Kavganın Sebebi Türk Kelimesi ve TC Devleti İsmidir!

50

Osmanlı’nın çöküşü sırasında Türkleri bu topraklardan  geldikleri  yere  sürmeye  çalışan  güçler, ülkeler, emperyalistler, halkın da  cehaletini  kullanarak,  dini  kullanmışlar, bazı şeyhlerin,  bazı dervişlerin  bazı  ileri gelen  özellikle  Kürt  kökenli  dini  lider  konumundaki  şahısları,  Türk  Devletine  karşı  isyan  ettirmişlerdir. Bu isyanları bastıran Atatürk  çok zor  şartlar  altında  TC  Devleti’ni   kurmuştur. Şimdi   o  zaman başarılı olup, Türk  Milleti’ni  bu topraklardan  süremeyenler, bu  ülke  içinde  buldukları  ajanlar, hainler  sayesinde  tekrar   Türk Milleti’ni  ve  TC  Devletini  ortadan kaldırmak  için  ihanet  şebekeleri  oluşturarak, dinimizi de kullanmaktan  çekinmeyerek, çözüm  süreci  adı altında bir  fitne hareketle  ülkemizi  ve  Türk Milleti’ni bölmeye çalışmaktadırlar.

Merkezi Amerika da bulunan ( Ethnologuedata form: l’anguages of the Word ) adlı kuruluşun 2005 yılında yaptırdığı bir araştırmadan. Ülkemizdeki nüfus dağılımı aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

TÜRKLER 60.347.000 nüfusun tamamına oranı % 86.21

KÜRTLER 5.852.000 ” ” % 8.56

ÇERKEZLER 1.520.000 ” ” % 2.14

ARAPLAR 1.141.000 ” ” % 1.63

ZAZALAR 371.000 ” ” % 0.53

DİĞERLERİ 714.000 ” ” % 1.02

Hemen, hemen her millet yapısı içinde etnik ve dini farklılıklar vardır. Ancak teamüller göstermektedir ki . Devletler, hâkim milletin adı ile tanınır. Yukarıdaki tablo göstermektedir ki, Devletimizin adı Türk devletidir, milletimizin adı da Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu esaslar üzerine inşa edilmiştir.

Ancak TC Devleti,  kurulduğundan beri  bu  ülkede  Türk  düşmanları   sinsi  bir kavga  içindedir.  13  yıldır  bu  sinsi  kavga   PKK, paralel  yapı, Işid  ve  akp  ile  su yüzüne  çıkmış, Türk’e  düşman olanlar   subaşlarını  tutarak , ülkemizde  her gün  uygulanan adaletsizlikler, ihanetler  ve  ayrımcılıklarla   kan gövdeyi  götürürken ,insanımız  umutsuzluğa  düşürülmüştür…Ülkemizde  isyanlar  ve  ayaklanma provaları  her gün  yapılmaktadır.  PKK gibi  bölücü  örgütlerle  oturup  anlaşanlar, Kürt  kökenli  vatandaşlarımızın  oyunu  almak  adına, ülkemizi  bölünmenin  eşiğine  kadar  getirmişlerdir…

Atatürk’ün kurduğu ve tanımladığı Türk Milletine dayalı Türkiye Cumhuriyeti ve milli, üniter yapı amansız bir saldırı altındadır.

Saldıranlar kim derseniz; Türk Milletine inanmayan ne kadar  kültür  emperyalizminden  nasiplenmiş  sözde  Müslüman, Hristiyan, azınlık ve bilcümle gayrı Türk  varsa  hepsi…

Bunlar kavgayı çoğu zaman Türk Milletinden yana gözükerek yani takiye ile yapıyorlar..

Türk Milleti, Türklüğünden vazgeçecek olsa ve devletin adını birilerinin daha önce teklif ettiği gibi “Başında  Türk  kelimesi  olmayan  bir  isim, mesela  Anadolu  Devleti  vs ” gibi bir şey yapsak, her şey rahatlayacak!

Haçlı zihniyetinin ve onun yerli taşeronlarının bin yıldır süren hedefi bu!

Ancak ben ne Türklüğümden nede Türkiye Cumhuriyeti’nden vazgeçerim. Yani bu amansız kavganın tarafıyım… Ülkenin sahibi ve ezici çoğunluk olan; Türk Milletinden yana tarafım!

Diğer her şey laf-ı güzaf…

Bunu artık anlayalım ve kabullenelim!!!

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

Saygılarımla.