İslam Dünyasının Bedevileşmesi

67

 

“Bedevîlerin kâfirliği ve münafıklığı daha beter olur. Allah’ın Peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar.” (Tövbe-97

Aslında bize lazım olan “Dünyevîleşme“ydi, “Bedevîleşme” değil. Aslında “hedefimiz Müslümanların İslâmlaşmasıdır” (İzzetbegoviç).

Libya‘da Selefîlerin buldozerlerle sûfî camisi diye 5 yüzyıllık abidevî İslam mabetlerini yıkma merasimleri geçtiğimiz haftalarda tekbir sesleri eşliğinde başladığında içim ‘cız’ ettiydi. O camileri gâvur ordusu yıksaydı da siz de gökkubbeyi başlarına yıkaydınız. Ne var ki “dinime söven Müselman“.

11 Eylül‘ün 11.yıldönümünde Libya Amerikan Büyükelçiliği patlatılınca bozgunluk maçta geri dönüş mü başladı diye düşündük ilkin. Saniyeler sonra durum anlaşıldı.

Âlimlerin dediği gibi; ibadetleriniz sizi kurtarmayabilir ama niyetleriniz sizi kurtarır. Yani ki ülkeniz emperyalist boyunduruk altında, işgale karşı direniş hak hatta farz. Hem bu dünyanızı hem de öbür dünyanızı kurtaracak yada yakacak bir eylemin gerekçesine bakar mısız? Ne filim, ne filim..

Peygamber Efendimize hakaret eden karikatüre devasa tepki ver; Irak‘ın, Afganistan‘ın işgaline verme. Milyonlarca Müslümanın katline, tecavüzüne, çığlığına seyirci kal ama seyirlik bir malzeme varsa abartılı tepki ver.

Sizi gidi iletişim kulları, teknoloji köleleri sizi.. Sizi gidi küresel köyün koyun sürüleri sizi.. Müslüman görünümlü robotlar, ezan sesi çalan ‘made in USA’ saatler..

İslâm’a hakaret eden film yapılmışsa; 1-seyretme, 2-kılcal damarların haline gelmiş inter ağdan klavye kahramalığı tepkini ver, 3-‘Çağrı‘ gibi filmleri yeniden üret, evrensel çağrını yinele..

Tekeliyet‘in yazarı Ortaçağ’a dönüş dediğinde devletsel dizayn olarak algılamıştık, eksik anlamışız. “Kaba softa ve ham yobazlık noktasında da 11.yüzyıla dönüyoruz yavaştan okeye döner gibi.

Demek ki neymiş; “ılımlı İslâm” yerini “radikal İslâm“a bırakıyormuş. Bundan kelli Allahuekber sedası eşliğinde ne görüntülere şahit olacağız kimbilir?

Bu fabrikasyon Müslim figüranlar, bu globalize otomatik kullar, bu neo bedevî tipler Amerika’nın dünya hâkimiyetinin de ara elemanları olacak. Sonraki denklem hazır:

FİLİM-TEPKİ-ÖZÜR = (eşittir) İŞGAL-TEPKİSİZLİK-ZULÜM. Dön Devran Baba, biz de dönelim.

El Kaide, ve’l faide, vema edrakeme’l maide?!

 


NFK