Danışman Ahsen OKYAR, Mali Müşavir Ali BALKAYA, Tüccar Ali KOÇ, İnş. Müh. Arif TALAY, İnş. Müh. Bekir GÜRE, Av. Beytullah USLU, İzmit Belediyesi Eski Başkanı Cevdet BAĞDAT, Sendikacı Enver KILIÇ, Petkimde işçi olarak çalışan Erol BİNBAY, Av. Halil DEMİRAL, Mak. Müh. Hasan BALTACI, Av. Hayrettin ÇETİNKAYA, Sanayici Hüseyin BALCI, SEKA’da elektirikçi olarak çalışan Kadir ATAMAN, Emekli Mehmet KALYONCUOĞLU, Av. Nedret Pınar ERKAYA, Petkimde teknisyen olarak çalışan Nihat GÜRER, Tüccar Ömer Lütfü GÜL, Sendikacı Özcan HUN, Sendikacı Sabidin KONYALI,  İnş. Müh. Saim OCAKLI, Dr. Seyfi DELİLBAŞI,  Mak. Müh. Tuncer AKŞENER ve Mali Müşavir Vahap ATLI gibi çok değerli arkadaşlarımız vazife almıştır.

Allah’a şükürler olsun ki, kurucu üyelerden bir çoğu bugün halen hayatta olup, sağlıklı sıhhatli bir şekilde yaşamaya devam etmektedirler. Ancak üyelerimizden İnşaat Müh. Ali ALTUNBAŞ, Dr. Ahmet Hasan ŞAHİN, Av. Nedret Pınar ERKAYA, Kim.Yük. Müh. Osman SİNANLIOĞLU, Avukat Hüseyin ŞİMŞEK, Sendikacı Özcan HUN, Dr. Seyfi DELİLBAŞI, Kumaşçı Hamit AYKAN ve Prof. Dr. Turhan BAYAR ise vefat etmiş bulunmaktadır. Cenab-ı Allah’tan ölenlere rahmet, hayatta kalanlara hayırlı ömürler dilerim.

Bu güne kadar Ocakta, sırası ile İnş. Müh. Cevdet BAĞDAT, Av. Halil DEMİRAL, Sigortacı Nihat GÜRER, Dr. Halil İbrahim KAHRAMAN ve Mali Danışman Ahsen OKYAR Ocak Başkanı olarak vazife deruhte etmiş olup, Ahsen OKYAR halen başkanlık görevine devam etmektedir.

Kocaeli Aydınlar Ocağı kuruluş tarihinden itibaren partiler üstü, tarafsız tutumu ile sahip olduğu felsefe ve düşünce tarzını hiç değiştirmeden bugüne kadar getirmeye muvaffak olmuştur. Başka bir ifadeyle tarafsız ve muhafazakar tutumunu aynen muhafaza etmiş, takip etmekte olduğu politikada herhangi bir sapma olmamıştır.

Zaman içerisinde Ocak Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri değişmiş olmasına rağmen yine de ilk kuruluş döneminde tespit edilmiş bulunan düşünce tarzında herhangi bir değişiklik yapma cihetine gidilmemiştir. Bu durum ise, Ocak bakımından takdire şayan bir husus olarak görülmektedir.

Kocaeli Aydınlar Ocağı bakımından bir önemli husus da şudur ki, hiçbir zaman akçeli işler ile alakası olmamıştır. Öyle ki, her toplantıda yapılan masraflar toplantıya iştirak edenlerin kendileri tarafından karşılanmıştır. Bu şekildeki hareket tarzı ise, toplantıların yapılmasında büyük kolaylık ve rahatlık sağlamıştır. Zira Ocak yöneticileri hiçbir zaman bu toplantıların masrafı nasıl karşılanır diye düşünme mecburiyetinde kalmamıştır.

Umumi durum böyle olmasına rağmen, Ocağın ilk kuruluş yıllarında bazı sıkıntılar da çekilmemiş değildir.

Kuruluş yıllarında Ocak kurucu ve üyelerinin bugünkü gibi arabası yoktu. Bildiğim kadarı ile araba sahibi olan tek kurucu üyemiz Devletli Enişte ismiyle maruf Mak. Müh. Tuncer AKŞENER idi. Bu itibarla İzmit haricinden davet edilen konuşmacıların getirilip götürülmesi işi yıllarca Devletli Eniştemiz tarafından yapılmıştır. (Tuncer AKŞENER’e Devletli enişte lakabının verilme sebebini bilmeyenler için şu hususu ifade edeyim ki, Tuncer Bey İçişleri eski Bakanı ve halen TBMM Başkan Vekili olan Dr. Meral Akşener’in eşi olmaktan mütevellit bu ünvanı almaya hak kazanmıştır.) Tuncer Bey Kardeşimiz de bu vazifeyi severek yapmıştır. Bu bakımdan kendilerine Ocak adına medyunu şükran olduğumuzu ifade etmek isterim.

Araba ile yapılan hizmette Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Orhan Çakar’ı da söylemek mecburiyetindeyim.

Bu arada, yapılan yemekli toplantılarda para almadan içeriye kimseyi bırakmıyan, bu itibarla da tahsilat işlerini layıkı veçhiyle yapan ve toplantı sonunda da tanzim etmiş olduğu gizli raporu (!) ilgili mercilere (Başkan ve muhasip üyeye) geciktirmeden intikal ettiren Yüksel ÖZDEMİR’i de hatırlamadan geçmek mümkün değildir.

Kocaeli Aydınlar Ocağı tarihinde Devletli Enişte Tuncer AKŞENER, Yüksel ÖZDEMİR’den bahsedip de Ruhittin SÖNMEZ’den bahsetmemek herhalde büyük bir haksızlık olur diye düşünüyorum.

Ruhittin SÖNMEZ Kimya Yük. Müh. olup, Petkim’de çalışırken ikinci fakülte olarak İst. Ünv. Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Ocak Başkanı Ahsen Beyin söylediğine göre de, bu günlerde oğlu Buğrahan Sönmez’in, hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarından biri ile beraber avukatlık stajı yapıyormuş.

Ruhittin Bey, aynı zamanda, Aydınlar Ocağı Şuralarında Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın yegane gönüllü nöbetçiliğini bihakkın yapan değerli bir arkadaşımızdır. Ocak üyeleri, eş ve çocukları ile birlikte gidilen şehrin turistik yerlerini gezerken Ruhittin Bey arkadaşımız toplantıların bütün oturumlarını takip eder ve toplantı sonunda da raporunu şifahi olarak başkana verir. Bu durumdan eşi Dr. Gülden SÖNMEZ de hiçbir zaman şikayetçi olmaz. Zira Doktor Hanım bilir ki, verilen her vazife mukaddes olup, vazifeden kaçılmaz.

Ruhittin Bey’in bir hususiyeti de, günlük bir gazetede her Salı günü haftalık yazı yazmasıdır. Bu vasfı ile Ruhittin Bey Aydınlar Ocağı sitesinin devamlı yazarları arasına girmiş bulunmaktadır. Velhasılı kelam Ruhittin Bey fedakar ve üretken bir arkadaşımız olup, Ocağın da İlim ve İştişare Kurulu üyesidir.

Az kalsın Oparatör Dr. Şefik POSTALCIOĞLU’nu unutuyordum. Neyse ki, birden aklıma geldi. Kambersiz düğün olmaz misali Doktor Bey olmasa herhalde Ocakta bir eksiklik olurdu diye düşünüyorum.

Dr. Şefik Bey K.B.B. mütehassısı olması hasebiyle mesleği icabı kulağını çekmediği Ocak mensubunun kaldığını zannetmiyorum.

Şefik Bey doktorluğunun yanı sıra aynı zamanda musikişinas bir arkadaşımızdır. Toplantılarda ve konserlerde takdimcilik yapar, solo şarkı söyler, korada da yerini alır. Ramazanlarda ekibiyle beraber cemaate çok güzel ilahi ziyafeti verir. Ocağın yapmış olduğu bütün toplantılara katılır fakat bir hususiyeti vardır ki, toplantılara yoğun işleri sebebiyle umumiyetle geç gelir. Ama geç de olsa mutlaka gelir. Hatta bazen öyle durumlar olur ki, toplantının bittiği saatlerde Şefik Bey’in koşar adım merdivenleri tırmandığı görülür.

Diğer taraftan, Kocaeli Aydınlar Ocağı, kuruluş tarihinden itibaren ocak üyelerini bir araya toplayabilmek ve muhtelif mevzularda bilgi sahibi olabilmelerini temin etmek gayesiyle yıllarca tertip etmiş olduğu Salı Sohbetleri ile,

Kocaeli halkını, ilim ve siyaset dünyasının kendi sahalarında temayüz etmiş önemli şahsiyetleri ile buluşturmak maksadıyla aileleriyle birlikte yapmış olduğu aylık yemekli toplantıları ile,

Türkiye’nin diğer illerinde faaliyette bulunan diğer Aydınlar Ocaklarının üyeleri ile kaynaşmayı ve onlar ile karşılıklı olarak fikir teatisinde bulunmak maksadıyla her altı ayda bir yapılan Şuralara eş ve çocukları ile birlikte yapılan toplantılar ile,

Memleketimizin tabii güzelliklerini görmek ve turistlik yerlerini gezmek maksadıyla zaman zaman yurdumuzun muhtelif yerlerine yapılan turistik geziler ile,

Ocak mensuplarının aralarındaki bağı kuvvetlendirmek ve aileler arasındaki kaynaşmayı sağlamak maksadıyla yapılan üye ev ziyaretleriyle,

Başta Kocaeli olmak üzere, İstanbul ve Ankara’da Devlet Ricali nezdinde yapılan önemli ziyaretler ile,

Ve nihayet son yıllarda, gençlerin yetişmesinde çok önemli fayda sağlayan SÖZ SIRASI GENÇLERDE programı ile,

Kocaeli’nin kültür hayatında çok önemli bir yer işgal etmiş olup, Kocaeli’de bulunan gönüllü sivil toplum kuruluşlarının en önde gelenlerinden de birisidir.

Aydınlar Ocaklarının Genel Başkanı İst. Ünv. İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL‘dır.

Kocaeli Aydınlar Ocağında da halen Mali Danışman Ahsen OKYAR başkan, Eczacı Selçuk ARSLAN başkan vekili, Ziraat Müh. Hasan UZUNHASANOĞLU genel sekreter,Yeminli Tercüman Cemal BARIŞ veznedar, Tekstilci-İşadamı Serhat DUYAR muhasip, Teknik Öğr. Nizamttin ŞAHİN üye, E. İl Yazı İşleri Müdürü Yüksel ÖZDEMİR üye olarak vazife yapmaktadır.

Netice itibariyle, Aydınlar Ocağı Kocaeli’de önemli bir isim yapmış olup, Ocak mensubu olmak ayrıcalıklı bir durum haline gelmiş bulunmaktadır.

Kocaeli Aydınlar Ocağı yöneticilerine bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diler, Ocağın nice yirmi beş yıllara ulaşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.