Kalem – Silgi ve Bağımsızlık

98

“Bazı çevreler, bugünlerde yaşadığımız sorunların Cumhuriyet‘in kuruluş ideolojisinden kaynaklandığını söylüyor. Yapmak istedikleri mevcut iktidarın ‘Resmî Tarih‘ini oluşturmak. Peki, Cumhuriyet tarihinde kimlerin üreten ‘Kalem‘; kimlerin sürekli satıp savan ve mülk kalmayınca umudunu dışa bağlayan ‘Silgi‘ olduğunu öğrenmek ister misiniz?” diye başlıyor Soner Yalçın. Ve 1838‘den 1938‘e olan biteni sıralıyor. Ben yalnızca ‘sıfır‘dan yapılanları ve gâvurdan alınıp devletleştirilenleri bir göreyim dedim. Özeti bile birkaç sayfa. Bazılarına göre ‘Borç yiğidin kamçısıdır’. Bazılarına göre ‘Denk bütçe bağımsızlık‘ demekti. Bakın bakalım, fark görebilecek misiniz?

YENİ KURULANLAR: Merkez Bankası, İş Bankası, Sanayi ve Maadin Bankası, Emlak ve Eytam Bankası, Halk Bankası, Sanayi Kredi Bankası, Sümerbank, Etibank, Denizbank, Kayseri Uçak Fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası, Bursa Dokuma Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası, İstanbul Otomobil Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Bünyan Dokuma Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası, Eskişehir Şeker Fabrikası, İzmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikası, Bursa Süttozu Fabrikası, Kayseri Mensucat Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikası, Isparta Gülyağı Fabrikası, Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası, Antrasit Fabrikası, K. Ereğli Bez Fabrikası, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, Gaz Maskesi Fabrikası, Beykoz Ayakkabı Fabrikası, Gaziantep Buz Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikası, Malatya Bez Fabrikası, Konya Bez Fabrikası, İzmir Klor Fabrikası, Gemlik Sunî İpek Fabrikası, Divriği Demir Madenleri İşletmesi, Bursa Merinos Fabrikası, Çubuk Barajı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Ziraî Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Kamu İktisadî Teşekkülleri, Türk Hava Yolları, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara Radyosu, Samsun – Çarşamba Demiryolu, Kütahya – Tavşanlı Demiryolu, Menderes Köprüsü, Samsun – Kavak Demiryolu, Amasya – Zile Demiryolu, Samsun Limanı, Kelkit Akçağıl Köprüsü, Yerköy – Kayseri Demiryolu, Samsun – Amasya Demiryolu, Gediz Köprüsü, Kayseri – Şarkışla Demiryolu, Samsun – Havza Demiryolu, Ankara – Sivas Demiryolu, Göksu Köprüsü, Mudanya – Bursa Demiryolu, Malatya – Doğanşehir Demiryolu, Sakarya Köprüsü, Kütahya – Balıkesir Demiryolu, Ulukışla – Niğde Demiryolu, Fırat Köprüsü, Afyon – Antalya Demiryolu, Diyarbakır – Fevzipaşa Demiryolu, Ergani – Osmaniye Demiryolu, Çankırı – Atkaracalar Demiryolu, İstanbul – Edirne Karayolu, Kızılırmak Köprüsü, Ankara – Zonguldak Telefon Hattı, Diyarbakır – Cizre Demiryolu, Erzurum – Sivas Demiryolu, Haliç Köprüsü, Zonguldak – Çatalağzı Demiryolu Hattı, Burhaniye – Ayvalık Yolu, Erzurum-Erzincan Demiryolu, Murat Köprüsü, Konya Buğday Siloları, Üsküdar – Kadıköy Tramvay Hattı, Bursa Hasanpaşa Köprüsü, ilk kömür treni, ilk Türk gemisi, ilk Türk denizaltısı..

GERİ ALINANLAR: Ergani Bakır Madeni, Haydarpaşa Limanı, Ankara Demiryolu Hattı, İzmir Rıhtım Şirketi, Mersin – Adana Demiryolu Hattı, İstanbul Liman Şirketi, Aydın Demiryolu Hattı, İstanbul Telefon Şebekesi, Ereğli Kömür İşletmesi, İzmir Havagazı Şirketi, Kadıköy Su Şirketi, İzmir Telefon Şirketi, Edirne-Sirkeci Demiryolları Hattı, İstanbul Elektrik Şirketi, Adana Fevzipaşa Tren Hattı, Şark Demiryolları Şirketi, Denizyolları, Ormanlar..

“Ve Mustafa Kemal vefat etti. O büyük bir ‘kalem‘di. Türkiye o günden bugüne kalemler ile silgilerin çatışmasına sahne olmaktadır.”