Kaliteli Yaşamda Sinerji Etkisi

60

Kaliteli yaşamak ve yüksek kaliteli bir insan olmak için, kaliteli insan olmayı sağlayan faktörlerden birisi de, grup dinamizmi ve aidiyet duygusuna sahip olmaktır. İnsanlar gruplar ve kalabalıklar halinde yaşarlar. Hepimiz biliriz ki yalnızlık, yalnızca Yaratıcımıza mahsustur. Birlikte ve işbirliği ile yaşanılan her yerde de gruptan ve aidiyetten bahsetmek mümkündür.   Aile bir gruptur, köy halkı bir gruptur,  spor takımı bir gruptur, mahalle halkı bir gruptur, fabrika çalışanları bir gruptur, dernekler, gönüllü çalışanlar, sivil toplum kuruluşları da birer gruptur. İrili-ufaklı olarak baktığımız zaman herkes mutlaka bir veya birden fazla grubun üyesidir.

Grup üyelerinin maddi ve manevi sorumluluklarının yanında, grubu geliştirmek, ilerletmek, fayda üretmek, işbirliği yapmak gibi çok önemli görevleri ve sorumluluklarının da  olması gerekir. Her üyenin pozitif yönde insiyatif kullanarak, grubunun verimlilik ve etkinliğine katkıda bulunması oldukça önemlidir.

Sinerji etkisi, grup üyelerinin hep birlikte olumlu işbirliğine giderek, verimlilik ve etkinliklerini artırıp, toplam getirinin, bireysel olarak ortaya koydukları getirilerin toplamından yüksek olması halidir. Yani 10 üyeli bir grup düşünelim. Her bir üye 10 TL. kazanç elde ediyorsa, toplam getiri, 100 TL.dır. Burada sinerji etkisinden bahsedemeyiz. Eğer üyeler birbirleriyle olumlu ve etkili iletişim ve işbirliğine giderek, toplam getiriyi 100 TL.dan çok daha yukarılara çıkarabilirlerse, 100 TL. nın üzerindeki değerler grubun sinerji etkisinden kaynaklanmıştır. Değer ne kadar büyürse, sinerji etkisi de o kadar büyük olur.

Sinerji etkisinden etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için, grup üyelerine ve lidere düşen çok büyük görevler vardır. Öncelikle her bir üye üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olacaklardır. Ayrıca grup dinamizmi ve sinerji etkisi yaratacak olan, güven, sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma, öğrenme, öğretme, dayanışma, gönül gücünü yüksek tutma, takım ruhu geliştirme, amaç ve hedefler doğrultusunda yüreğini ortaya koyma vb. gibi yüksek kaliteli insan olma faktörlerine sahip olmak gerekir.

Aksine, kıskançlık, tembellik, dedikodu, suç yükleme, suçlu arama, küslük, egoistlik, peşin hükümlülük, yetersiz bilgi ile hüküm verme, kendini öne çıkarma, aşağılama, değersizleştirme, gıybet etme, ifrat ve tefrit gibi, kaliteli yaşamın hırsızları da, grubun sinerji etkisi yaratmasını bir tarafa bırakalım, mevcut enerjisini de alır götürür.  Sinerji etkisi yaratabilmek için, her bir üyenin kendisini, grubun bütün üyelerini, grubun amaç ve hedeflerini, misyon ve vizyonunu sevmesi ve bunları hep birlikte kendilerine dert edinmesi gerekir.

Birbirinin sinerji etkisinden yoksun bireysel başarılar, grubun toplam başarısına etkin bir şekilde taşınamaz ise, sinerji etkisinden bahsedemeyiz. Dünyanın en iyi 11 futbol adamını bir takımda toplasak, sinerji üretimi ve grup dinamizmi faktörlerinin başarısız olması, takımı grup halinde başarılı kılamaz. Teknik adamıyla, yardımcı personelleriyle, seyircisiyle, maddi ve manevi güçlerin birleşmesiyle, olumlu ve etkin iletişim ve beden dillerinin ortaya konulmasıyla, sevgi, saygı ve sorumluluk hislerinin yüceltilmesiyle, gönül güçlerinin yüksek tutulmasıyla, aidiyet duygularının pik yaptırılmasıyla, sinerji etkisi ortaya çıkar.

Bireysel başarı hırsı, diğerinin üzerine basarak yükselme amacı, benden sonrası tufan anlayışı, grup üyeleriyle oluşturulan negatif  iletişim ve beden dili sunumu, üyelerle yarışma ve rekabet etme anlayışı, kazan-kazan yerine kazan-kaybet veya kaybet kazan anlayışı gibi kaliteli yaşam hırsızları, sinerji etkisi yaratmadığı gibi, grubun birlik ve beraberliğine, dolayısıyla da başarısına dinamit koyar.

Grup üyelerinin sinerji etkisi yaratabilmeleri için, işbirliği yapılmasına, rasyonel bir şekilde çalışılmasına, sevgi ikliminin oluşturulmasına, ben değil biz anlayışının yerleştirilmesine, patron veya yöneticiden en alt seviyedeki üyeye kadar herkesin birbirine güvenmesine, dayanışmasına ve grup dinamizmine ve ruhuna olumlu katkı vermesine büyük ihtiyaç vardır.

Sinerji etkisi, işin gereği olarak ortaya çıkan ve grup sinerjisi ile çözülmesi gereken problemlerin etkin ve rasyonel bir yaklaşımla, sinerjik dayanışma ile çözülmesi ile başarı elde edilir. Aksi halde, kaliteli davranılmadan, kaliteli yaşamın hırsızlarına esir olup kendi ellerimizle ürettiğimiz problemlerle boğuşmak, bırakalım sinerjiyi, mevcut enerjiyi dahi yerle bir eder. Her türlü, kavga, kin, üstünlük taslama, kibir, anlayışsızlık, ümitsizlik, üzüntü, karamsarlık, güvensizlik, atalet, erteleme, sebepsiz geciktirme, zamanı tüketme, plansızlık, kararsızlık, telaş, acelecilik, aşırı hırs gibi hırsızlar, sinerji ve grup dinamizminin en büyük düşmanlarıdır.

UNUTMAYALIM: Sevgi, saygı, işbirliği, dayanışma, çalışma, üretme, öğrenme, paylaşma, hoş görme, affetme, rasyonel davranma gibi kaliteli yaşam faktörleri varsa, sinerji de var. Ancak, güvensizlik, ilgisizlik, yalnızlık, kıskançlık, kibir, gıybet, aşağılama, değersizleştirme, küslük, inatçılık, evham, peşin hükümlülük, küçük görme, alay etme, sebepsiz yere korku, endişe gibi kaliteli yaşam hırsızları gruba hakim olmuşsa, sinerji de, kalite de bütün güzellikler de kanatlandı demektir.

Selam, sevgi ve dualarımla… Allah’a emanet olunuz…