Karakterin Kaç Karat?

35

§  24 Ayarlar;
herkese ve her şeye değer verirler, adeta değerleme uzmanıdırlar.

§  22 Ayarlar;
herkese değer vermeye gayret ederler.

§  18 Ayarlar;
yaptıkları işe değer verirler, emeklerine değer verene değer verirler.

§  14 Ayarlar;
kendilerine değer vermeyene değer vermez.

§  8 Ayarlar;
herkesin değerini düşürerek eşitlenmeye çalışırlar.

§  4 Ayarlar;
iyi ve değerli her şeye düşmandırlar, hiçbir iyiliği cezasız bırakmazlar.

§  0 Ayarlar;
Şeytan’dan daha değersiz olanlar (metastaz karakter kanseri)

 

       
24 Ayarlar
pek piyasada görünmezler, görülemezler. 18 Ayar ve yukarısınca

farkedilebilir;
14 Ayarlar değerini kısmen bilebilir.

       
22 Ayarların
pek azı piyasadadır. Ama halleri çok değerli gibi göstermez (reklâmsızlık)

       
18 Ayarlar:
Piyasada başarılı tipler bunlardır (işadamı, akademi, bürokrasi; eskiden)

       
14 Ayarlar:
Siyaseti ful doldururlar; çoğu esnaftır (kâr koşucusu, başganımsever ve

sırf
herkesçe meşrulaştırıldığı için hovarda, içki-kumar takılanlar)

       
8 Ayarlar:
Ticarette, siyasette şikâyetkâr ve dedikoducudurlar. Benlik budalası ve bir o

kadar
da yancıdırlar.

       
4 Ayarlar:
Asalak ve parazittirler. 8 Ayarlara hayrandırlar, ömürleri 14 Ayarlara
kölelikle

geçer
(gönüllü hem de)

       
0 Ayarlar:
Müptezellikte müzeliktirler (Ceren-Özgecan katilleri, çocuk tecavüzcüleri,

ilh.)

 

ü  84 milyonda 84 bin 24 Ayar ya çıkar ya çıkmaz.

ü  22 Ayarlar 220 bin ilâ 840 bin arasıdırlar.

ü  18 Ayarlar 8 – 10 milyon civarıdırlar.

ü  14 Ayarlar, nerden baksan 14 milyon.

ü  8 Ayarlar günümüzde çoğunluğu oluşturmaktalar; 40 milyon kadar.

ü  4 Ayarlar; 3 ya da 4 kere 4 milyondurlar.

ü  0 Ayarların sıfıra yakın olması normaldi lâkin bugünlerde on binler
ve yetişenlerle

yüzbinler..

 

            İÇNOTLAR:

1.      Ayarlar, Saatçilerin
Ayarlarını Ayarlama Enstitüsü
’nden çalınmıştır.

2.      Ayarlamalar için yapılan rakamlandırmalarda ve
istatistiklerin toplamlarında

tutarsızlıklar bulunabilir
zira TUİK enflasyon ölçeklendirmesi
örnek alınmıştır.

3.      Ayarsızlar listeye dâhil edilmemiştir. Bu yüzden millî ayarımız tespit edilememiştir.

4.      Yazıda ayarı bozukları ayar etmek amacı güdülmemiştir.

5.      Mevzu; ‘ayarını
bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar
’ ama eksik mi tartar,

fazla
mı tartar ile Fabrika Ayarları
arasında git-gelli bir şekilde ele alınmıştır.

 

SONUÇ

·       
Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı
insandır
.” (Tanpınar)

·       
Zamanına sahip
çık ve ayarına göz-kulak ol, bay karakter! (İsra 84)